+ Yorum Gönder
Tarih Arşivi ve Cumhuriyet Tarihi Forumunda 1923 kadın erkek okur yazar oranı Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Harbi @ kız
  Bayan Üye

  1923 kadın erkek okur yazar oranı
  1923 kadın erkek okur yazar oranı

  1923 kadın erkek okur yazar oranı hakkında bilgi


  okur yazar.jpg

  günümüz Türkiyesinde
  Türkiye deki oranın ayrıntısına inersek:
  toplam nüfus: 87.4%
  erkek: 95.3%
  kadın: 79.6%

  Bu rakamlara bakarak kadın okur yazar oranını olması gereken seviyeye(erkekler ile eşit) çıkarmanın zorunluluğunu açıkça görebiliriz. Ne diyelim "Haydi kızlar okula!!!"

  ayrıca Cumhuriyet öncesi kadınlarda okuma yazma oranı

  OSMANLIDA OKUMA-YAZMA ORANI

  47 bini aşkın okuyucunun ilgisine mazhar olan bahsi geçen yazının bir yerinde; “Osmanlı’nın son döneminde okuma yazma oranının yüzde 20’lere kadar düştüğü söylenmektedir
  Gerçek rakamı buldum. 1897 yılı istatistiklerine göre Osmanlı Devleti’nde okuma yazma bilenlerin oranı maalesef % 10’un da altındaymış. Konuyla ilgili ayrıntılı bilgiyi aşağıda göreceksiniz. Biz şimdi gelelim asıl konumuza.
  .
  Osmanlı Devleti’nin I. Dünya Savaşı öncesinde toplam nüfusunun 30 milyon olduğu tahmin edilmekle birlikte Anadolu Türkiye’sinin nüfusu 12 milyonun altındadır. Nitekim Cumhuriyetin ilk yıllarında yapılan nüfus sayımında Türkiye nüfusu 12,4 milyon olarak tespit edilmiştir. Bu iki veriden hareketle nüfus artış hızının oldukça düşük olduğu ifade edilebilir. Özellikle genç yaştaki erkeklerin uzun süre askerlik hizmeti altında olmaları, olumsuz sağlık koşulları ve savaş kayıpları nedeniyle nüfus artışı çok düşük seviyede gerçekleşmiştir. Aynı zamanda bu olumsuz koşullar, nüfusun yaş ve cinsiyet dağılımını kadınlar ve gençler aleyhine etkilemiştir.
  Osmanlı’da okuma yazma oranı…
  Osmanlı Devleti’nin son yıllarında nüfusun eğitim düzeyinin oldukça düşük olduğu görülmektedir. 1897 yılı istatistiklerine göre Okuma yazma bilenlerin oranı % 10’un altındadır. Okuyan öğrencilerin cinsiyet dağılımına bakıldığında ilkokul’da cinsiyet oranı (Kız/Erkek) 0,40 iken bu oranın ortaokulda 0,15’e düştüğü görülmektedir.
  Osmanlı Devleti’nde Okul ve Öğrenci Sayıları (1897)
  Okul Türü Okul Adedi Öğrenci Sayısı
  Toplam Erkek Kız
  İlkokul 28.614 854.921 606.104 248.737
  Ortaokul 412 31.469 27.207 4.262
  Lise 55 5.419 4.892 -
  Kaynak: DİE, Osmanlı Devletinin İlk İstatistik Yıllığı 1897, (Ankara 1997)

  1927 de yapılan nüfus sayımında Türkiye’deki yetişkin nüfusun (7 yaş ve üzeri) ancak % 10,5’i okuma yazma bildiği tespit edilmiştir. Erkeklerin % 17,4’ü ve kadınlarda % 4,6’sı okuma yazma bilmektedir.

  1.Not:Yazı Prof.Dr.Osman Özsoy'dan alıntıdır.
 2. Acil

  1923 kadın erkek okur yazar oranı isimli yazıya yorum yazın.

 3. Sponsor Bağlantılar
+ Yorum Gönder


osmanlı okur yazar oranı