+ Yorum Gönder
Okul ve Eğitim ve Coğrafya Forumunda Su nasıl oluşur Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Zühre
  Devamlı Üye

  Su nasıl oluşur
  Su nedir?

  Yer yüzündeki bütün sular su döngüsüne katılmaktadır.Yani de-
  nizlerden buharlaşan su yağış olarak yer yüzüne dönmekte bir kısmı yüzeysel sularda birikip bir kısmı da yer altı sularına karışmaktadır. Yer altı sularının son toplanma yeri ise deniz ve okyanuslardır.Burada toplanan sular su döngüsüne devam eder(uzun su devri).Deniz ve okyanuslardan buharlaşan suyun karalara geçmeden tekrar yağmur kar dolu biçiminde deniz ve okyanuslara geçmesine kısa su devri denir
  Su nasıl oluşur1.jpg
  Buharlaşma ve terleme yoluyla yükselen su bulutlarda yoğunla-
  şır.Bunun sonunda da yağış oluşur.Yağış olarak geri dönen suyun bir kısmı yüzey sularında (göl ve denizlerde) depo edilir.Diğer kısmı yer altı sularına karışır.Toprağa giren su yer altı suyu olarak tekrar denizlere akar.Bu şekilde su döngüsü tamamlanmış olur.
 2. Zühre
  Devamlı Üye

  Suyun bileşiği özellikleri

  SU, oksijenle hidrojenin birleşmesinden ortaya çıkan saydam bir cisimdir. Hem sıvı (su), hem katı (buz), hem de gaz (buhar) halinde bulunur. Biz suyu tabiatta yağmur, kar, deniz, göl, ırmak, içme suyu gibi çeşitli şekillerde, çeşitli durumlarda görürüz.

  Kimya bakımından su, iki molekül hidrojenle, bir molekül oksijenin birleşmesinden oluşmuştur. Bundan dolayı formülü H20′dur. Su kimyasal olayların en belli başlı cisimlerinden biridir. Birçok kimyasal olay sonunda su açığa çıkar, ya da, tersine birçok kimyasal olayın başında su gerekir.

  Yapay olarak da su elde edilebilir. Bu usule «sentez» denir. Uygun oranlarda oksijenle hidrojen gazları bir araya getirilip, bu karışımın içinden elektrik akımı geçirilirse su elde edilir. Tersine suyu elemanlarına ayırabiliriz. Bu olaya «analiz» denir. Analizin esası da aynıdır. Bir kab içindeki suda bazı kimyasal ve fiziksel şartları hazırladıktan sonra hidrojenle oksijen gazlarını elde ederiz.

  Suyun Halleri

  Cisimler, içinde bulundukları ortamın sıcaklık derecesine göre gaz, sıvı, katı halini alırlar. Normal sıcaklıkta katı halinde bulunan bir cisim ısıtılınca önce sıvı haline, daha sonra da gaz haline geçer.

  Hal değiştirme bakımından suyun cisimler içinde özel bir yeri vardır. Su, her üç halde-de bulunabilir. Suyun donma sıcaklığı 0 C°, kaynama sıcaklığı ise 100 C°’dir. Mevsime göre havanın sıcaklığı değiştiği için, su bazen katı halinde i buz), bazen sıvı halinde (su), bazen de gaz halinde (buhar) bulunur.

  Su, genel olarak, sıvı halindedir. Kışın sıcaklık sıfırın altına düşünce katılaşır, buz olur. Genel olarak, ısıtılan katı ve sıvı cisimlerin hacmi artar. Tersine, soğuyan cisimlerin hacmi da azalır Yalnız su bu kuralın dışında kalır. Buz haline gelen suyun hacmi artar. Bu yüzden, bir kab içindeki su buz tutunca kap parçalanır. Bu olay, buz tutan suyun hacminin artması sonucudur. Su buz haline geçerken çevresine ısı verir; tersine, buhar haline geçerken de çevresinden ısı alır.

  Suyun donma ve kaynama sıcaklıkları su üzerine etki yapan basınca bağlı olarak değişir. Havanın deniz kıyısındaki basıncına «normal basınç» adı verilir. Normal basınç, 76 cm.’lik civa sütununun basıncına eşittir. Deniz kıyısında suyun donma noktası 0 C°, kaynama noktası ise +100 C°’dir. Deniz kıyısından yükseklere doğru çıkınca hava basıncı azalır. Bu durumda su, 100 C°’den düşük bir sıcaklıkta kaynar. Suya başka cisimlerin katılması ise ters bir sonuç doğurur. İçinde yabancı cisimler erimiş olan su 100 C°’den daha yüksek derecede kaynar. Bu, yemek pişirmekte işe yarar. Yemek suyunda tuz ve başka yiyecekler erimiş olduğu için su 100 C°’ den daha yüksek sıcaklıkta kaynar. Böylece, yemek daha iyi pişmiş olur.

  Kaynayan suyu ısıtmaya devam edersek, suyun hepsi buhar haline geçer. Bu olayı kapalı bir yerde yaparsak, buharlaşma sonunda kabın basıncı artar. Çünkü, sıvı halinden gaz haline geçen cisimlerin basınçları yükselir. Bu sonuç teknikte buharın bir enerji kaynağı olarak kullanılmasını sağlar. Buhar makinalarında su ısıtılarak buhar haline getirilir. Buharın kazandığı basınç enerjisi makinayı çalıştırır

 3. Zarafet
  Üye
  Su bazı doğal kuvvetler ve hava hareketleriyle atmosfer ile yer yüzündeki karalar ve sular arasında sistemli bir şekilde hareket etmektedir.Buna su döngüsü veya hidrolojik dolaşım denir.
  Güneş enerjisinin ısıtmasıyla çeşitli kaynaklardan atmosfere çıkan su buharı;yağmur kar dolu gibi yağış biçimleriyle yeniden yer yüzüne döner.Bu suyun bir miktarı yer altı sularına karışırken daha büyük bir kısmı göl ve deniz gibi kaynaklarda birikir.Su döngüsü de
  öteki tüm döngüler gibi süreklidir.Bitkiler de terleme ile su döngü-
  süne katılır.

  Yer yüzündeki bütün sular su döngüsüne katılmaktadır.Yani de-
  nizlerden buharlaşan su yağış olarak yer yüzüne dönmekte bir kısmı yüzeysel sularda birikip bir kısmı da yer altı sularına karışmaktadır. Yer altı sularının son toplanma yeri ise deniz ve okyanuslardır.Burada toplanan sular su döngüsüne devam eder(uzun su devri).Deniz ve okyanuslardan buharlaşan suyun karalara geçmeden tekrar yağmur kar dolu biçiminde deniz ve okyanuslara geçmesine kısa su devri denir.
  Buharlaşma ve terleme yoluyla yükselen su bulutlarda yoğunla-
  şır.Bunun sonunda da yağış oluşur.Yağış olarak geri dönen suyun bir kısmı yüzey sularında (göl ve denizlerde) depo edilir.Diğer kısmı yer altı sularına karışır.Toprağa giren su yer altı suyu olarak tekrar denizlere akar.Bu şekilde su döngüsü tamamlanmış olur

+ Yorum Gönder


kar yağışı nasıl oluşur,  kar nasıl oluşur