+ Yorum Gönder
Okul ve Eğitim ve Coğrafya Forumunda Yağış Biçimi Hakkında Bilgi Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Ziyaretçi

  Yağış Biçimi Hakkında Bilgi
  YAĞIŞLARIN OLUŞMA BİÇİMLERİ

  YAĞIŞ: Havadaki su buharının yoğunlaşarak türlü biçimlerde yere düşmesidir. Herhangi bir yerde yağışın gerçekleşebilmesi için şu iki koşul gerekir

  ·Havada bir miktar nem olması
  ·Hava sıcaklığının düşmesi

  Dünyanın hemen her yerinde havada daima bir nem bulunur. Yağışların oluşmasında, havadaki su buharı miktarının yanı sıra en önemli faktör havanın soğumasıdır. O halde yağış olayı; esas olarak hava sıcaklığının düşmesi ile gerçekleşir. Bir yerdeki hava, neme ne kadar doymuş olursa olsun, havanın sıcaklığı düşmedikçe yağış oluşmaz. Bu bakımdan yağışların sınıflandırılmasında soğumanın oluşma biçimi esas alınır. Üç çeşit yağış tipi vardır. Bunlar;


  ·Orografik Yağışlar
  ·Cephe Yağışları ve
  ·Konveksiyonel Yağışlardır.

  OROGRAFİK YAĞIŞLAR (YAMAÇ YAĞIŞLARI)
  Yamaçlarda oluşur. Yamaçlar boyunca yükselen hava, giderek soğur ve içlerindeki nemi yağış olarak bırakır. Yamaçlar boyunca yükselen hava kütlelerinin bıraktıkları yağış miktarı; hava içindeki neme, dağların yüksekliğine ve yer şekillerine bağlıdır. Bu yağış türü; esas olarak dağların okyanuslara, denizlere ve göllere bakan yamaçlarında görülür. Kuzey Anadolu dağları ile Torosların denize bakan yamaçları, orografik yağışlar için oldukça elverişlidir. Bu nedenle buralar yurdumuzun en çok yağış alan yerleridir. Türkiye’de yağış dağılışı haritası ile yer şekilleri haritası arasındaki benzerlik orografik yağışlar tarafından açıklanabilir.

  KONVEKSİYONEL YAĞIŞLAR
  Isınan hava yükselir. Yükselen hava ise giderek soğur ve içindeki nemi taşıyamayarak bırakır. Böylece konveksiyon yağış oluşur. Bu tür yağışlar genellikle dağlarla çevrili iç kısımlarda görülür ve çok sağanak biçimindedir. Ekvatoral bölgedeki yağışların bir kısmı ile orta kuşak ülkelerinde yaz günlerinde görülen yağışlar bu türdendir. İlkbahar mevsiminde ve yaz başlarında görülen kırkikindi yağışları konveksiyonel yağışlardandır. Kırkikindi yağışları ülkemizde İç Anadolu Bölgesinde görülür. İç bölgelerde İlkbahar sonu ve yaz başındaki yağışların çoğu bu karakterdedir.
  Ekvatoral bölgelerin bol yağışlı olmasını sağlayan etmen, burada yükselici hava hareketlerinin olması sonucu, konveksiyonel yağışların yılın büyük bir bölümünde gerçekleşmesidir.

  CEPHE YAĞIŞLARI
  Sıcaklıkları ve yoğunlukları farklı hava kütlelerinin karşılaştıkları yerlere cephe denir. Sıcak ve soğuk hava kütlelerinin karşılaşma alanlarında oluşurlar. Sıcak ve soğuk hava kütleleri karşılaşınca soğuk hava, soğuk hava sıcak havanın altına girer ve onun sıcaklığını düşürür. Sıcak havanın yoğunluğu az olduğundan karşılaşma bölgesinde soğuk havanın üzerine doğru yükselir. Hem yükselme hem de soğuk havayla karşılaşmanın etkisiyle soğuyan sıcak hava kütlesi, yeterince nem taşıyorsa yağış bırakır. Böylece cephe yağışı meydana gelmiş olur. Cephe yağışları, hava kütlelerinin hareketlerine bağlı olarak değişik yer ve zamanda görülürler. Yurdumuzdaki yağışların çoğu bu karakterdedir. Sonbahardan itibaren özellikle Balkanlar üzerinden gelen soğuk hava kütleleri, güneyden sokulan sıcak cephelerle karşılaşınca, başta Marmara ve Ege bölgeleri olmak üzere Batı Anadolu bol yağış alır. Akdeniz üzerinde oluşan cephelerde Akdeniz ve Ege bölgelerini etkiler. Bu cephesel faaliyetler sayesinde Marmara, Ege ve Akdeniz bölgelerinde kış mevsimi bol yağışlı geçer. İlkbaharla birlikte bu cephelerin kuzeye ve doğuya çekilmesiyle Batı Anadolu ve Akdeniz’de yağışsız dönem başlar. 2. SuSKuN bELa
  Devamlı Üye  YAĞIŞLARIN OLUŞMA BİÇİMLERİ


