+ Yorum Gönder
Okul ve Eğitim ve Coğrafya Forumunda İklimin insan yaşamına etkileri Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Zeyneb
  Bayan Üye

  İklimin insan yaşamına etkileri
  İklimin insan yaşamına etkisi

  İklimin insan ve çevre üzerine pek çok etkisi vardır. İklim, insanların yeryüzüne dağılışlarını, ekonomik faaliyetlerini, yiyecek ve giyeceklerini, fizyolojik gelişimlerini, karakterlerini,kültür faaliyetlerini etkiler.

  Bu etkilere ilaveten iklim:

  İklimin insan yaşamına etkisi.jpg
  Endüstrinin dağılışını etkiler.
  Konut tipini ve malzemesini etkiler.
  Ulaşım faaliyetlerini etkiler.
  Turizm faaliyetlerini etkiler.
  Tarım faaliyetlerini etkiler.
  Tarım ürünleri çeşitliliğini etkiler.
  Toprak oluşumunu ve verimlilik derecesini etkiler.
  Yeryüzü şekillerinin oluşumunu etkiler.
  Bitki örtüsü çeşitliliğini etkiler.
  Göllerin oluşumunu ve göl sularının kimyasal özelliğini etkiler.
  Akarsu debilerini ve rejimlerini etkiler.
  Hayvan türleri ve dağılışını etkiler.
  Dış kuvvetlerin etki alanlarını ve dağılışını etkiler.
  Kayaların çözülme türünü belirler.
  Erozyonu etkiler.
  Kalıcı kar sınırı yükseltisini etkiler.
  Denizlerin tuzluluk oranlarını etkiler 2. Abdulnasır
  Devamlı Üye

  İklim insan yaşamında önemli bir yere ve dağılışa sahiptir.İklim bazen insanın yaşamını zorlaştırır veya kolaylaştırır bu durum mevsim ve coğrafi konumunun özelliği ile ilgilidir.
 3. Merve
  Devamlı Üye
  iklim insanı her koşulda etkiler. Ekonomik faliyetini yiyeceklerini vs etkiler.En çok da giyim konusunda olumsuz etkiliyor.Ulaşımı da olumsuz etkiler.Daha bir çok şey etkilenir.
+ Yorum Gönder


iklimin insan yaşantısına etkileri nelerdir,  iklimin insan ozellikteki etkisi nelerdir