+ Yorum Gönder
Tarih Arşivi ve Cumhuriyet Tarihi Forumunda Gümrü antlaşmasının milli mucadele tarihi açısından onemi Konusunu Okuyorsunuz..
 1. GÜLNUR
  Devamlı Üye

  Gümrü antlaşmasının milli mucadele tarihi açısından onemi


  Gümrü antlaşmasının Özellikleri  Gümrü Antlaşması, Kurtuluş Savaşı sırasında www.alasayvan.net Türkiye Büyük Millet Meclisi ile Ermenistan Demokratik Cumhuriyeti arasında 3 Aralık 1920'de imzalanan antlaşmadır. Ayrıca TBMM'nin uluslararası alanda imzaladığı ilk antlaşmadır.

  30 Ekim 1918 Mondros Mütarekesi'nden sonra Osmanlı Devleti, Brest Litovsk Barış Antlaşması hükümlerine rağmen Kafkasya Cephesindeki birliklerini www.alasayvan.net geri çekmek zorunda kalmıştı. Yeni kurulan Bolşevik rejiminden yardım alan Ermeniler 1919'da Doğu Anadolu'da bazı bölgeleri işgal etmişti.
  gümrü anlaşması 1.jpg
  Sovyet Rusya'nın genel siyasetini dikkate alan Türkiye Büyük Millet Meclisi, Bekir Sami Bey başkanlığında Moskova'ya bir heyet göndermişti. Bu heyet, Sovyetler Birliği ile Ankara Hükümeti arasında yapılacak antlaşmaya esas olacak ve Brest Litovsk Barış Antlaşması'na dayanan bazı hususları tespit etmiş ve böylece 20 Ağustos 1920'lerde iki hükümet arasında olumlu görüşmeler başlamıştı. Ancak, Sovyet Dışişleri Komiseri Çiçerin'in Kafkasya'da Türkiye'ye ait bazı bölgelerin Ermenistan'a verilmesini istemesi üzerine antlaşmanın imzalanmasından vazgeçilmişti.

  Bunun üzerine Eylül-1920'de taarruza geçen Doğu Cephesi komutanı Kâzım Karabekir komutasındaki 15. kolordu, Misak-ı Milli sınırları içinde olan Sarıkamış, Kars, Ardahan, Artvin, Batum ve Iğdır'ı alıp, Gümrü'yü de işgal edilince, barış görüşmeleri 22 Kasım 1920'de Gümrü'de başladı.

  Ermenistan Taşnak Hükümeti ile Türkiye arasında imzalanması planlanan Gümrü Anlaşması ile doğudaki harekat sona erdi. Kars sancağının bütünü, anlaşma öncesi Ermenistan'ın elinde bulunan Tuzluca kazası Türkiye topraklarına katıldı. Antlaşmanın 10. maddesiyle Ermenistan, Doğu Anadolu'da bir miktar toprağın Ermenilere verilmesini öngören Sevr Antlaşması'nı yok sayacağını kabul etti. Türkiye sınırları içinde Ermenilerin çoğunlukta bulunduğu hiçbir bölge olmadığı kabul edildi. Erzurum-Bakü demiryolu açıldı. Türkiye-Sovyetler arasında doğrudan bağlantı bu yolla sağlanarak Türkiye'nin bu devletten yardım alması kolaylaştı. Türk kuvvetleri doğudan emin bir şekilde güney ve batıda savaşma olanağı buldular.

  Antlaşmanın imzalanmasından bir gün sonra Ermenistan, Bolşevik Kızıl Ordu'nun denetimine girince burada bir Sovyet Hükümeti kurulduğu için Gümrü Antlaşması onaylanamadı. Bunun yerine Moskova Antlaşması ve Kars Antlaşması imzalanarak yürürlüğe girdi.

  Önemi
  Antlaşma,TBMM'nin uluslar arası alandaki ilk askeri ve www.alasayvan.net siyasi başarısı olup,imzaladığı ilk antlaşmadır.
  TBMM'yi ve Misak-ı Milli'yi tanıyan ilk yabancı devlet Ermenistan olmuştur
  Doğu Cephesi büyük ölçüde kapanmıştır.
  Ermenilerden alınan silah ve Doğu Cephesindeki askerler Ankara' ya gönderilmiştir.
 2. AYPARE
  Devamlı Üye

  Gümrü anlaşması, Kazım Karabekirin Doğu da Ermenileri yenmesi üzerine imzalanmış bir anlaşmadır. Bu Türkiye için önemli bir anlaşmadır çünkü TBMM nin hem yaptığı ilk anlaşmadır hemde ilk askeri başarısıdır.
+ Yorum Gönder


gümrü antlaşmasının milli mücadele açısından önemi,  Gumrü antlaşmasinin milli mücadeledeki yeri ve önemi,  gümrü antlaşmasinin milli mucadeledeki yeri ve onemi aciklayiniz,  gümrü antlaşmasinin milli mucadeledeki yeri