+ Yorum Gönder
Okul ve Eğitim ve Coğrafya Forumunda Yağış Rejimi Hakkında Bilgi Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Ziyaretçi

  Yağış Rejimi Hakkında Bilgi
  Yağış rejimi nedir ?

  Yağışın yıl içinde günlere, aylara ve mevsimlere dağılışına yağış rejimi denir. Yağış rejimi yağış kadar önemlidir. Çünkü, yazın veya kışın düşen aynı miktardaki yağışın toprağa sağladığı fayda aynı düzeyde değildir.

  Yeryüzündeki bitki hayatı, akarsulardaki su miktarı, tarım ürünlerinin verimi ile yağış rejimi arasında sıkı bir bağlantı vardır.

  Yeryüzünde, yağışın bütün bir yıla düzenli olarak dağıldığı bölgelerin yanısıra, yağışın düzensiz dağıldığı iklim bölgeleri de vardır.

  Örneğin, ekvatoral bölge ile Doğu Karadeniz kıyılarında yağışlar genellikle bütün bir yıla düzenli olarak dağılır. Böyle yerlerin yağış rejimi düzenlidir. Orta Asya ile Akdeniz Bölgesi’nde de yağışlar yılın belirli aylarına toplanır. Böyle yerlerde de yağış rejimi düzensizdir.

  Genel hava dolaşımı, kara ve deniz dağılışı, yer şekilleri ve yükselti gibi etkenlerden dolayı yeryüzünün her tarafı aynı oranda yağış almaz. Yeryüzünde, aynı miktarda yağış alan noktaların birleştirilmesiyle eş yağış eğrileri (izoyet) elde edilir. Bu eğrilerden yararlanarak yağış haritaları oluşturulur. 2. SuSKuN bELa
  Devamlı Üye


  Yağış rejimi nedir

  Bir bölgede yağışın yıl içindeki dağılışı yağış rejimi olarak adlandırılır. Yağış rejimi yeryüzünün her yerinde düzenli değildir. Ekvatorda her mevsim yağışlı olduğu için bu bölgenin yağış rejimi düzenlidir. Dönencelerin çevresindeki çöl bölgelerinde ise yağış rejimi çok düzensizdir. Ülkemizde ise, Karadeniz kıyıları yıl içerisinde her mevsim yağış alırken diğer bölgelerde genel olarak yağışlar kış ve ilkbahar mevsimlerinde gerçekleşir. Yağış rejimi; bitki örtüsü, toprak çeşitleri, tarım ürünlerinin verimi ve türü, akarsu rejimleri üzerinde etkilidir.
  Yağışın dağılışını yer şekilleri, yükselti, kara ve denizlerin dağılışı etkiler. Bir alanının (aylık, mevsimlik veya yıllık) yağış dağılışını gösterebilmek için aynı yağış miktarına sahip olan noktalar harita üzerinde birleştirilir ve eş yağış (izoyet) eğrileri çizilir. Böyle haritalara izoyet haritaları denir.

+ Yorum Gönder


Yağış rejimi,  yagis rejimi ayni olan bolgelerimiz,  yagis rejimi nedir,  yağışın yıl içindeki dağılışı düzenlidir,  düzenli yağış rejimi nedir,  dogu karadeniz yağış rejimi neden