+ Yorum Gönder
Okul ve Eğitim ve Coğrafya Forumunda Daglar Nasıl Oluşur Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Dr Zeynep
  Bayan Üye

  Daglar Nasıl Oluşur

  Dağlar nasıl oluşmuştur?

  Dünyada birçok dağ olup bunların ortaya çıkış nedeni farklıdır. Bazı dağlar yerin sıkışmasıyla oluşken bazı dağlar lavların yeryüzüne çıkıp donmasıyla oluşur. Yanardağların lavlarının kaynağı, magma denen çok sıcak kütledir.

  Dağlar iki şekilde oluşur:
  •Kıvrım Dağlar:
  Yerkabuğundaki çok geniş çukurluklara denir. Bu çukurluklar akarsular, rüzgarlar, buzulların etkisiyle biriken tortular, kıtaların kaymasıyla yan basınçlara uğrarsa yumuşak olan tabakalar kıvrılarak yükselir ve dağlar oluşur. Bu dağların yükselen kısımalarına antiklinal, çukurda kalan kısımlarına senklinal denir.
  •Kırıklı Dağlar:
  Jeosenklinallerse biriken tortular kıvrılamayacak kadar sert ise bu dağlar kırıklı dağlar olarak meydana gelir. Bu dağların yükselen kıssımlarına Horst alçalan kısımlarına Graben denir. Bu kırıklı dağlar fay hattını oluşturur. Dünyanın en uzun fay hattı Doğu Afrika'da bulunan Victoria Gölü'nden başlayıp Van Gölü'nün kuzeyinde sona erer.
 2. Meryem
  Bayan Üye

  Tabanındaki tortul tabakalar sıkışarak kıvrılarak yükselmiş ve deniz yüzüne çıkmıştır. Yurdumuzdaki en son dağ oluşumları işte bu Alp orojenezinin bir bölümünü teşkil eder.
+ Yorum Gönder