+ Yorum Gönder
Okul ve Eğitim ve Coğrafya Forumunda Gündelik Bilgi Nedir Özellikleri Nelerdir Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Dr Zeynep
  Bayan Üye

  Gündelik Bilgi Nedir Özellikleri Nelerdir

  Gündelik Bilgi Nedir ?


  gndelikbilginedirzellik.jpg

  Gündelik bilgi, yaşantılardan elde edilen pratik bilgilerdir. Bu bilgi belli bir yönteme dayanarak, neden-sonuç ilişkisi sonunda elde edilen genel geçer bilgi değildir.

  İnsan yaşamını kolaylaştıran ve sürdüren bu bilgi türü, sahip olduğumuz en eski bilgi çeşididir. Yaşamı kolaylaştırmanın ötesinde; onu olanaklı da kılan gündelik bilginin kaynağı yaşantının kendisidir. Deneyimlerden, yaşantılardan doğar ve genellikle de duyum sürecine dayanır. Yaşadığımız fiziksel çevreden olduğu kadar toplumsal çevreden de etkilenen gündelik bilgi, bu açıdan kültürel farklılıklar taşır. Hatta giderek herkese göre farklılıklar taşır; çünkü herkesin deyimleri, yaşantıları ve bunun ötesinde de hayattan beklentileri, faydası, çıkarı birbirinden ayrıdır. Herkesin üzerinde anlaşabileceği tek bir doğru bulmak olanaksızdır. Bu nedenle de gündelik bilgiler felsefenin ana konusunu oluşturmazlar.

  Gündelik bilginin elde edilmesinde izlenen yol, yani yöntem, de daha çok andırım (analoji) türü olmasına karşın; kültüre, hatta bireylere göre ayrılıklar gösterir. Gündelik bilgiye ulaşmamıza yarayan genel-geçer tek bir yöntem yoktur. Çok ve farklı yöntemlerle elde edilen gündelik bilgi için; bu yöntem çokluğu nedeni ile bazı düşünürler; yöntemsiz bilgidir diye söz ederler. Oysa gündelik bilgiye ulaşmak için çok farklı yöntemler vardır, ve bu yöntemlerden her biri kendine göre doğrudur.

  Gündelik bilgi, az ya da çok, nesnellik taşır. Çünkü insan, yaşamını sürdürebilmek için, doğaya uygun bilgiler edinmek durumundadır. Ancak bu bilgiler, bireysel yaşantılara dayandıklarından zorunlu değildir. Ancak yine de bu bilgilerde az çok neden-sonuç ilişkileri bulunur. Ama zorunluluk ve ölçü yoktur.

  Gündelik bilgilerin konuları, yaşamın her alanına ait ve genellikle de rastlantısal olmanın yanı sıra, birbiriyle uyumlu olmak zorunda da değildirler. Hatta derin çelişkiler dahi taşıyabilirler. Bu nedenle de düzensiz bilgiler olarak da adlandırılırlar.

  Tüm bu olanaksızlıklarına karşın gündelik bilgiler, binlerce yıl, teknik bilgiye kaynaklık etmişlerdir. Hatta hem geçmişte hem de günümüzde gündelik bilgilerin diğer bilgi türlerini etkilediklerini veya onlara kaynaklık ettiklerini de gözlemleyebiliriz.

  Özellikleri

  •Yaşantılardan, deneyimlerden doğar.
  •Duyuma ve algılara dayanır.
  •Yaşamı kolaylaştırır, hatta olanaklı kılar.
  •Görelidir; kültürden kültüre, hatta bireyden bireye değişiklik gösterir.
  •Analojiktir. (Andırımsal)
  •Farklı yöntemlerle elde edilir, genel bir yöntem yoktur.
  •Az ya da çok nedensellik taşır, zorunluluk yoktur.
  •Sistematik değildir, konu bütünlüğü ve mantıksal tutarlılık olmayabilir.
  •Kendinden farklı bilgi türlerine kaynaklık edebilirler.
  •Gündelik bilgi düzensizdir.
  •Özeldir.
  •Genel geçerliliği yoktur.
  •Gündelik bilgi düzensizdir.
  •Genel geçerliliği yoktur.
  •Doğruluğu kesin değildir

  u 2. Meryem
  Bayan Üye

  aslında gündelik bilgi deyip geçmemek gerekiyor bu bilgiler sayesinde hayatımızı sürdürüyoruz çok fazla bilgiye gerek kalmadan bir takım pratik bilgiler hayatımızı idame etmemizi sağlıyor
+ Yorum Gönder