+ Yorum Gönder
Okul ve Eğitim ve Coğrafya Forumunda Coğrafyada Andezit Nedir? Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Asel
  Bayan Üye

  Coğrafyada Andezit Nedir?

  Andezit Ve Özellikleri Nelerdir?


  Andezit: Eflatun, mor, pembemsi renkli dış püskürük bir taştır. Ankara taşı da denir. Dağıldığında killi topraklar oluşur.

  Andezitleri de daha çok montmorillonit alterasyonu gösteren bazik ve nötr andezitler ve daha çok kaolinit alterasyonu gösteren beyaz asit andezitler olmak üzere iki kısma ayırmak mümkündür. Andezitlerin değişik kökenli magmalardan değil, sadece bazaltik magmanın büyük derinliklerde ayrışmasından hâsıl olduğu yaygın bir görüştür.[1]
  andezit-ve-zellikleri-nelerdir.jpg
  Volkanik kayaçların ilk birimi andezitlerdir. Alt dokanakları gözlenmez iken, üst dokanakları, otobreşler ile uyumludur. Bazen andezitlerle otobreşler geçişli olarak gözlenir. Andezitler grimsi-pembe renkli olup değişik ayrışma derecelerine sahiptirler. Volkano-sedimenter yapıdan dolayı, akma düzlemleri, soğuma ve tektonizma çatlakları gözlenir.[2]
 2. Meryem
  Bayan Üye

  Merdiven basamaklarında,,İsitinat duvarı yapımında,Şehir mobilyaları olarak, (Çiçeklik, çöp kutuları, oturma grupları vb yerlerde kulla nımı vardır
+ Yorum Gönder


andezit nedir coğrafya