+ Yorum Gönder
Okul ve Eğitim ve Coğrafya Forumunda Dünya’da ve Türkiye’de Sıcaklığın Dağılışı Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Asel
  Bayan Üye

  Dünya’da ve Türkiye’de Sıcaklığın Dağılışı
  Dünya’da ve Türkiye’de Sıcaklığın Dağılışı Nasıldır Biliyor Musunuz?

  dunyada-ve-turkiyede-s-cakl-g-n-dagilisi.jpg

  Sıcaklığın yeryüzündeki coğrafi dağılışını ve bu dağılışın nedenlerini yıllık ortalama izoterm haritaları yardımıyla incelemek mümkündür. Aylık ortalama izoterm haritaları ise sıcaklığın aylar arasındaki değişimi hakkında bilgi verir.  Dünya’da Sıcaklığın Dağılışı  Dünya Ocak Ayı Sıcaklık Dağılışı  Kuzey Yarım Küre’de Ocak Ayı Sıcaklık Dağılışı  Ocak ayı kış mevsimine rastlar.

  En düşük sıcaklıklar Kuzeydoğu Sibirya ve Kanada’da görülür. Buralardaki sıcaklık değerleri yıl boyunca -20°C’nin altındadır.

  Yüksek sıcaklıklar Ekvator ile Yengeç Dönencesi arasında, denizler üzerinde görülür.

  İzoterm eğrileri karalar üzerinde güneye, denizler üzerinde kuzeye doğru sapma gösterir. Bu durum, karaların denizlerden daha soğuk olduğunun kanıtıdır.  Güney Yarım Küre’de Ocak Ayı Sıcaklık Dağılışı  Ocak ayı yaz mevsimine rastlar.

  En soğuk yer Güney Kutbu’dur.

  En yüksek sıcaklıklar Güney Afrika’da Kalahari Çölü’nde, Güney Amerika’da Patagonya Çölü’nde ve Kuzey Avustralya’da görülür.

  İzoterm eğrileri karalar üzerinde güneye, denizler üzerinde kuzeye doğru sapma gösterir.

  50 – 60° güney enlemleri arasında karaların az yer kaplaması nedeniyle izotermler oldukça düzgün uzanır.  Sonuçlar  Kuzey Yarım Küre’de izotermlerin gidişi enlemlere uyum sağlamaz. Çünkü bu yarım kürede karalar geniş yer kaplar.

  Güney Yarım Küre’de izotermlerin gidişi daha düzenlidir. Çünkü bu yarım kürede karalar daha az yer kaplar.

  Her iki yarım kürede okyanus akıntıları, izotermlerin enlemlerden sapmasına neden olur.  Dünya Temmuz Ayı Sıcaklık Dağılışı


  Kuzey Yarım Küre’de Temmuz Ayı Sıcaklık Dağılışı  Temmuz ayı yaz mevsimine rastlar.

  Sıcaklık değerleri yüksektir. Çünkü karalar bu yarım kürede geniş yer kaplar.

  En sıcak yerler, 15. ve 40. paraleller arasındaki karalar üzerindedir.

  İzoterm eğrileri karalar üzerinde kuzeye, denizler üzerinde güneye doğru sapma gösterir.

  0°C izoterm eğrisi, Grönland’ın kuzeyi ve kutup çevresinden geçer.  Güney Yarım Küre’de Temmuz Ayı Sıcaklık Dağılışı  Temmuz ayı kış mevsimine rastlar.

  Antartika Kıtası -10°C izoterm eğrisi ile çevrelenmiştir.

  50° - 60° enlemleri arasından geçen 0°C izoterm eğrisi oldukça düzgün uzanışlıdır.

  İzoterm eğrileri, karalar üzerinde Ekvator’a, denizler üzerinde güneye doğru sapma gçsterir.  Sonuçlar  Kuzey Yarım Küre’de izotermlerin gidişi enlemlere uyum sağlamaz. Çünkü bu yarım kürede karalar geniş yer kaplar.

  Güney Yarım Küre’de izotermlerin gidişi daha düzenlidir. Çünkü bu yarım kürede karalar daha az yer kaplar.

  Okyanus akıntıları, izotermlerin enlemlerden sapmasına neden olur.  Dünya Yıllık Ortalama Sıcaklık Dağılışı  Sıcaklık Ekvator’dan kutuplara doğru azalır.

  En düşük sıcaklıklar kutup bölgelerindeki karalar üzerindedir.

  Alçak enlemlerde karalar denizlerden, yüksek enlemlerde denizler karalardan daha sıcaktır.

