+ Yorum Gönder
Okul ve Eğitim ve Coğrafya Forumunda Kartografyanın yararlandığı bilim dalları Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Zeyneb
  Bayan Üye

  Kartografyanın yararlandığı bilim dalları
  Kartografyanın yararlandığı bilim dalları nelerdir?

  "kartografya, harita ve harita benzeri gösterimleri üretmek amacıyla uygulanan, gerekli tüm çalışmaları kapsayan bilim teknik ve sanattır"

  Kartografyanın yararlandığı bilim dalları.jpg
  Kartografya mekansal bilgileri analog ya da sayısal biçimde toplayan, modelleyen, yapılandıran, değerlendiren, saklayan, çeşitli ortamlarda anlaşılır ve yansız (objektif) biçimde sunan (coğrafi bilginin kartografik iletişim bağlamında kullanıcıya iletilmesi) bir disiplindir. Mekansal veri işleme bağlamında Coğrafi Bilgi Sistemleri (CBS) hangi disiplinde uygulanırsa uygulansın, mekansal veriler obje tabanlı bir yapıya dönüştürülmeli, saklanmalı, analiz edilmeli ve kartografik olarak sunulmalıdır. Bu kapsamdaki işlemler ya kartografyanın uygulama alanındadır ya da kartografyanın uygulama alanını tamamlayıcı niteliktedir.
 2. Zeyneb
  Bayan Üye

  Kartografya harita ve harita benzeri gösterimleri inceler


  * Harita Tasarımı ve Üretimi
  * Coğrafi Bilgi Sistemleri (GIS)
  * Mekansal Veri Tabanları
  * Genelleştirme ve Çoklu Gösterim
  * Coğrafi Görselleştirme ve Sanal Gerçeklik
  * Mekansal Bilgi İşleme ve Analiz Teknikleri
  * Sayısal Arazi Modelleri
  * Mekansal Veri Altyapısı

+ Yorum Gönder