+ Yorum Gönder
Tarih Arşivi ve Cumhuriyet Tarihi Forumunda cumhuriyetin ilanıyla ilk istifa eden osmanlı halifesi Konusunu Okuyorsunuz..
 1. GÜLNUR
  Devamlı Üye

  cumhuriyetin ilanıyla ilk istifa eden osmanlı halifesi
  Saltanatın kaldırılması

  mehmet vahdettin.jpg

  Saltanatın Kaldırılması veya Padişahlığın Kaldırılması, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin 1 Kasım 1922'de kabul ettiği "Osmanlı İmparatorluğunun
  www.alasayvan.net münkariz olduğuna dair" 308 numaralı kararname ile gerçekleşmiştir. Kararname, ilga hükmünü geriye yürüterek "İstanbul'daki şekl-i hükümetin 16 Mart 1336 [1920]'de tarihe intikal ettiğini" bildirmiştir. [1]Aynı gün alınan bir başka Meclis kararıyla 1 ve 2 Kasım günleri milli bayram ilan edilmiştir.

  Kararnamenin ilanından sonra sadrazam Tevfik Paşa başkanlığında 4 Kasım günü son toplantısını yapan Osmanlı hükümeti istifasını padişaha sunmuştur. 5 Kasım'da Ankara hükümetinin İstanbul'daki temsilcisi Refet Paşa (Bele) tüm bakanlık müsteşarlarını Divanyolu'ndaki Şark Mahfili'nde toplayarak her türlü faaliyete son vermelerini tebliğ etmiştir. 7 Kasım'da Babıali'deki başbakanlık
  www.alasayvan.net dairesi resmen boşaltılmış ve Osmanlı Devleti'nin resmi gazetesi olan Takvim-i Vekayi'nin yayınına son verilmiştir.

  Şeklen "halife" ünvanını koruyan VI. Mehmet Vahidettin 10 Kasım'da son Cuma selamlığına katılmış, ancak yaşamına ve özgürlüğüne yönelik tehditleri gerekçe göstererek 17 Kasım sabahı Boğaziçi'nde demirli bulunan İngiliz zırhlısı Malaya'ya sığınmıştır. Bunun üzerine 19 Kasım'da TBMM, veliaht Abdülmecit Efendi'yi halife ilan etmiştir. 3 Mart 1924'te çıkarılan bir kanunla halifelik de
  www.alasayvan.net lağvedilmiş ve tüm Osmanlı hanedanı mensupları yurt dışına çıkarılmıştır.
 2. AYPARE
  Devamlı Üye

  Mehmed Vahideddin, Osmanlı İmparatorluğunun son Padişahıdır ve ondan sonra Padişahlık kaldırılmıştır. Tahta geçer geçmez Başkomutanlığı eline aldığını söyledi bununla da devlet yönetiminde aktif rol alacağının işaretini vermişti ancak önemli bir sorunla karşılaştı buda Birinci Dünya savaşıydı. Birinci dünya savaşının kaybedileceği anlaşıldığı zaman İttihat ve teraki partisi istifa etmiş ve İstanbula Refet Bele komutasında ki bir askeri birlik girmişti bu yüzden Mehmed istifa etmek zorunda kalmıştı.
+ Yorum Gönder


mehmet vahdettin