+ Yorum Gönder
Okul ve Eğitim ve Coğrafya Forumunda Erozyon Nedir Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Zeyneb
  Bayan Üye

  Erozyon Nedir
  Erozyon Nedir hakkında bilgi

  Akarsuların, buzul ve etkin güçlü rüzgarların karaları aşındırmasına "erozyon" denir. Ayrıca, hava sıcaklıkları arasındaki büyük farklar nedeniyle de kayalar parçalanırlar. Kayada bir çatlak meydana gelir gelmez büyümeye başlar. Su çatlaktan içeri girer ve havayı sıkıştırır. Sonunda kayanın parçalanmasına sebep olur. Ancak,kayalar daha çok denizin sürüklediği taş ve kaya parçalarının sürtünmeleriyle aşınırlar. İlkin kayanın alt kısmı oyulur. Dik bir uçurum, en azından sarp bir yar meydana gelir. Sonunda üstte kalan kısım çöker.
  Erozyon Nedir.jpg
  Dünyanın belirli bölgelerinde görülen U biçimindeki vadiler, üstü pürtüklü kayalar, oluk şeklindeki vadiler buzul aşınmasının belirgin örnekleri arasında sayılabilir.

  En çok zarar veren aşınma unsurlarından bir başkası da, yukarda değinmiş olduğumuz gibi akarsulardır. Gerçekte ,akarsular öteki unsurların hepsinden daha etkindir. Yağmurlarla, toprağın üst kısmı yani taş ve toprak tabakası gevşer, Yağmur sularının gevşettiği toprak ve taşları toplayan akarsular, kendi geçtikleri yerleri de aşındırırlar. Sonunda bütün bu taş ve kaya parçalarını, toprağı denize taşırlar.Bütün bunlardan kolayca anlaşılacağı gibi, erozyon büyük ölçüde toprak kaybı anlamına kabul edilebilir. Amerika"daki Missisippi nehri, hergün yaklaşık olarak 1. 5 ton kaya parçasını ve toprağı Meksika Körfezi"ne dökmektedir. Akarsuların bu olumsuz etkisi yüzünden,on bin yılda 30 santim kalınlığında ova kaybolmaktadır. Irmakların hızı arttıkça, taşıma gücü de artmaktadır. Bir ırmağın hızı üç kat artarsa,taşıma gücü ,729 kez artar.
 2. AYPARE
  Devamlı Üye

  Erozyon, toprağın akarsular ve sel sularının rüzgar gibi itici kuvvetler tarafından aşındırılması ve taşınması olayına denir.Erozyonun en fazla olduğu bölgeler genellikle bitki örtüsünün fakir olduğu bölgelerdir ve akarsular ile rüzgar beraber hareket ederler.
+ Yorum Gönder