+ Yorum Gönder
Okul ve Eğitim ve Coğrafya Forumunda Rüzgar nasıl eser Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Ziyaretçi

  Rüzgar nasıl eser
  Rüzgar nasıl ve nereden eser?

  Rüzgar hareket eden Hava molekülleridir. Rüzgara neyin sebep olduğunu açıklayan temelde iki kavram vardır hava ve hava basıncı.

  Hava Azot (%78 oranında) oksijen(%21 ) Su buharı ve az miktarda diğer Elementlerin moleküllerini içerir. Bütün bu hava molekülleri birbirleriyle ve yeryüzündeki cisimlerle çarpışırlar ve çok çabuk bir şekilde hareket ederler.

  Hava Basıncı bu Moleküllerin belli bir alana uyguladıkları kuvvet miktarıdır. Genel olarak daha fazla hava molekülünün daha fazla hava Basıncına sebep olduğu söylenebilir. Rüzgar sonuçta Basınç kaynaklı kuvvet tarafından yönlendirilir.

  Fırtına sistemleri ve düzensiz güneş ısıtmaları sebebiyle hava basıncında oluşan değişiklikler yatay alanda hava moleküllerini yüksek basınçlı bölgeden düşük basınçlı bölgeye doğru harekete zorlar.

  Hava durumu haritalarında yüksek ve düşük basınç çizgilerinin geniş bir alana yayılması hoş bir melteme karşılık gelir. Bu rüzgarın oluşmasını sağlayan basınç değişimi açık hava Basıncının yaklaşık %1’ i kadardır. Fırtınalı günlerdeki rüzgarlar ise daha büyük ve daha yoğun gösterilen farklı basınçtaki çizgilerin hayata yansıyan halidir.

  Dünyanın kaydedilmiş en yüksek rüzgar hız değeri Amerikada 1934 Nisanında gerçekleşmiştir. Rüzgarın o zamanki hızının Saatte 372 km ye ulaştığı kayıtlarda geçmektedir.

  Kuzey yarımkürede kış yaşanırken batıdan gelen kuvvetli rüzgarların kuzey yarımkürede oluşturdukları etki sonucuyla dünyanın yüzeyinde meydana gelen sürtünme sonucu dünyanın dönüş hızı az ama ölçülebilecek kadar değişmektedir 2. Ebru
  Devamlı Üye


  İLGİNÇ RÜZGAR ESMESİ


  Rüzgâr, atmosferdeki havanın Dünya yüzeyine yakın, doğal, çoğunlukla yatay hareketleridir.Hava hareketlerinin temel sürücüsü, atmosfer basıncının bölgeler arasında farklı değerlerde bulunmasıdır. Rüzgâr, alçak basınçla yüksek basınç bölgesi arasında yer değiştiren hava akımıdır, daima yüksek basınç alanından alçak basınç alanına doğru hareket eder. İki bölge arasındaki basınç farkı ne kadar büyük olursa, hava akım hızı o kadar fazla olur. Rüzgâr sahip olduğu hıza göre esinti, fırtına gibi isimler alır.

  Rüzgârın yönü rüzgâr gülü, hızı ise anemometre ile ölçülür. Anemometre, rüzgârın bir pervaneyi döndürme hızından yararlanarak rüzgâr hızını gösteren basit ölçü aletidir. Yükseklerdeki rüzgârlar, balonlar yardımı ile ölçülmektedir. Yükselme hızı bilinen balonlar belli yüksekliğe gelince rüzgâr hızı ile yol almaya başlar.

  r-zgar-esmesi.jpg

  Balonun hareketi gözlenir, Trigonometrik hesaplarla balonun birim zamanda kat ettiği yol hesaplanır ve buradan da rüzgârın hızı bulunur. Daha hassas ölçümler için balon ya radarla takip edilir veya balona bir telsiz vericisi monte edilir.

  Okyanuslardaki akımların ve dalgaların meydana gelmesinde büyük rolü olan rüzgârlar, kara şekillerinin değişmesine de neden olur. Özellikle çöllerde kumulların şekli devamlı değişir. Rüzgârların bitki sporlarını taşıyarak çiçeklerin döllenmesini sağlaması bitki neslinin devamı açısından çok önemlidir. Yeldeğirmeni ve yelkenli gemilerde gücünden yararlanılan rüzgâr orman yangınlarında olumsuz etki yaparak yangının büyümesine neden olur.

+ Yorum Gönder


rüzgar nasıl eser,  ruzgar nasil eser,  ruzgar nasil,  rüzgar nasil eser