+ Yorum Gönder
Okul ve Eğitim ve Coğrafya Forumunda Coğrafaya'nın tanımı nedir Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Zeyneb
  Bayan Üye

  Coğrafaya'nın tanımı nedir

  Coğrafaya nedir ne ile ilgilenir?
  Coğrafaya'nın tanımı nedir.png
  Coğrafya Nedir Coğrafya, insanlar ve yer (mekân) ile bunlar arasındaki ilişkiyi inceleyen Bilimdir. Yani yer ve insanlar arasındaki ilişkiler coğrafyanın konusunu oluşturur. Coğrafya sadece yerlerin isimlerini ezberleme ve bunların dünya üzerinde nerede olduklarını gösterme değildir. Coğrafya, öğrencilerin çevrelerinde olanları anlamalarına ve insanın çevre ile etkileşimi hakkında bir anlayış geliştirmelerine yardımcı olur. Yerlerin isimlerini, lokasyonlarını ve özelliklerini bilmek, coğrafyanın temelini oluşturan unsurlardır. Bu da çok büyük ve oldukça büyüleyici öğrenme alanının bir parçasıdır.1. Coğrafya yeryüzünü tasvir eden (açıklamaya çalışan) bir bilimdir.2. İnsan ve coğrafi çevre arasındaki karşılıklı ilişkileri inceleyen bir bilimdir.3. Bitki ve hayvan topluluklarının farklı dağılışı inceleme alanlarından bazılarıdır.4. Nüfus yoğunluğu, nüfusun yeryüzündeki dağılışı, yerleşmeler ve özellikleri de coğrafyanın inceleme alanına girer.5. Doğa olayları yeryüzünde değişiklikler oluşturur. Coğrafya yeryüzündeki değişmeleri de yakından inceler.6. Havaküre yeryüzü ile ilişkili olduğundan Coğrafya, iklim olaylarını incelemek durumundadır.7. Deniz ve Okyanuslardaki olaylar da Coğrafya'nın inceleme alanı içinde yer alır
 2. Meryem
  Bayan Üye

  fiziki doğal ve beşeri olayları dağılış, karşılıklı ilgi, neden ve sonuç ilişkilerine göre inceleyen bilim dalına verilen isimdir bizim anladığımız biraz çevre ve çevre olayları
+ Yorum Gönder