+ Yorum Gönder
Okul ve Eğitim ve Coğrafya Forumunda Göç çeşitleri Nelerdir Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Dr Zeynep
  Bayan Üye

  Göç çeşitleri Nelerdir
  Göç Çeşitleri nelerdir biliyor musunuz?

  Özet) İnsanların siyasi, sosyal, ekonomik ve doğal nedenlerle geçici veya sürekli olarak yer değiştirmesine göç adı verilir. Daha detaylı bir tanımla göç, dini, iktisadi, siyasi, sosyal ve diğer sebeplerden dolayı insan topluluklarının hayatlarının tamamını veya bir bölümünü geçirmek üzere bir iskân ünitesinden, bir başkasına yerleşmek suretiyle yaptıkları coğrafi yer değiştirme hareketidir. Kişisel nedenlerle yer değiştirmeye ve bu esnada nakledilen eşyaların hepsine de göç denmektedir. Ayrıca kuşların, balıkların ve bazı hayvan türlerinin, belli mevsimlerde dünyanın çeşitli yerlerine gitmeleri de göç adıyla anılır.


  Göç Türleri


  Oluşum Nedenlerine Göre Göçler  1. Gönüllü Göç
  - İnsanların bulundukları alanı kendi iradeleri ile terk etmeleridir.
  - Bu göçlerin oluşumunda çekici faktörlerin etkisi vardır.

  Gönüllü göçe neden olan çekici faktörler:
  • İnsanların içinde bulunduğu standartları yükseltme isteği
  • Daha iyi eğitim alma isteği
  • Sağlık alışveriş gibi sosyal hizmetlerden daha iyi yararlanma isteği
  • Kariyer yapma isteği
  • Daha yüksek ücretli bir iş bulma isteği
  • Kişisel özgürlük ve inançları daha iyi yaşama isteği
  • Arkadaş, aile, akraba ve aynı kültürdeki insanlarla birlikte olma isteği


  2. Zorunlu Göç
  - İnsanların bulundukları yeri kendi iradeleri dışında terk etmeleridir.
  - Bu göçlerin oluşumunda itici faktörlerin etkisi vardır.

  Zorunlu göçe neden olan itici faktörler şunlardır:
  • Savaşlar
  • Doğal afetler
  • Sosyal hizmetlerin yetersizliği
  • Temel ihtiyaçların karşılanmasındaki zorluklar
  • İşsizlik
  • Dini, siyasi ve etnik baskılar
  • Güvenlik ihtiyacı
  • Baraj ve yol yapımı gibi devlet planlarının etkisi


  Süresine Göre Göçler


  1. Mevsimlik (Geçici) Göçler
  - İnsanların tarım, hayvancılık ve turizm gibi faaliyetler nedeniyle yer değiştirmeleridir.


  2. Sürekli Göçler
  - İnsanların siyasi, sosyal, ekonomik ve doğal nedenlerle bulundukları yeri sürekli terk etmeleridir.
  - Gönüllü olabileceği gibi zorunlu da olabilir.


  Mesafesine Göre Göçler


  1. İç Göç
  - Ülke sınırları içerisinde gerçekleşen göçlerdir.
  - Sürekli olabilecekleri gibi geçici de olabilirler
  - Ticaret ve sanayinin geliştiği bölgeler, verimli tarım alanları, zengin maden yataklarına sahip alanlar. turizm açısından cazip merkezler ve kültür kentleri göç çeken merkezlerdir.

  İç göçler;
  • Kırdan kente
  • Kırdan Kıra
  • Kentten kıra
  • Kentten kente doğru gerçekleşir.


  2. Dış göç
  - Ülke dışına gerçekleşen göçlerdir.
  - Sürekli olabilecekleri gibi geçici de olabilirler.
 2. Meryem
  Bayan Üye

  gruplandırmadan göçlerden bahsedersek çoğunlukla ekonomik sebepler ve kısmende olsa teror coğrafi şartlar yada özel sebeplerden dolayı yapılan göçlerdir
+ Yorum Gönder


content