+ Yorum Gönder
Okul ve Eğitim ve Coğrafya Forumunda Coğrafyanın Başlıca Prensipleri Nelerdir Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Zeyneb
  Bayan Üye

  Coğrafyanın Başlıca Prensipleri Nelerdir
  Coğrafyanın Başlıca Prensipleri Neler Olduğunu Biliyor musunuz?


  Coğrafya'nın
  kullandığı üç temel prensibi vardır Bunlar; dağılış, ilgi ve bağlılık ile nedensellik'tirCoğrafyacı araştırmalarını bu üç temel prensibe göre yaparak ortaya koyar
  Coğrafyanın Başlıca Prensipleri Nelerdir.jpg
  1 Dağılış Prensibi: Bu prensip coğrafyanın en önemli prensibidir Coğrafya araştırmalarına neden olan konuların belirli bir alandaki yayılışı ve bulunuş biçimleri, dağılış olarak ifade edilirBuradaki alan bir yöreolabileceği gibi, havza, bölüm, bölge, ülke, kıta ve hatta dünyaolabilir

  Dağılışı gösterilecek olan konu ise; bitki örtüsü, yerşekilleri, sıcaklık, yağış, nüfus, tarım alanları, sanayi kuruluşlarıgibi daha pek çok veri olabilir Bu verilerden bir kısmı yeryüzünündoğal özellikleridir Diğer bir kısmı ise insan etkinlikleri sonucuortaya çıkmış eserlerdir

  2İlgi ve Bağlılık Prensibi:Coğrafyanın konusu olan her olay veya olgu, başka bir olay veya olguile ilgilidir Türkiye'de tarım alanlarının dağılışı ile alüvyal ovalarve alçak platolar arasında yakın bir ilgi vardır Çünkü Türkiye'dekitarımın önemli bir kısmı bu araziler üzerinde yapılmaktadır

  Kültürbitkilerinin ekim alanlarıyla oradaki iklim özellikleri arasında yakınbir ilgi vardır Çünkü her bitkinin yetişip olgunlaşabilmesi, meyveverebilmesi için yıl içinde belirli devrelerde belirli ölçüde suya vesıcaklığa ihtiyacı vardır

  3 Nedensellik Prensibi:Her bilimde olduğu gibi coğrafyada da "neden" sorusu sık sık sorulur Busorunun cevabı mutlaka verilmelidir Çünkü her şeyin bir nedeni vardırÜlkemizdeki tarım alanları örneği ele alınarak nedensellik prensibişöyle açıklanabilir: Ege Bölgesi'ndeki vadi tabanı düzlüklerinde veçöküntü ovalarında pamuk tarımı önemli yer tutar Buna karşılık DoğuAnadolu Bölgesi'nin vadi tabanlarında ve çöküntü ovalarında (IğdırOvası hariç) bu bitki yetişemez Bunun nedeni, Doğu AnadoluBölgesi'ndeki yaz sıcaklıklarının bu bitkinin yetişmesi için yeterliolmamasıdır, Akdeniz ve Ege bölgelerinde yetişen turunçgillerin DoğuAnadolu Bölgesi'nde yetişememesinin nedeni de şöyle açıklanır;Turunçgil meyveleri bünyelerinde bol su bulundururlar Onun için kışsoğuklarında donarlar
 2. Meryem
  Bayan Üye

  Nedensellik denen prensip Doğal ortam ve insan yaşamındaki tüm değişimler birer nedene dayanmaktadır. Bu nedenle coğrafya olayların sonuçlarını ele almadan önce, mutlaka nedenlerine inmektediri
+ Yorum Gönder


coğrafyanın başlıca prensipleri nelerdir