+ Yorum Gönder
Okul ve Eğitim ve Coğrafya Forumunda Insanın doğaya etkisi ve doğanın insana etkisi 5 örnek Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Zeyneb
  Bayan Üye

  Insanın doğaya etkisi ve doğanın insana etkisi 5 örnek
  Insanın doğaya etkisi ve doğanın insana etkisi nelerdir?

  Günümüzde çoğumuzun içinde bulunduğu hızlı yaşam temposu,
  sahip olduğumuz ileri teknoloji ürünü elektronik aletler,
  zamanımızın çoğunu geçirdiğimiz kapalı mekanlar,
  bizi doğadan gitgide uzaklaştırıyor. Oysa gerçek olan şu ki,
  hepimiz doğanın bir parçasıyız. Ancak ne yazık ki,
  bu gerçeğin farkına vardığımız zamanlar genellikle hasta olduğumuz
  ya da bir yakınımızı kaybettiğimiz zamanlar. Dikkatlice baktığımızda,
  yaptığımız bir çok şeyin, doğal yapımız gereği olduğunu fark ederiz:
  Yemek ve içmek, sevgi , bir şeye sahip olma güdüsü, çevremizi kendi
  gereksinimlerimize göre düzenlemek gibi.
  Insanın doğaya etkisi ve doğanın insana etkisi.jpg
  Doğanın bizim üstümüzde bu kadar büyük bir güce sahip olmasına rağmen,
  insanoğlu çevreyi kendi gereksinimlerine göre düzenleme işini biraz abartmış
  görünmektedir. Yapılan araştırmalar, insanın yaşamının %95'ini kendi oluşturduğu,
  bir anlamda yapay ortamlarda geçirdiğini göstermektedir. Bu nedenle de,
  insan doğayla ancak dolaylı olarak bir ilişki kurabilmektedir,
  örneğin pencereden dışarıyı seyretmek veya televizyonda bir doğa belgeseli
  seyretmek çoğumuzun doğayla kurduğu tek iletişim şekli olmaktadır.
  Bu şekilde kişi, VAROLUŞUNUN köklerinden uzaklaşmakta,
  doğanın içinde kendini bir misafir gibi algılamaktadır.
  Özellikle yeni yetişen neslin doğayla ilgili sorulara verdikleri yanıtlar,
  bu durumun boyutlarını iyice belirginleştirmektedir.
  Çocuk ve gençlerin yalnızca üçte biri beş değişik ot ismi sayabilmekte,
  yalnızca yedide biri beş kuş çeşidini söyleyebilmektedir.
  Birinci sınıfa giden çocukların %70'i ördeğin rengini sarı zannetmektedir.
  Gençler, diğer yaş grupları ile karşılaştırıldığında,
  doğa ile en az ilgilenen gruptur. Bu gruptan doğa ile ilgili,
  çok hoşlarına giden bir yaşantılarını anlatmaları istendiğinde,
  yalnızca %50'si anlatacak bir yaşantı bulabilmişlerdir.

  İnsanın doğadan uzaklaşması daha ne kadar sürebilir?
  Böyle bir uzaklaşma insana neler kaybettirir?
  Günümüzde, kendi kendine bu soruyu soran insanların sayısı giderek artmakta.
  Belli bir yaşın üstündeki insanlar, doğayla iç içe olmayı,
  hayat tercihleri içinde giderek daha üst sıralara koymaktalar.
  Doğanın içinde olmanın şekli, birkaç saksı ile uğraşmaktan,
  trekking yapmaya, şehir içinde dah çok yeşil alan talep etmeye kadar uzanmakta.
  Günümüz insanı, kendi köklerini aramanın ve keşfetmenin önemini kavrayıp bu yönde
  adımlar atmaya başladıkça, sadece oturup doğayı dolaylı olarak seyretmek de ona
  yetmez olmaktadır. Artık insanlar doğayla daha aktif olarak ilgilenmek
  istemektedirler. Bunun için de yeniden keşfedilen, gittikçe daha fazla
  rağbet gören yöntem yürüyüş yapmaktır. Bu konuda yapılan araştırmalar,
  yürüyüş sırasında doğanın çok daha fazla içselleştirildiğini,
  kişinin çevresini incelerken, bir süre sonra kendi içini incelemeye
  başladığını ve kendi doğasını, bedensel ve duyusal özelliklerini fark
  etmeye başladığını göstermektedir. 90'lı yılların başından itibaren
  yürümenin Avrupa ülkelerinde çok talep gören ve sevilen bir faaliyet
  olması da bundandır. Avrupalıların yürüyüşe gösterdikleri ilgi ekonomik
  olarak bile kendini göstermekte, bu sporla ilgili ürünlerin satışlarından
  büyük karlar elde edilmektedir.

