+ Yorum Gönder
Okul ve Eğitim ve Coğrafya Forumunda Yeryüzünde Doğal Bitki Örtüsünün Dağılışı Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Zeyneb
  Bayan Üye

  Yeryüzünde Doğal Bitki Örtüsünün Dağılışı
  Yeryüzünde Doğal Bitki Örtüsünün Dağılışı hakkında neler biliyorsunuz?

  Dünya üzerindeki iklim tiplerine bağlı olarak bitki örtüsü ekvatordan kutuplara doğru;

  Yeryüzünde Doğal Bitki Örtüsünün Dağılış&.jpg
  Geniş yapraklı ormanlar,Savanlar,Kaktüs,Bozkır,Maki,Orman-çayır,İğne yapraklı ormanlar,Tayga ormanları,Tundra Şeklinde sıralanır.

  Her bitkinin kendine has bir iklim özelliği vardır. Başka bir ifadeyle benzer iklim şartlarında benzer bitki türleri görülür.(kutup iklimi hariç).Farklı bölgedeki iklimin benzerliği tabii bitki örtüsünün benzerliğini kanıtlar.
  Yer şekillerinin kısa mesafeler dâhilinde değişmesi bitki örtülerinin de kısa mesafeler dâhilinde değişmesini sağlar.Bitki örtüleri yeryüzüne dağılışlarında aralıksız kuşaklar oluşturmazlar.Enlem farkı arttıkça ve farklı enlemlerden oluştukça bitki örtüsüde çeşitlenir.Bitki örtüsü iklimin bir nedeni değil iklimin bir sonucudur.

  YERYÜZÜNDE GÖRÜLEN BİTKİ KUŞAKLARI VE ÖZELLİKLERİ:

  Ekvatoral Yağmur ormanları
  :

  Sıcaklık ve nem koşullarından dolayı sık ormanlar gelişmiştir ve ormanlar her zaman yeşildir. Orman ağaçları çok gürdür(50–60 m). Balta girmemiş ormanlar olarak adlandırılır.

  İklime uyum sağlamak için terleme yüzeyleri geniş ve gözeneklidir.

  Ağaçlardan düşen dal ve yaprakların sıcak nemli ortamda çürümesi sonucu hoş olmayan bir koku etrafa yayılır.

  Bu ormanların görüldüğü yerler her mevsim yağışlı özellikte ve yıllık yağış miktarı 2000 mm ‘nin üstündedir.

  Bitkiler yayvan yapraklı ve yapraklarını dökmeyen ağaçlardır. Bitki çeşitliliği çok fazladır.

  Orman altı sarmaşık ve otsu bitkilerle(Liyan, Epifit) kaplıdır.Orman altı florası da çok zengindir.

  Yeryüzündeki dağılışı

  Ekvatorun 10 kuzey 10 güney enlemleri arasında 1000m kadar yükseltiye kadar etkilidir.

  Güney Amerika’da Amazon Havzası’nda ( Brezilya),

  Afrika’da Kongo Havzası’nda ve Gine Körfezi kıyılarında,

  Güney Doğu Asya Adaları (Endonezya ) belirgin olarak görüldüğü yerlerdir.

  Malezya, Endonezya, Filipinler, Papua Yeni Gine’de etkilidir.

  Avustralya’nın kuzeyinde görülür


 2. Meryem
  Bayan Üye

  Bitkilerin oluşturdukları toplulukların sınıflanmasında birçok ölçüt kullanılmakta olup en yaygın olanı fizyonomik görünüm esas alınarak yapılan sınıflamalardır.
+ Yorum Gönder


Dünya dogal bitki dagılış haritasi,  dünya üzerindeki bitki örtüsünün dağılışı,  dünya doğal bitki örtüsü haritası,  dünya haritası üzerinde bitki toplulukları,  DUNYA BITKI ORTUSU HARITASI,  yeryüzünde doğal bitki örtüsünün dağılışı