+ Yorum Gönder
Okul ve Eğitim ve Coğrafya Forumunda Kimyasal tortul kayaçlar hangi çözeltulerde çözülür Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Zeyneb
  Bayan Üye

  Kimyasal tortul kayaçlar hangi çözeltulerde çözülür
  Kimyasal tortul kayaçlar hangi çözeltulerde çözülür kısa cevap

  Cevab: kimyasal ve minarelojik maddelerde çözünürler


  Tortul kayaçlar dört değişik şekilde oluşabilirler:
  erozyona uğramış diğer kayaçların çökelmeleriyle (bunlara kırıntılı (klastik) tortul kayaçlar da denir),
  tortuların birikmesi ve sağlamlaşması ile,
  biyolojik aktivitelerin sonucu oluşan tortulların depolanması ile ve
  eriyiklerden çökelmesi sonucu ile.

  Tortul kayaçların oluşmasında dört önemli süreç vardır. Bunlar erozyon, taşınma, birikme ve sıkışmadır. 2. Meryem
  Bayan Üye

  magmatik kayaçlar, metomorfik kayaçlar ya da Başkalaşım kayaçları biri olan tortul kayaçlar Dünya'nın yüzeyinin yaklaşık yüzde 75′ini kaplarlar.kayaçlar genel olarak asitlerde çözünürler
+ Yorum Gönder