  Özellikle 40 yaş ve üstü insanları, ama aynı zamanda bir çok genci doğanın
  kucağına iten yürüyüş yapma arzusunun altında ne gibi motifler var?
  Hangi hedefler insanları doğada yürüyüş yapmaya itiyor?
  İnsanları doğaya yönelten hedeflerin başında doğanın tadını çıkarmak yer alıyor.
  Ancak insanlar, bir yandan el değmemiş doğanın içinde yer alırken,
  bir taraftan da, yürüyüş parkurlarında hoş lokantaların,
  lokallerin bulunmasını da istiyorlar. Artık, uzun mesafeleri belli
  sürelerde kat etmek, çok planlı yürüyüşlere çıkmak yerine doğanın keyfini
  çıkarmak ön planda.

  Doğanın içinde olmanın, yürüyüşler yapmanın insana bir çok açıdan yararı var.
  Bu yararlardan bir tanesi, insanın metabolizmasını normalleştirmesi ve
  bağışıklık sistemini güçlendirmesi. Eğer vücudun bir haftada fazladan
  2000 kalori yakması sağlanırsa, vücut bu duruma şehir yaşamının getirdiği
  bazı hastalıklara direnerek ve yaşam süresini uzatarak karşılık veriyor.Modern iletişim yöntemleri, yüksek teknolojiye sahip ortamlar bizim daha çok iki algı kanalımıza yönelik olarak çalışırlar:Görme ve duyma. Tad ve koku alma, dokunma , çok geri planda kalmaktadır. Oysa, doğa, bütün duyularımıza hitap edebilmektedir, çiçeklerin kokusu, derenin şırıltısı, yolun ayağın altında yarattığı his, yeşilin tonları, çok uyumlu bir uyaran çeşitliliği yaratmaktadır. Bütün duyularımız aynı anda uyarıldıklarında, kendimizi çok daha � bütün� olarak algılamaktayız. Bunun dışında, kişinin yön bulma ve hareket etme özellikleri, mekan içinde hareket etme yeteneği de, doğa içindeki yürüyüşlerle yeniden keşfedilebilmekte veya cilalanabilmektedir.

  İnsanın doğa ile ilişkisini yoğunlaştırmasında, bir birey olarak kazanabileceği çok şey olduğu şüphesiz. Öte yandan, doğa içinde yapılan, başta yürüyüş olmak üzere bir çok faaliyetin, yalnız yapılmadığı, bir grup halinde yapıldığı düşünülürse , kişinin sosyal gereksinimlerinin de karşılandığı ortaya çıkmaktadır.

  Bütün bunların yanında, uzun yürüyüşlerin çok sembolik anlamları da bulunmakta ve bu anlamlar kişinin yaşam içindeki temalarına karşılık gelmektedir: Uzaklaşmak ve Varmak, Keşfetmek ve Tadını Çıkarmak, Merak ve Korunma. Uzaklaşma, günlük hayatın bütün sıkıntılarından uzaklaşmak anl***** gelmekte, sadece bulunulan ortam değil, hayata bakış açısı da değişmekte. Yürüyüş, aynı zamanda, insanın iyiyi, güzeli sürekli aramasının da bir simgesi olmakta. Bilinenden uzaklaşmak ve daha sonra yeni bir noktaya ulaşmak, burası bir lokanta ya da bir dinlenme yeri olabilir. Burada kişi, daha kalıcıdır, dinlenmeyi istemektedir. Burada alacağı keyfi hak ettiğini düşünmek ise, kişinin keyfini iki katına çıkarır.

  İnsanın doğa içinde bir bütünlüğe kavuşması, doğanın insan için ne kadar büyük bir gereksinim olduğunu gösteriyor. Bu nedenle, fırsat buldukça, doğanın içinde yer almak ve bunu mümkün olduğunca uzun yürüyüşlerle gerçekleştirmek, insanın ruh sağlığı üzerinde olumlu bir etki yaratıyor: Bütün algı kanallarının uyarılması, hayatla ilgili temaların sembolik olarak yaşanması, başka bireylerle bir arada olma fırsatı, insanın kendini bir bütün olarak algılaması, doğanın insana sunduğu olanakların sonuçları. 2. Ziyaretçi

  daha fazla örnek yazar mısınız ?
 3. FERAY
  Devamlı Üye
  daha fazla örnek yazar mısınız ?

