+ Yorum Gönder
Tarih Arşivi ve Cumhuriyet Tarihi Forumunda Cumhuriyetin İlk Yıllarında Kurulan Sağlık Kuruluşları Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Mesport
  Moderators

  Cumhuriyetin İlk Yıllarında Kurulan Sağlık Kuruluşları
  Cumhuriyetin İlk Yıllarında Kurulan Sağlık Kuruluşları

  Cumhuriyetin İlk Yıllarında Kurulan Sağlık Kuruluşları Hakkında Bilgi  Cumhuriyet kurulmadan kurulan bir bakanlık vardı: Sağlık Bakanlığı.. Cumhuriyet, 29 Ekim 1923'te resmen ilan edildi. Sağlık Bakanlığı ise yaklaşık 6 ay önce 2 Mayıs 1920'de 3 sayılı kanunla kuruldu.

  Sağlık alanında Cumhuriyet'in hedefleri şöyleydi:  Devletin sağlık teşkilatını genişletmek; ihtiyaca yetecek kadar hekim, sağlık memuru ve ebe yetiştirmek; Numune hastaneleri ile doğum ve çocuk bakımevleri açmak, Bakanlık teşkilatını köye götürmek, Merkez Hıfzıssıhha Enstitüsü ve Hıfzıssıhha okulunu kurmak.


  Cumhuriyet, 29 Ekim 1923'te resmen ilan edildi. Sağlık Bakanlığı ise Milli Mücadele döneminde Ankara'da kurulan ilk Milli Hükümet bünyesinde 2 Mayıs 1920'de 3 sayılı kanunla kuruldu. Sağlıksağlık teşkilatını genişletmek; ihtiyaca yetecek kadar hekim, sağlık memuru ve ebe yetiştirmek; Numune hastaneleri ile doğum ve çocuk bakımevleri açmak, sağlık ile ilgili kanunları yapmak, Bakanlık teşkilatını köye götürmek, Merkez Hıfzıssıhha Enstitüsü ve Hıfzıssıhha okulunu kurmak. Cumhuriyet birçok hedefini gerçekleştirdi.


  SAĞLIĞIN TEMELİNİ ATAN BAKAN:REFİK SAYDAM


  Atatürk döneminin ilk temel yasalarını çıkartan, gerekli düzenlemeleri yapan, sağlık alanında çok büyük başarılarda imzası olan Dr. Refik Saydam oldu. O yılların temel sağlık sorunu; kolera, sıtma, verem, trahom, frengi hastalıklarla başetmekti. Cumhuriyet'in 75. yılında artık bu hastalıklar temel sağlık sorunu olmaktan çıkarıldı. Bu hastalıklarda, dünyaya örnek oluşturan kampanyalara ve başarılı sonuçlara imza atıldı.
 2. Ezlem
  Üye

  Sağlık Cumhuriyetin ilk yıllarından itibaren önemli bir konu olmuş ve bu amaçla Sağlık Bakanlığı kurulmuştur.Sağlıkta çok yetersiz olunan konularda çalışmalar yapılmıştır.

+ Yorum Gönder


cumhuriyetin ilk yıllarında kurulan sağlık kurumları,  cumhuriyetin ilk yıllarında faaliyette bulunan sağlık kurumları,  cumhuriyetin ilk yıllarında faaliyette bulunan sağlık kurumu ,  cumhuriyetin ilk yıllarında faaliyette bulunan sağlık kurumları nelerdir,  cumhuriyetin ilk yıllarındaki sağlık kurumları,  cumhuriyetin ilk yıllarında faaliyette bulunan sağlık kurumlarından bir tanesi