+ Yorum Gönder
Okul ve Eğitim ve Coğrafya Forumunda Newton hareket kanunları Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Dr Zeynep
  Bayan Üye

  Newton hareket kanunları

  Newton Hareket Kanunları Hakkında Bilgiler:  Newton 1687 yılında hareket ile ilgili 3 temel kanun belirledi. Bu kanunlar:
  1) Eylemsizlik kanunu
  2) Dinamiğin temel ilkesi (F=m.a)
  3) Etki-tepki kanunu dur. Newton bu kanunları belirlerken Galileo'nun fikirlerinden yararlandı. Bu yüzden Galileo'nun deneylerini kısaca inceleyeceğiz.
  [/URL]

  newtonhareketkanunlar.gif

  1) Eylemsizlik Kanunu
  Newton'u eylemsizlik kanununa götüren şey Galileo'nun aşağıdaki deneyidir. Bu deneyde top sürtünmesiz ortamda hareket ettiğinden sürekli eski yüksekliğine çıkar. Düzlemlerin eğimi değiştiği halde bu kural değişmez. Eğer düzlem yataylaşırsa cisim yükselemeyeceğinden sonsuza kadar düzgün doğrusal hareket yapar. Bu deneydeki top yatay düzlemde sonsuza dek sabit hızlı hareket yapacaktır. Çünkü yatay düzlemde sürtünme olmadığından (çok kaygan yüzey) cisme etki eden kuvvetlerin bileşkesi sıfırdır. Şayet cismi yatay düzlemde hareketsiz bıraksaydık, sonsuza dek durmaya devam ederdi. Galileo'nun deneyinden Newton'un çıkardığı sonuç (1. hareket kanunu) şudur: Bir cismin üzerine etki eden kuvvetlerin bileşkesi sıfır ise cisim hareket durumunu korur. Yani duruyorsa durmaya devam eder, hareket halindeyse düzgün doğrusal hareket yaparak hareketini sürdürür. Ama asla yavaşlamaz veya hızlanmaz veya hareket yönünü değiştirmez. 2) Dinamiğin Temel İlkesi (Kuvvet İvme İlişkisi)
  Newton'un 1. kanunu cisme etkiyen net kuvvetin sıfır olduğu durumları açıklıyordu. Net kuvvet sıfır ise cismin ivmeside sıfırdır. 2. kanunu ise net kuvvetin sıfırdan farklı olduğu durumları açıklar. Cisme uygulanan net kuvvet cismin ivmesiyle doğru orantılıdır.

  3) Etki Tepki Kanunu
  Evrendeki bütün kuvvetler kendi zıttı ile birlikte varolur. Örneğin Dünya Ay'ı çekiyorsa, Ay da Dünya'yı aynı kuvvetle çeker. Şekildeki cisim yatay düzlemde duruyorken cisme W (ağırlık) ve N (normal kuvvet) kuvvetleri etki eder. Ağırlık Dünya'nın cisme uyguladığı çekim kuvvetidir. Dünya cismi W kuvvetiyle çekiyorsa, cisimde Dünya'yı aynı büyükülükteki G kuvvetiyle çeker.
  Cisim ağırlığı sayesinde zemine F kuvveti uyguluyorsa, zeminde cisme eşit büyüklükte N kuvvetini uygular. Yani , cisim zemine F kadar etki etmiş zemin de cisme N kadar tepki göstermiştir.
  Şekildeki kuvvetlerin uygulama noktaları önemlidir. W cismin ağırlık merkezine, N cismin tabanına, F zemine, G ise Dünya'nın kütle merkezine uygulanmıştır.
  Kısaca Newton'un 3. hareket kanununu şöyle özetleyebiliriz:
  Eğer bir A cismi bir B cismine kuvvet uygularsa, B cismide A cismine kuvvet uygular. Bu kuvvetler eşit büyüklükte ama zıt yöndedir.
 2. Meryem
  Bayan Üye

  Kuvvetin harekete etkisini anlatan matematik bağıntılara ise Newtonun hareket kanunları denir bunlardan 1. si. Eylemsizlik cisimlerin bulundukları hareket durumlarını korumak istemeleridir.
+ Yorum Gönder


newtonun hareket kanunları,  eylemsizlik yasası,  newton hareket kanunları,  newton yasaları