  İnsanın Doğaya Etkisi


  İnsanın doğal çevresini değiştirmeye başlaması, ateş yakmayı öğrendiği tarihöncesi çağlara kadar uzanır. Örneğin Afrika'nın savan denen geniş çayırlıkları bundan 50 bin yıl önce bu kıtadaki ormanların yanmasıyla oluşmuştu. Ama, insanoğlunun doğaya verdiği zararlar özellikle son yüzyılda olağanüstü boyutlara ulaştı. Bunun nedeni teknolojinin inanımaz bir hızla ilerlemesidir. Tekerleğin bulunması ile otomobilin yapımı arasında 10 bin yıl gibi çok uzun bir süre geçmişti; oysa insanoğlunun hava ve uzay yolculuklarına başlaması, yerçekimsiz ortamda yaşamayı başarması ve Ay'da yürüyebilmesi için otomobilin yapımından bu yana yalnızca 80 yıl geçmesi yeterli oldu. Teknoloji sayesinde insan yeryüzündeki en uzak mesafelere çok kısa zamanda ulaşmayı, akarsuların yönünü değiştirmeyi, elektrik üretimi için su gücünden ve nükleer enerjiden yararlanmayı başardı.
  Teknolojinin sağladığı olanaklar kuşkusuz birçok yönden insanın yaşam koşullarını çok olumlu etkiledi; ama bir yandan da olağanüstü boyutlarda bir nüfus patlamasına yol açtı. İlk insanın yeryüzünde belirmesinden yaklaşık yarım milyon yıl sonra, 1850'lerde dünya nüfusu ancak 1 milyara ulaşmıştı. Oysa o tarihten sonra inanılmaz bir hızla artan nüfus 1986'da 5 milyara yaklaşmış ve bu artışın 1 milyarı son 15 yıl içinde gerçekleşmiştir.
  Bugün yeryüzünün bütün zenginliklerinden olabildiğince yararlanmayı isteyen milyarlarca insan geleceği düşünmeden doğal kaynakları zorlamaktadır. Örneğin insanların bir yıl içinde tükettiği bütün içme ve kullanım suları bir yere toplansa, Dünya'nın merkezine kadar olan uzaklığın yarısı (en az 3.000 km) derinliğinde ve Avrupa kıtası büyüklüğünde bir göl oluşur. Nüfus ve tüketim aynı hızla artarsa yeryüzünün bütün kaynakları kısa sürede insanın gereksinimlerini karşılayamaz duruma gelebilir. İnsanlar binlerce yıldır uçsuz bucaksız denizlerdeki balıkların hiçbir zaman tükenmeyeceğine inanıyorlardı. Oysa 1970'lerden başlayarak Atlas Okyanusu'nun kuzeyinde morina ve ringa balıkları, 1960'lardan sonra Marmara Denizi'nde başta uskumru olmak üzere birçok balık türü azalmaya başladı; Peru açıklarındaki hamsi avcılığında da yüzde 75'lik bir düşüş görüldü. Bir yaşam ortamındaki herhangi bir canlı türünün azalması başka canlıların yaşamını da tehlikeye atar. Örneğin Atlas Okyanusu'ndaki ringaların sayısı azalınca bu balıklarla beslenen deniz kuşları da yok olma tehlikesiyle karşı karşıya kaldı. Norveç'e bağlı Rost Adası'nda, 1970'ten 1980'lerin ortalarına kadar yaklaşık yarım milyon denizpapağanı açlıktan öldü.
  Sanayi alanındaki hızlı gelişmenin en olumsuz yanlanndan biri, bugün bütün doğal kaynakları ve canlıları tehdit eden çevre kirliliğidir. Motorlu taşıtlarda, evlerde, fabrikalarda ve enerji santrallarında kullanılan petrol türevleri ile kömür gibi fosil yakıtlardan kaynaklanan hava kirliijğ: bazı kentlerde insan yaşamını tehlikeye atacak düzeydedir. Örneğin bir zamanlar Londra'da bu sorun öylesine ciddi boyutlara ulaşmıştı ki, 1952'de beş gün boyunca kentin üzerine çöken zehirli gaz bulutları yüzünden 4.000 kişi ölmüştü. Kullanılacak yakıt türlerinin yasalarla belirlenip sıkı denetim altına alınmasıyla Londra'nın havası büyük ölçüde temizlendi. Ama günümüzde Kalküta gibi kalabalık kentlerdeki hava kirliliği Londra'dakinden çok daha ciddi boyutlara varmış, Ankara, İstanbul, İzmir ve Bursa gibi büyük kentlerimizde tehlike sınırına dayanmıştır. 1986 sonlarında bu sorunun üstesinden gelmek için Ankara'da kalorifer ve fabrika bacalarına filtre takılması, bazı kalorifer yakıtlarının, özellikle linyit kömürünün yasaklanması gibi Çeşitli önlemler alınmıştı. Hava kirliliğinin en büyük sorumlusu sanayi dumanlarındaki kükürt dioksit ile azot oksitleridir. Bu gazlar atmosferdeki su buharıyla birleşince sülfürik ve nitrik asitlere dönüşür. Daha sonra bu asit buharları yoğunlaşır ve genellikle hava kirliliğinin merkezi olan sanayi bölgesinden yüzlerce kilometre ötede "asit yağmuru" halinde yeryüzüne iner. Örneğin Norveç ile İsveç'in güneyindeki akarsu ve göllerde yaşayan balıklar İngiltere' den kopup gelen asit yağmurlarından büyük zarar görmüştür. Bunun sonuçları balıklarla beslenen hayvanları da etkilemiş ve 1967'de Norveç'te 4.000 kadar susamuru yaşarken 1986'da bu hayvanlardan yalnızca 200 tane kalmıştı.
+ Yorum Gönder


insanın doğaya etkisi,  insanın doğaya etkileri,  insanın doğaya etkisi örnekler,  insanin dogaya etkisi,  doganın insana etkisi,  insanın doğaya etkisi coğrafya