+ Yorum Gönder
Okul ve Eğitim ve Coğrafya Forumunda İklim ve hava durumu arasındaki fark Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Zeyneb
  Bayan Üye

  İklim ve hava durumu arasındaki fark

  İk
  lim ve hava durumu arasındaki fark nedir?

  İklim ile Hava Durumu arasında bir çok farklılık vardır. İkisini birbirine benzetmek doğru olmayacaktır farklı anlamlar taşımaktadırlar. İkiside hava olaylarını inceleyen ayrı terimler kullanılıyor birisi devamlılık gösterirken diğeri değişkenlik özelliğine sahiptir.

  İklim uzun yıllar boyunca devam eder atmosfer olaylarından birisidir. Değişenlik az görülmekte kurak, yağışlı, soğuk, sıcak terimleri kullanılır.

  Hava durumu günlük olarak değişkenlik gösterebilir. Meteoroloji tarafından incelenip kamuoyu bilgilendirilir. Kullanılan terimler güneşli, rüzgarlı, yağmurlı, parçalı bulutlu olur.
  İklim ve hava durumu arasındaki fark.jpg
  Arasındaki Farklar
  İklim geniş bir alan, hava durumu dar alanda gerçekleşir.
  İklim uzun süreli olurken, hava durumu sık sık değişkendir.
  İklimi klimatoloji incelerken, hava durumunu meteoroloji.
  İklim kesinlik iken, hava durumu tahmin edilir.
 2. Zeyneb
  Bayan Üye

  İklim ve Hava Durumu

  Dünya'mız, adına atmosfer denen bir hava okyanusu ile çevrilidir. Bunun altında da insanlar yaşar. 6 km'ye kadar çıkan en alt katman, bizim hava durumu dediğimiz sürekli değişimlerin yaşandığı bölgedir. Meteoroloji olayları denince burada daha uzun erimli değişimler anlaşılır. Bir yerin bütün yıla yayılmış meteoroloji olayları ise oranın iklimini belirler. Doğadaki canlılar ve çeşitli teknikler geliştirmiş olan insanlar, iklim koşullarına uyum sağlayarak yaşamlarını sürdürür.


  İklim ve Hava Durumu

  Isı ve Hava Basıncı

  İklim ve öteki hava koşulları her şeyden önce güneş ışınlarının etkisiyle oluşur. Doğal olarak olaylar arasında zamana ve yere göre değişiklikler vardır. Yeryüzünün ve denizlerin ısınması her yerde eşit biçimde olmaz. Bu farklılıkta en önemli etkenlerden biri yerel özellikler ile mevsim durumudur. Bunlar hava basıncıyla ısıyı olduğu kadar yağış durumuyla rüzgarları etkiler. Ekvator bölgelerinde güneş ışınları yeryüzüne dik geldiğinden, burada görece daha çabuk bir ısınmaya yol açar.

  Buna karşılık ışınların oldukça eğik ve atmosferde daha uzun süre yol alarak gelebildiği kutup bölgelerinde ısıtma güçleri de daha düşüktür. Daha hafif olan ısınmış hava yükselir ve Ekvator'un kuzey ve güneyindeki soğuk bölgelere gider. Bu sırada soğuduğu için yaklaşık 30. Enlemlerde yeniden aşağıya doğru inmeye başlar. Bu akımı dengelemek için, yere yakın serin hava, ısınan havanın yerini doldurur. Daha ılıman öteki bölgelerle kutuplarda da benzer olaylar yaşanır. Bunların sonucunda Ekvator üstünde bir alçak basınç çizgisi oluşur, 30 derece kuzey ve güneydeki astropik bölgelerde de bir yüksek basınç kuşağı ortaya çıkar. Kutaplara doğru oluşan yeni bir alçak basınç bölgesini kutupların üstündeki yüksek basınç izler.

  İklim ve Hava Durumu
  Genel olarak, bir soğuk hava kütlesinin içinde yükseklik arttıkça basıncın azalması olayının, aynı koşullar altındaki bir sıcak hava kütlesinin içindekinden daha güçlü olduğu kabul edilir.

  Yoğunlukları birbirinden farklı iki hava kütlesinin yan yana gelmesi hava basıncının değişmesine yol açar. Bu tür hava kütleleri yeterince büyük olursa, bu kez de yerkürenin dönmesi onları etkiler. Alçak basınç bölgesine giren hava siklon yönünde, yani sola dönerek, yüksek basınç bölgesinden dışarı çıkan da antisiklon yönünde, yani sağa dönerek akar.

  Denizlerdeki akıntılar ile deniz-kara oranı da dünya çapındaki hava durumu değişmeleri üstünde önemli rol oynayan etkenlerdendir. Çünkü her ikisi de havanın ısınmasını doğrudan etkiler ve böylece ona bağlı süreçlerin başlamasına yol açar. Buna karşılık yerel hava koşulları daha çok yüzey şekillerinden, bitki örtüsünden ve göl ya da akarsuların varlığından etkilenir. Bazı insan etkinlikleri de değişmelere neden olabilir.

+ Yorum Gönder