+ Yorum Gönder
Okul ve Eğitim ve Coğrafya Forumunda Oluşumlarına Göre Taşlar Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Zeyneb
  Bayan Üye

  Oluşumlarına Göre Taşlar

  Oluşumlarına Göre Taşlar Hakkında Bilgi

  olu-umlar-na-g-re-ta-lar.gif Mağmanın yer kabuğunun yarıkları içinde veya yeryüzüne kadar çıkarak soğuması ile oluşan taşlara denir.

  Soğumanın gerçekleştiği yere göre iç ve dış püskürük taşlar şeklinde ayrılır.


  1)Püskürük (volkanik , mağmatik )kayalar:

  Mağmanın yer kabuğunun yarıkları içinde veya yeryüzüne kadar çıkarak soğuması ile oluşan kayalardır.

  Soğumanın gerçekleştiği yere göre iç ve dış püskürük kayalar şeklinde gruplara ayrılır.

  a)İç püskürük kayalar:
  Granit, siyanit, gabro ve diyorit gibi.

  b)Dış püskürük kayalar:
  Andezit, bazalt, volkan camı (obsidiyen), trakit, inci taşı, katrantaşı, sünger taşı gibi.

  Ortak Özellikleri: Kristallidir ve kütle halindedir

  2)Tortul (sediment) kayalar: Dış kuvvetlerin etkisiyle fiziksel veya kimyasal çözülmeye uğrayan kayaların çukur alanlarda çökelmesiyle oluşan kayalardır.

  Oluşum bakımından;

  a)Mekanik (kırıntılı) tortul kayalar:

  Kum taşı (gre), kil taşı (şist) ,çakıl taşı (konglomera) örnektir. Çakıllar köşeli ise buna breş denir.

  b)Kimyasal tortul kayalar:


  Kalker ( kireç taşı), Jips (alçı taşı), kaya tuzu, dolamit, traverten , sarkıt ve dikitler örnektir.

  c)Organik tortul kayalar:

  Mercan kaya , antrasit , taşkömürü , linyit , turba ve tebeşir buna örnektir.

  Ortak Özellikleri: Tabakalıdır, fosil bulundururlar.

  Not: Petrol , antrasit , taşkömürü , linyit, turba hariç diğer madenlerin oluşmasının temel sebebi volkanizmadır.

  3. Başkalaşım (metamorfik) Kayaları

  Tortul ve volkanik kayaların yüksek sıcaklık ve basıncın etkisiyle eski özelliklerini kaybederek yeni özellikler kazanmasıdır.

  Başkalaşım

  Kalker--------Mermer

  Kil taşı--------Mikaşist

  Kum taşı------Kuvarsit

  Granit---------Gnays
 2. Acil

  Oluşumlarına Göre Taşlar isimli yazıya yorum yazın.

 3. Sponsor Bağlantılar
+ Yorum Gönder