  0° - 45° Kuzey enlemleri arasında sıcaklık değerleri, karaların geniş yer kaplaması nedeniyle Güney Yarım Küre’ye göre yüksektir. 45° Güney enleminden sonra Güney Yarım Küre, Kuzey Yarım Küre’den daha sıcaktır.

  Termik ekvator, Avustralya çevresi dışında Güney Yarım Küre’ye inmez. Çünkü bu yarım kürede soğuk su akıntıları daha etkilidir.

  Kuzey Yarım Küre’de ılıman kuşak okyanuslarının doğu kıyıları batı kıyılarından daha sıcaktır.  Dünya Yıllık Sıcaklık Farkı  En düşük sıcaklık farkı enlemin etkisine bağlı olarak Ekvator çevresinde görülür.

  En yüksek sıcaklık farkı 65°C ile Sibirya’da görülür.

  Kanada’nın kuzeyinde ise 45°C’ye ulaşan sıcaklık farkına rastlanır.

  Aynı enlemlerde bulunmalarına karşı Sibirya’da yıllık sıcaklık farkı Kanada’dakinden daha yüksektir.

  Çünkü Sibirya’da karasallığın etkisi daha belirgindir.

  Ilıman kuşak okyanusların batı kıyılarında sıcaklık farkları soğuk su akıntılarının etkisiyle daha yüksektir.  UYARI : En sıcak ay ile en soğuk ay arasındaki sıcaklık farkına yıllık sıcaklık farkı denir. Bu farklar dönenceler çevresinde, karasal bölgelerde en fazladır. Ekvator çevresinde ve denizel etkilere açık yerlerde ise sıcaklık farkları azalır.  Türkiye’de Sıcaklığın Dağılışı


  Türkiye Ocak Ayı Sıcaklık Dağılışı  En düşük sıcaklıklar, enlem ve karasallık nedeniyle Kuzeydoğu Anadolu’da Erzurum – Kars Bölümünde görülür.

  En yüksek sıcaklıklar, enlem ve denizellik nedeniyle Akdeniz kıyılarında görülür.

  Kıyı kesimlerinde denizellik nedeniyle sıcaklık 0°C’nin üstündedir.

  İç kısımlarda karasallık nedeniyle sıcaklık düşüktür. Buna bağlı olarak kıyı bölgeler ile iç bölgeler arasındaki sıcaklık farkı artmıştır.  Türkiye Temmuz Ayı Sıcaklık Dağılışı


  En yüksek sıcaklıklar enlem etkisi ve nem azlığı nedeniyle Güneydoğu Anadolu’da görülür.

  Enlem etkisi nedeniyle güneyden kuzeye doğru sıcaklık azalır.

  Kıyı bölgeler ile iç bölgeler arasındaki sıcaklık farkı Ocak ayına oranla azalmıştır.  Türkiye Yıllık Ortalama Sıcaklık Dağılışı  İzoterm eğrileri genellikle batı-doğu uzanışlıdır.

  En düşük sıcaklıklar Kuzeydoğu Anadolu’da görülür. Nedenleri :

  Bölgenin kuzeyde yer alması nedeniyle soğuk enlemlere yakın olması
  Bölgenin deniz etkisine kapalı olması nedeniyle karasallığın belirginleşmesi.
  En yüksek sıcaklıklar, Güneydoğu Anadolu’da görülür. Nedenleri :

  Bölgenin güneyde yer alması nedeniyle sıcak enlemlere yakın olması.
  Bölgenin deniz etkisine kapalı olması nedeniyle karasallığın belirginleşmesi
  Bölgenin sıcak ve kuru çöl rüzgarlarına açık olması


  Türkiye Yıllık Sıcaklık Farkı  Nemlilik etkisiyle en düşük sıcaklık farkları Karadeniz Bölgesi kıyı kesimlerindedir.

  Karasallığın etkisiyle, kıyılardan uzaklaştıkça sıcaklık farkları artar.

  En yüksek sıcaklık farkı Doğu Anadolu’da, Erzurum – Kars Platosu’ndadır.  UYARI : Sıcaklık farklarının 15°C nin üstünde olması, Türkiye’nin matematik konumu ile ilgilidir.  Basınç  Atmosfer Basıncı  Atmosferi oluşturan gazların belli bir ağırlığı vardır. Gazların yeryüzündeki cisimler üzerine uyguladığı basınca atmosfer basıncı denir.
 2. Meryem
  Bayan Üye

  Ekvatora olan uzaklığı ifade eder. Ülkemiz bulunduğu konum nedeniyle güneyden kuzeye doğru gidildikçe sıcaklığın değeri azalır en sıcak bölgemiz akdeniz bölgesidir
+ Yorum Gönder