+ Yorum Gönder
Okul ve Eğitim ve Coğrafya Forumunda Yaralı Ve Zararlı Cemiyetlerin özellikleri Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Dr Zeynep
  Bayan Üye

  Yaralı Ve Zararlı Cemiyetlerin özellikleri

  Yaralı ve Zararlı Cemiyetler Hakkında Bilgi


  yaralvezararlcemiyetler.gif

  ZARARLI CEMİYETLER

  1)Azınlıkların Kurdukları Cemiyetler:Birinci grup azınlıkların kurduğu “azınlık cemiyetleri”dir.Bunlar faaliyet yürüttükleri bölgeyi Osmanlı Devletinden kopararak buralarda bağımsız devletler kurmayı ya da başka bir devletin yönetimi altına girmeyi hedeflemişlerdir.Uluslar arası kamuoyunun desteğini de kazanmak için bu isteklerini Wilson İlkelerine dayandırmışlardır.

  a-Mavri Mira Cemiyeti
  b-Pontus Rum Cemiyeti
  c-Etnik-i Eterya Cemiyeti
  d-Kardos Cemiyeti
  e-Taşnak ve Hınçak Cemiyetleri
  f-Alyans İsrailit ve Makabi Cemiyetleri


  Azınlık Cemiyetlerinin Genel özellikleri:
  Osmanlı Devletinin parçalanması için faaliyet yürütmüşlerdir.
  Bağımsız devletler kurmayı amaçlamışlardır.
  Rum ve Ermeni patrikleri ile Musevi hahambaşılığı tarafından yönlendirilmişlerdir.
  İtilaf devletleri tarafından desteklenmişlerdir.
  İtilaf Devletlerinin işgallerine zemin hazırlamışlardır.
  Kamuoyunun tepkisini çekmemek için Wilson İlkelerine göre hareket ettiklerini savunmuşlardır.


  2)Milli Varlığa Düşman Cemiyetler:İkinci grup zararlı cemiyetler ise Osmanlı yönetimindeki Müslümanlar tarafından kurulan “Milli varlığa Düşman Cemiyetlerdir.Bu kişiler işgalleri engellemenin mümkün olmadığını bu nedenle direniş yapılmaması gerektiğini savunmuşlardır.Direniş hareketleri yerine İtilaf devletleri ile iyi geçinerek tavizler koparmaya çalışılması gerektiğini savunmuşlardır.

  a-Sulh ve Selamet-i Osmaniye Fırkası
  b-Hürriyet Ve İtilaf Fırkası
  c-İslam Teali Cemiyeti
  d-Kürt Teali Cemiyeti
  e-İngiliz Muhipleri Cemiyeti
  f-Wilson İlkeleri Cemiyeti

  Milli Varlığa düşman Cemiyetlerin genel Özellikleri:
  Müslümanlar tarafından kurulmuşlardır.
  İşgallerin kolaylaşmasına neden olmuşlardır.
  Ulusal direnişe karşı faaliyet yürütmüşlerdir.
  İtilaf devletleri tarafından desteklenmişlerdir.
  Hürriyet ve İtlaf Fırkasıyla birlikte hareket etmişlerdir.
  Saltanat ve Hilafet yanlısıdır.  YARARLI CEMİYETLER

  Milli Cemiyetler(Müdafa-i Hukuk Cemiyetleri)


  İşgaller sırasında İstanbul Hükümetinin tepkisiz kalması üzerine halkın sesini duyurmak amacıyla yine halk arasından çıkan aydınlar tarafından kurulan cemiyetlerdir.Birbirlerinden bağımsız olarak kuruldukları için önceleri ortak bir faaliyet alanına sahip değillerdi.Temel amaçları bulundukları bölgelerin işgalini önlemekti.

  a-Trakya-Paşaeli Müdafa-i Hukuk Cemiyeti
  b-İzmir Müdafa-i Hukuk Cemiyeti
  c-Redd-i İlhak Cemiyeti
  d-Kilikyalılar Cemiyeti
  e-Trabzon Müdafaa-i Hukuk-u Milliye Cemiyeti
  f-Milli Kongre Cemiyeti
  g-Doğu Anadolu Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti


  Milli Cemiyetlerin Genel Özellikleri:
  Bulundukları bölgenin Türklere ait olduğunu bu nedenle işgallerin haksızlığını dünya kamuoyuna duyurmayı amaçlamışlardır.
  Ulusal Mücadeledeki teşkilatlanmanın temelini oluşturmuşlardır.
  İşgalci devletlerin azınlık cemiyetlerinin ve İstanbul Hükümetinin faaliyetlerine karşı mücadele etmişlerdir.
  Genellikle ittihatçı düşünceye sahip olan kişiler tarafından kurulmuşlardır.
  Birleştirici bir liderden yoksun olmaları nedeniyle önceleri bölgesel kurtuluşu savunmuşlardır.
  Kuruluşlarında milliyetçilik duygusu etkilidir.
  Sivas Kongresinde ”Anadolu ve Rumeli Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti” adı altında birleştirilmişlerdir.
  Öncelikle Basın yayın yoluyla direnişi yönlendirmeye çalışmışlar bunun yanında silahlı direnişe de destek vermişlerdir.
  Bölgesel direnişi yönlendirmelerine rağmen seslerini daha iyi duyurabilmek amacıyla İstanbul’da faaliyet yürütmüşlerdir.
 2. Meryem
  Bayan Üye

  Mondros Mütarekesinden sonra Anadolu'da pek çok cemiyet kurulmuştur. Kurulan bu cemiyetler Milli Mücadele açısından yararlı ve zararlı cemiyetler olarak iki kısma ayrılmışlardır
+ Yorum Gönder


cemiyetler,  cemiyetler tablosu