+ Yorum Gönder
Okul ve Eğitim ve Coğrafya Forumunda Haritanın kullanım alanları nelerdir Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Zeyneb
  Bayan Üye

  Haritanın kullanım alanları nelerdir
  Haritanın kullanım alanları nelerdir?

  haritanın kulanım alanları.jpg
  Arazi kullanımı:
  Ulaşım, yerleşim birimleri, su bilgisi, topografya

  Coğrafya alanında:uzaktan algılama, kartografya, jeodezi, fotogrametri, ölçme, jeoloji, arkeoloji, meteoroloji

  Hukuk ve Eğitim alanlarında:Hukiki işlemlerde (araz davaları), okullarda, devlet dairelerinde (tapu ve kadastro) vd.

  Sosyal bilimler alanında Nüfus, göç, kirlilik, vd.
 2. Zeyneb
  Bayan Üye

  Haritanın kullanım alanları

  Farklı Haritalar vardır ve her haritanın amacı farklı farklıdır. Bu haritalar değişik özelliktedirler ve değişik isimler almaktadırlar. kullanım amaçlarına göre haritalar 2 kısma bölünürler

  Genel olan Haritalar: Atlas ve Duvar Haritaları bunlar birinci kısımdaki genel haritalar olarak adlandırılırlar.Tabi genel haritalarda kend aralarında bir kaç guruba ayrılırlar.

  -siyasi haritalar:siyasi ve askeri blokların kıtaların sınırlarını gösterir. ülkedeki,il,ilçe,köy, gibi yerlerin sınırlarını belirten gösteren haritalara idari ismi verilmektedir.


  -Beşeri haritalar ve Ekonomik Haritalar:
  nufusların dağılışını,dinlerini,milliyetlerini,dil ve yaşam biçimlerini ve özelkliklerini gösterenede Beşeri olarak adlandırılırlar.
  insanların ekonomik faliyetlerini gösterenede Ekonomik haritalar adını alırlar.

  -Fiziki olan Haritalar: Yeryüzünün şekil ve yükselti vs özelliklerini ova,dağ ve pluto,vadi vb. yerleri gösteren haritalara denilmektedir.bu gösterilen yerler farklı renkler ile belirtilirler. mesela,derinlikler mavi renkte yükselti basamakları yeşil, kahverengi ve sarı ilede gösterilmektedir.

  Özel olan Haritalar:özel amaçlar için hazırlanan haritalardır, bir alan jeolojisinin ,iklimi,bitki örtsünü, yollar,ulaşım vs. gösteren haritalara verilen isimdir

+ Yorum Gönder