+ Yorum Gönder
Okul ve Eğitim ve Coğrafya Forumunda Doğa Olayları Nelerdir Nasıl Gerçekleşir Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Ziyaretçi

  Doğa Olayları Nelerdir Nasıl Gerçekleşir
  Doğa olayları nasıl gerçekleşir ?


  Doğa olayları deprem, heyelan, çığ, sel ve taşkınlar.


  Doğa Olayları hakkında ansiklopedik bilgi
  Doğada meydana gelen olaylara doğa olayları denir. Doğal olaylarının, afetlere neden olmasında yeryüzü şekilleri, jeolojik yapı ve iklim özellikleri ile birlikte insan faktörü de etkili olmaktadır. Türkiye, sahip olduğu bu özellikler bakımından önemli risklere sahiptir. Ülkemiz deprem, heyelan, çığ, sel ve taşkınlardan afet boyutunda sık sık etkilenir. Meydana gelen bu afetler, önemli ölçüde can ve mal kayıplarına neden olur. Ayrıca doğal afetler yeryüzünü de değiştirir.

  Hava Olayları Nasıl Oluşur ?
  Hava olayları yeryüzünde bitki türleri, hayvan türleri dağılımının oranını, toprak oluşumu ve türlerini, denizlerin tuzluluk oranını vb oluşumları etkiler

  Deprem nasıl olur

  Depremler ve Faylar

  Hareket eden levhalar birbirleri üzerine kuvvet uygularlar. Bu kuvvet yerkabuğundaki kayaçların direnç göstermesi yüzünden belli bölgelerde enerji birikimine yol açar. Bu enerji, kayaçların kırılma sınırını aştığı anda da kırılma (faylanma) olur ve biriken enerji açığa çıkar. Levha hareketleri yüzünden birikmiş gerilme enerjisinin aniden boşalmasına deprem diyoruz. 2. Dr Zeynep
  Bayan Üye

  Doğa Olaylar Nelerdir
  Doğa olayları deprem, heyelan, çığ, sel ve taşkınlar.


  Doğa Olayları hakkında ansiklopedik bilgi
  Doğada meydana gelen olaylara doğa olayları denir. Doğal olaylarının, afetlere neden olmasında yeryüzü şekilleri, jeolojik yapı ve iklim özellikleri ile birlikte insan faktörü de etkili olmaktadır. Türkiye, sahip olduğu bu özellikler bakımından önemli risklere sahiptir. Ülkemiz deprem, heyelan, çığ, sel ve taşkınlardan afet boyutunda sık sık etkilenir. Meydana gelen bu afetler, önemli ölçüde can ve mal kayıplarına neden olur. Ayrıca doğal afetler yeryüzünü de değiştirir.

  Hava Olayları Nasıl Oluşur ?

  Hava olayları yeryüzünde bitki türleri, hayvan türleri dağılımının oranını, toprak oluşumu ve türlerini, denizlerin tuzluluk oranını vb oluşumları etkiler

  Deprem nasıl olur

  Depremler ve Faylar

  Hareket eden levhalar birbirleri üzerine kuvvet uygularlar. Bu kuvvet yerkabuğundaki kayaçların direnç göstermesi yüzünden belli bölgelerde enerji birikimine yol açar. Bu enerji, kayaçların kırılma sınırını aştığı anda da kırılma (faylanma) olur ve biriken enerji açığa çıkar. Levha hareketleri yüzünden birikmiş gerilme enerjisinin aniden boşalmasına deprem diyoruz.

+ Yorum Gönder