+ Yorum Gönder
Okul ve Eğitim ve Coğrafya Forumunda Coğrafi keşifler avrupalıları nasıl etkilemiştir Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Dr Zeynep
  Bayan Üye

  Coğrafi keşifler avrupalıları nasıl etkilemiştir

  Coğrafi Keşiflerin Avrupalılara Etkileri Nelerdir?

  corafikeifle.jpg

  XV. yüzyılın son yarısından XVI: yüzyılın sonuna kadar süren Avrupalılar tarafından yeni kıtaların bulunmasına coğrafi keşifler denir.

  Bazı gezginler gördüklerini yazarak insanlığa ışık tutmuşlardır. En tanınmışları; İtalyan Marco Polo (1254-1324), Arap gezgini İbni Batuta’dır.(1304-1377) 15. yy. sonra yapılan gezilerin ise nitelikleri farklıdır.

  XV ve XVI. Yy. sonra yapılan yolculuklar ile dünyanın bilinmeyen yönleri daha çıkmış , yeni su yolları bulunmuştur. Bu gelişmeler Avrupa’nın cehresini değiştirmiştir.

  a) Coğrafi Keşifleri Sebepleri:
  1) Pusulanın Avrupalılar tarafından kullanılmaya başlaması.
  2) Coğrafya bilgisinin artması
  3) Hristiyanlığı yayma düşüncesi
  4) Zengin doğunun Avrupayı çekmesi
  5) İpek ve baharat yollarının Müslümanların eline geçmesi
  6) Atlas okyanusu kıyısındaki devletlerin yeni ticaret yolları bulma isteği
  7) Cesur gemicilerin yetişmesi

  Coğrafi keşiflerin sonuçları: 1. Ekonomik Sonuçları:
  a. Avrupa’da ticaret canlandı ve zenginlik arttı.
  b. Yeni ticaret yollarının bulunması ile ipek ve baharat yollarının önemi azaldı.
  c. Deniz ticareti kara ticaretinden daha karlı hale geldi.
  d. Akdeniz limanları önemini kaybetti, Atlas okyanusu kıyısındaki limanların önemi arttı.
  e. Avrupa’da temel geçim kaynağı tarımken bunu yerini ticaret aldı.
  f. Avrupa’da üretim ve alım gücü arttı.
  g. Avrupa ticari açıdan kendine yeter hale geldi.

  2. Siyasi ve Sosyal Sonuçları:
  a. Afrika, Amerika, Avustralya ve okyanuslar keşfedildi.
  b. Önce İspanyollar ve Portekizliler, daha sonra Hollandalılar ve İngilizler büyük bir sömürge imparatorluğu kurmaya başladılar.
  c. Yeni keşfedilen yerlere Avrupa’dan büyük bir göç dalgası gitti.
  d. Yeni kültürlerle etkileşildi.
  e. Burjuva sınıfı ticaret sayesinde zenginleşti. Buda Avrupa’da sosyal ve ekonomik olarak değişimlere sebep oldu.
  f. İnsanlarda tartışma ve yeni şeyleri keşfetme duygusu gelişti.
  g. Yeni ırklar, bitkiler ve hayvanlar tanındı.
  h. Rönesans’a zemin hazırldı.

  3. Dini Sonuçları:
  a. Avrupa’da hristiyanlık inancı sarsıldı.
  b. Yeni keşfetilen yerlerde hrıstiyanlık yayıldı.
  c. Kilise yeni keşfetilen yerlerde Avrupa kültürünü yaydı.
 2. Meryem
  Bayan Üye

  Yeni ülkeler ve bu ülkelerde yeni bitki ve hayvan türleri keşfedildi, en büyük etkisi ise Avrupa devletleri keşfedilen yerlerde sömürge imparatorlukları kurdular.
+ Yorum Gönder