  YAĞIŞ: Havadaki su buharının yoğunlaşarak türlü biçimlerde yere düşmesidir. Herhangi bir yerde yağışın gerçekleşebilmesi için şu iki koşul gerekir

  ·Havada bir miktar nem olması
  ·Hava sıcaklığının düşmesi

  Dünyanın hemen her yerinde havada daima bir nem bulunur. Yağışların oluşmasında, havadaki su buharı miktarının yanı sıra en önemli faktör havanın soğumasıdır. O halde yağış olayı; esas olarak hava sıcaklığının düşmesi ile gerçekleşir. Bir yerdeki hava, neme ne kadar doymuş olursa olsun, havanın sıcaklığı düşmedikçe yağış oluşmaz. Bu bakımdan yağışların sınıflandırılmasında soğumanın oluşma biçimi esas alınır. Üç çeşit yağış tipi vardır. Bunlar;

  ·Orografik Yağışlar
  ·Cephe Yağışları ve
  ·Konveksiyonel Yağışlardır.

  OROGRAFİK YAĞIŞLAR (YAMAÇ YAĞIŞLARI)

  YAMAÇ.gif
  Yamaçlarda oluşur. Yamaçlar boyunca yükselen hava, giderek soğur ve içlerindeki nemi yağış olarak bırakır. Yamaçlar boyunca yükselen hava kütlelerinin bıraktıkları yağış miktarı; hava içindeki neme, dağların yüksekliğine ve yer şekillerine bağlıdır. Bu yağış türü; esas olarak dağların okyanuslara, denizlere ve göllere bakan yamaçlarında görülür. Kuzey Anadolu dağları ile Torosların denize bakan yamaçları, orografik yağışlar için oldukça elverişlidir. Bu nedenle buralar yurdumuzun en çok yağış alan yerleridir. Türkiye’de yağış dağılışı haritası ile yer şekilleri haritası arasındaki benzerlik orografik yağışlar tarafından açıklanabilir.

  KONVEKSİYONEL YAĞIŞLAR

  KONVEKSİYONEL.gif

  Isınan hava yükselir. Yükselen hava ise giderek soğur ve içindeki nemi taşıyamayarak bırakır. Böylece konveksiyon yağış oluşur. Bu tür yağışlar genellikle dağlarla çevrili iç kısımlarda görülür ve çok sağanak biçimindedir. Ekvatoral bölgedeki yağışların bir kısmı ile orta kuşak ülkelerinde yaz günlerinde görülen yağışlar bu türdendir. İlkbahar mevsiminde ve yaz başlarında görülen kırkikindi yağışları konveksiyonel yağışlardandır. Kırkikindi yağışları ülkemizde İç Anadolu Bölgesinde görülür. İç bölgelerde İlkbahar sonu ve yaz başındaki yağışların çoğu bu karakterdedir.
  Ekvatoral bölgelerin bol yağışlı olmasını sağlayan etmen, burada yükselici hava hareketlerinin olması sonucu, konveksiyonel yağışların yılın büyük bir bölümünde gerçekleşmesidir.

  CEPHE YAĞIŞLARI

  CEPHE.gif

  Sıcaklıkları ve yoğunlukları farklı hava kütlelerinin karşılaştıkları yerlere cephe denir. Sıcak ve soğuk hava kütlelerinin karşılaşma alanlarında oluşurlar. Sıcak ve soğuk hava kütleleri karşılaşınca soğuk hava, soğuk hava sıcak havanın altına girer ve onun sıcaklığını düşürür. Sıcak havanın yoğunluğu az olduğundan karşılaşma bölgesinde soğuk havanın üzerine doğru yükselir. Hem yükselme hem de soğuk havayla karşılaşmanın etkisiyle soğuyan sıcak hava kütlesi, yeterince nem taşıyorsa yağış bırakır. Böylece cephe yağışı meydana gelmiş olur. Cephe yağışları, hava kütlelerinin hareketlerine bağlı olarak değişik yer ve zamanda görülürler. Yurdumuzdaki yağışların çoğu bu karakterdedir. Sonbahardan itibaren özellikle Balkanlar üzerinden gelen soğuk hava kütleleri, güneyden sokulan sıcak cephelerle karşılaşınca, başta Marmara ve Ege bölgeleri olmak üzere Batı Anadolu bol yağış alır. Akdeniz üzerinde oluşan cephelerde Akdeniz ve Ege bölgelerini etkiler. Bu cephesel faaliyetler sayesinde Marmara, Ege ve Akdeniz bölgelerinde kış mevsimi bol yağışlı geçer. İlkbaharla birlikte bu cephelerin kuzeye ve doğuya çekilmesiyle Batı Anadolu ve Akdeniz’de yağışsız dönem başlar.

+ Yorum Gönder