+ Yorum Gönder
Okul ve Eğitim ve Coğrafya Forumunda Okyanuslar ve denizler hangi karalarla çevrilidir Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Zeyneb
  Bayan Üye

  Okyanuslar ve denizler hangi karalarla çevrilidir
  Okyanuslar ve denizler hangi karalarla çevrilidir biliyor musunuz?

  Kıt’alar arasında büyük çukurları kaplayan geniş ve derin su kütlesi. Okyanuslar yeryüzünün sularla kaplı olan geniş alanlarıdır. Dünya’nın %71′ini okyanuslar ve denizler kaplamıştır.
  Okyanuslar ve denizler hangi karalarla çevrilidir.png
  Yeryüzünde üç okyanus vardır.
  Bunlar büyüklük sırasına göre şöyledir: Büyük Okyanus (Pasifik) Atlas Okyanusu (Atlantik) Hint Okyanusu. Kuzey ve Güney Amerika ile Asya ve Okyanusya kıt’aları arasında kalan alanda Büyük Okyanus yer alır.

  Afrika Asya ve Okyanusya kıt’aları arasında kalan bölümde Hint Okyanusu bulunur.
  Kuzey ve Güney Amerika Afrika ve Avrupa kıt’aları arasında da Atlas Okyanusu yer alır.
  Denizler okyanusların kara içlerine sokulmuş kollarıdır.
  Okyanus ve deniz arasında genişlik ve derinlik bakımından farklılıklar vardır. Okyanuslar denize göre daha geniş ve derindir.
  Bazı denizler birbirlerine ya da okyanuslara boğazlarla bağlanmıştır. Karalar arasında bulunan denizin daralmış kısımlarına “boğaz” denir. Örneğin; Çanakkale Boğazı Marmara ve Ege Denizi’ni birbirine bağlar. Karaların bazı kesimlerinde denizler ve okyanuslar karalara doğru girintiler oluşturmuştur. Bu girintilerin büyüklerine “körfez” küçüklerine “koy” denir. Kıyılarımızda birçok körfez ve koy bulunur. Örneğin; Antalya Körfezi Akdeniz üzerinde yer alan bir körfezdir. İç denizler; dar boğazlarla okyanusları birbirine bağlar. Örneğin; Marmara Denizi bir iç denizdir. Karaların okyanusa ya da denize doğru sokulmuş üç tarafı denizlerle çevrili kara parçalarına “yarımada” denir.

  Örneğin; Gelibolu Yarımadası Ege Denizi üzerinde yer alan bir yarımadadır. Ada etrafı sularla kaplıkara parçasıdır. Örneğin; Kıbrıs Adası Akdeniz üzerinde bulanan bir adadır
 2. Meryem
  Bayan Üye

  % 70 denizler ve su küre kalan % 30 karalarla çevrili okyanuslar ve denizler taşkürenin ya da yerkabuğunun orojenik, epirojenik ya da tektonik hareketlerle çanaklaşmış bölgelerini doldurmuş geniş tuzlu su kütleleridir.
+ Yorum Gönder