+ Yorum Gönder
Tarih Arşivi ve Cumhuriyet Tarihi Forumunda cumhuriyetin ilanındaki sonra insan hakları Konusunu Okuyorsunuz..
 1. GÜLNUR
  Devamlı Üye

  cumhuriyetin ilanındaki sonra insan hakları
  Cumhuriyetin ilanındaki sonra insan hakları

  Cumhuriyetin ilanındaki sonra insan hakları hakkında bilgi


  ATATÜRK VE İNSAN HAKLARI

  İNSAN HAKLARI.png

  Atatürk, insan hak ve hürriyetlerine büyük bir önem veriyordu. Bu sebeple cumhuriyetin ilanından sonra bu alanda çok düzenlemeler yapıldı.Bugün, ülkemizde bütün vatandaşlarımızın kanun larla korunmuş hakları ve hürriyetleri vardır. Anayasamızda bunlar tek tek belirlenmiş ve güvence altına alınmıştır. Vatandaşlar, bu haklarını ve hürriyetlerini, sorumluluk bilinciyle kimseye zarar
  www.alasayvan.net vermeden kullanırlar.

  Ülkemizin vatandaşı olan herkesin yaşama hakkı vardır. Herkes maddi ve manevi varlığını koruma, yüceltme ve geliştirme hakkına sahiptir. Kanunlar karşısında tüm vatandaşlar eşittir. Kimsenin özel hayatına karışılmaz. Kimse zorla çalıştırılamaz. Herkesin istediği yerde oturma, haberleşme, seyahat etme hürriyeti vardır. Suç işleyenler, ancak mahkemelerin vereceği kararla tutuklanır ve cezalandırılır.

  İnsan hak ve hürriyetlerinden biri de düşünce ve kanaat hürriyetidir. Anayasa ve yasaların izin verdiği ölçüde herkes söz, yazı, resim ve başka
  www.alasayvan.net yollarla düşünce ve kanaatlerini özgürce ifade edebilir. Hangi amaçla olursa olsun, kimseden zorla kanaat ve düşüncelerini açıklanması istenemez.

  Bütün vatandaşlarımız, din ve vicdan hürriyetine sahiptir. Kimse düşünce ve inançlarından dolayı kınanamaz, suçlanamaz. Herkes ibadetini serbestçe yapar. Hiç kimse, ibadetlere ve dinsel törenlere katılmaya zorlanamaz.

  Herkesin öğrenim hürriyeti vardır. Bilim ve sanat konuları ile dilediği gibi uğraşır. Eğitim, kadın erkek tüm vatandaşlarımız için zorunludur ve devlet okullarında parasızdır. Vatandaşlarımız, istediği dalda öğrenimini sürdürür, dilediği mesleği seçer.

  Yukarıda saydığımız hak ve hürriyetlere sahip olmak demek; ileri, çağdaş ve demokratik bir devletin vatandaşı olmak demektir. Çünkü devletler, insan hak ve hürriyetlerine önem veriyor ve bunu kanunla belirliyorlarsa ileri ve uygar bir devlet olabilirler. İşte bu sebeple Atatürk, Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin insan hak ve hürriyetlerine önem vermesini istemiştir.

  Askerlik yapmak, vergi vermek, seçme ve seçilme ödevimizi yerine getirmek, yasalara saygılı davranmak temel vatandaşlık görevlerimizdir. Hepimiz bu görevleri severek ve isteyerek yerine getiririz. Atatürk, temel hak ve hürriyetler gibi vatandaşlık görevlerine de büyük bir önem vermiştir. Cumhuriyet yönetimi, vatandaşlık görevlerimizi yeniden düzenlemiş ve aşık bir biçimde sınırlarını çizmiştir.

  Anayasamızın 5. maddesinde devletin temel amaç ve görevleri açıkça belirtilmiştir. Devletin en temel amacı, ulusumuzun bütünlüğünü,cumhuriyeti ve demokrasiyi korumaktır. Temel hakların ve hürriyetlerin korunmasına en önemli görev devlete düşmektedir. Atatürk’e göre, devletin
  www.alasayvan.net temel amacı; “Memleket içinde güvenliği ve adaleti sağlamak ve devam ettirmektir. Böylece vatandaşların her çeşit özgürlüğügüven altında bulundurulmuş olacaktır. “

  Türk milleti olarak tüm hürriyetlerimize sahip çıkmalıyız. Birbirimizi sevmeli ve saymalıyız. Kendimize güvenmeliyiz. Hoşgörü içinde yaşamayı ilke edinmeliyiz.

  Yüksel Sökmen AHMETOLU
 2. Acil

  cumhuriyetin ilanındaki sonra insan hakları isimli yazıya yorum yazın.

 3. Sponsor Bağlantılar
+ Yorum Gönder


cumhuriyetin ilanından sonra insan hakları,  atatürk ve insan hakları