+ Yorum Gönder
Tarih Arşivi ve Cumhuriyet Tarihi Forumunda İstanbulun kurtuluş savaşı sırasındakı durumu Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Dr Zeynep
  Bayan Üye

  İstanbulun kurtuluş savaşı sırasındakı durumu
  İstanbulun kurtuluş savaşı sırasındakı durumu hakkında bilgi


  6 Kasım’da Boğazlar silahsızlandırıldı. 7 Kasım’da işgal güçleri Çanakkale’den geçti. 13 Kasım 1918de Osmanlı’nın başkenti İstanbul’a müttefik askerleri geldi. 23 Kasım 1918de Ahmet İzzet Paşa yeni hükümeti kurdu. 9 Şubat’ta Hadisat gazetesinde Süleyman Nazif ‘Kara Gün’ başlıklı bir yazı yazdı. Türk milletinin böyle bir işgali yaşamadığını ve bunu kaldıramayacağını söyledi. İtilaf devletleri Türk halkının tepkisini çekmemek ve işgalin haklılığını kanıtlamak için işgalin geçici olduğunu amacının Padişahlığı, halifeliği, azınlıkları korumak olduğu. Padişahlık makamının kaldırılmadığını ve İstanbul’dan verilecek kararların geçerli olduğunu ilan etti.

  İstanbul sularına ellibeş parçalık donanma demirledi ve 3000 civarında asker karaya çıkarılarak işgal hızlandırıldı.

  Çoğunluğu İngilizlerden oluşan bir subay grubu ve asker grubu meclisi bastı ve kapattı. Böylece TBMM açılana kadar halkın sesi kesildi. Milliyetçi ve milli mücadelenin devamını sağlamak amacını güden milletvekillerini Malta’ya sürgüne gönderdiler. Bu vekillerin bir kısmı 1921de bir kısmı da 1922-1923 arasında Anadolu’ya döndüler 2. Ezlem
  Üye

  Ülkemiz parça parça işgal edildi.İstanbul kilit noktasıydı.Bütün önemli şehirler gibi İstanbul'da İngilizler tarafından işgal edilmiş durumundaydı.

+ Yorum Gönder


istanbulun işgali,  kurtuluş savaşı,  istanbul un işgali,  istanbulun işgalinin kurtuluş savaşındaki yeri