+ Yorum Gönder
Okul ve Eğitim ve Coğrafya Forumunda Dünya ve canlıların oluşumu Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Dr Zeynep
  Bayan Üye

  Dünya ve canlıların oluşumu

  Canlıların Oluşumu Nasıldır?

  Yer yuvarlağının oluşumu ile ilgili olarak farklı teoriler ortaya atılmıştır.ortaya atılan görüşlerin tümünde kopma teorisi egemendir. ( Güneş sisteminin önceden tek parça halinde olduğu ve zamanla parçalandığı kuramı ) Görüş ayrılıklarının olduğu nokta ise parçalanmanın nasıl olduğu konusudur.
  Canlıların Oluşumu Nasıldır.jpg
  Teorilerden biri Kant-Laplace teorisidir..Bu teoriye nebula teorisi adı da verilir.Teoriye göre hidrojen ve helyum gazlarından oluşan kızgın kütle ( nebula )evrende dönerken zamanla kendisinden parçalar kopmuştur. Kopan parçaların ana kütleye bağımlı olarak çevresinde dönüşünü sürdürmüştür. Yeterli uzaklığa eriştikten sonra soğumuş ve katı malzemeler gezegenleri meydana getirmiştir.

  Evrenin ve dolayısıyla Güneş sisteminin oluşumuna ilişkin en son ve yaygın kabul gören kuram , 1965 yılında ortaya atılan Büyük Patlama anlamına gelen Big Bang kuramıdır. Evrenin büyük bir patlama sonucu oluştuğunu ileri süren bu kuram , İngiliz bilim adamı Stephen Hawking tarafından daha da geliştirilmiş ve en son uzay araştırmalarından bu kuramı doğrulayan bilgiler elde edilmiştir.

  Büyük Patlama Kuramı’na göre tüm galaksilerin yıldızları başlangıçta , bugünkünden daha küçük yer kaplayan tek bir kütle halindeydi. Zamanımızdan yaklaşık 15 milyar yıl kadar önce bu kütle patlayarak genişlemiş ve çeşitli galaksilere ayrılmaya başlamıştır. Buna göre Samanyolu galaksisi ve onun bir parçası olan Güneş sistemi ilk şekliyle 7 milyar yıl kadar oluşmaya
  başlamıştır. Dünya’mızın bugünkü biçimini ise 5 milyar yıl kadar önce aldığı kabul edilmektedir.
  Yer yuvarlağı , ilk oluştuğu dönemde yüksek sıcaklıktaydı. Gezegenler kendi ekseni etrafında dönerken gezegeni meydana getiren elementlerin en yoğun olanı merkezde, en az yoğun olanı ise yüzeyde olmak üzere çeşitli katmanları meydana getirmiştir.Dünya’nın günlük hareketine bağlı olarak yüzeyde soğuma olmuş ve katı olan yerkabuğunu meydana getirmiştir. Yerkabuğu dünyanın iç kısımlarının soğumasını engellemiş ve iç kısımların yüksek sıcaklığı koruyup sürdürmelerini sağlamıştır. Yerkabuğu

  Yer yuvarlağının en üst kısmında ince bir tabaka halinde uzanan , yoğunluğu ve kalınlığı altındaki katmanlara oranla daha az olan katılaşmış kısımdır.Yerkabuğunun yapısı taşlardan meydana geldiği için bu tabakaya taş küre ( litosfer) denir. Yer kabuğu ; yarıçapı 6370 km olan yer yuvarlağına göre çok ince bir tabaka oluşturmaktadır. Kalınlığı karalarda fazla , deniz ve okyanus diplerinde azdır. Yapısında daha çok silisyum ve alüminyum bulunduğundan yer kabuğunun üst kısmına sial denir. Alt kısmı , bazı kara kütlelerinde 100 km’ye kadar devam eder. Yapısında daha çok silisyum ve magnezyum bulunan alttaki tabakaya sima denir.
 2. Meryem
  Bayan Üye

  en mantıklısı her canlıyı allahın yarattığına inanmaktır toz bulutundan tüm canlılar olmamış olabilir 3.8milyar yıl önce tek hücreli canlılar şeklinde ilk yaşam belirtileri ortaya çıktı. Çekirdekli ve fotosentez yapan ilk Ökaryotik hücrelere ait fosil kalıntılarının en eskisi ise ancak 1.5 milyar yıl yaşındadır
+ Yorum Gönder


big bang ve canlıların oluşumu