+ Yorum Gönder
Okul ve Eğitim ve Coğrafya Forumunda Coğrafya Insanların Hangi Faaliyetlerini Incelemektedir Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Dr Zeynep
  Bayan Üye

  Coğrafya Insanların Hangi Faaliyetlerini Incelemektedir

  Coğrafya İnsanların Hangi Faaliyetlerini İncelediğini biliyor musunuz?  Coğrafyada inceleme alanı bakımından iki büyük anabilim dalından birisini Beşeri ve Ekonomik Coğrafya oluşturmaktadır. Beşeri ve Ekonomik Coğrafya insan faaliyetleri ve bu faaliyetler sonucu ortaya çıkan olayları inceler.


  Beşeri ve Ekonomik Coğrafya isminden de anlaşıldığı gibi Beşeri Coğrafya ve Ekonomik Coğrafya diye ikiye ayrılmaktadır. Beşeri Coğrafya, bir sahadaki nüfusu, bunların dağılışını, yaş cinsiyet, faaliyet kollarına dağılımı, meskenleri, yerleşme tiplerinin ve bunlarda kullanılan malzemeleri incelemektedir. Ekonomik Coğrafya ise insanların geçimini temin etmek için yaptıkları faaliyetleri (tarım, hayvancılık ve sanayi), ulaşım durumunu, madencilik faaliyetlerini incelemektedir.
  Nüfus Coğrafyası
  Yerleşme Coğrafyası
  Sanayi Coğrafyası
  Tarım Coğrafyası
  Turizm Coğrafyası
  Ulaşım Coğrafyası
  Ticaret Coğrafyası
  Madenler ve Enerji Kaynakları

  Nüfus ve Nüfus Coğrafyası
  Nüfus,sınırları belirli bir alanda yaşayan insan sayıdır. Bu alan, dünyanın tatmı olabileceği gibi ülke, bölge, il, ilçe, kö veya konut gibi daha dar alan da olabilmektedir. Nüfusu ve çeşitli özetlliklerini saptamak amaçıyla yapılan sayımın işlemine nüfus sayımı denir.

  Nüfus sayımı pek çok ülkede belirli aralıklarla gerçekleştirilir. Sayım sonucu bireylerin doğum tarihi, doğum yeri, yaşı, cinsiyeti, eğitim düzeyleri,meslekleri ve medeni durumları gibi nüfusa ilişkin bilgiler elde edilir.

  Nüfus coğrafyasının yararlandığı verilerin büyük bölümü, nüfus sayımı sonuçlarından elde edilir.Ayrıcı, göç, doğum, ölüm vb. olayların kayıtları ve örnekleme yoluyla yapılan araştırma sonuçlarından da nüfus coğrafyası büyük ölçüde yararlanır. Günümüzdeki ve gelecekteki nüfusun eğitim, Sağlık, iş, beslenme ve barınma gibi ihtiyaçlarının ülke yöneticileri tarfından belirlenmesinde ve bunların giderilmesinde nüfus coğrafyasının büyük önemi vardır.

  Nüfusun, doğal çevreyi etkileyebilme ve değiştirebilme gücü üzerinde çeşitli faktörler rol oynar. Bu faktörlerin başlıcaları şunlardır:
  *Nüfus,
  *Nüfusun dağılışı,
  *Nüfusun ekonomik faaliyetlerinin türü ve gelişme düzeyi,
  *Nüfusun kültürel özellikleri,

  Nufüs coğrafyasının ele aldığı başlıca konular şunlardır:

  *Nüfus ve çeşitli özelliklerinin (yaş,eğitim,gelir düzeyi,cinsiyet,medeni durumu vb.) tanıtılması,

  *Nüfusun dağılışı ve nüfus hareketlerinin (nüfus artışı, nüfus azalması, göçler) incelenmesi,

  *Nüfus hareketlerinden kaynaklanan sorunların incelenmesi
 2. Meryem
  Bayan Üye

  coğrafya en başta tabiki iklim özelliklerini inceler daha sonra bölgesel ve genel manada nufus özelliklerini tarım ve sanayi gibi faaliyetlerini inceler
+ Yorum Gönder