+ Yorum Gönder
Tarih Arşivi ve Cumhuriyet Tarihi Forumunda istiklal marşının çok kısa biçimde anlamı Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Asel
  Bayan Üye

  istiklal marşının çok kısa biçimde anlamı
  İstiklal marşının çok kısa biçimde anlamı

  İstiklal marşı anlatımı hakkında bilgi

  İstiklal Marşının 1 Dörtlüğü
  İstiklal bağımsızlık demektir Bayrak da bir milletin bağımsızlığının sembolüdür Şair Türk milletine sesleniyor Onun korkmaması gerektiğini söyleyerek, Türk milletinin hangi zor şartlar altında olursa olsun Türk bayrağını dalgalandıracağını söylüyor Şair bu topraklar üzerinde Türk ulusunun varlığına işaret eden bir ev, ocak yaşayan tek Türk bulundukça İstiklalin sembolü sancağımızın sonsuza kadar var olacağını ve göklerde dalgalanacağını belirtiyor Çünkü o bayrak, milletimizin hür olduğunu ispatlayan bir simgedir ve bize aittir Ayrıca bu dörtlükte bir benzetme yapılmıştır Bayrak bir yıldıza benzetilmiştir Yine bu dörtlükte şafak, sancak ve ocak arasında hepsinin kırmızı olması açısından bir renk ilgisi vardır Har insanın gökte bir yıldızı vardır Eğer o yıldız parlarsa o insanın şanslı ve talihli olacağı eğer donuksa hasta olacağı anlaşılır Eğer o yıldız kayarsa o insanda ölür Bayrağımız da milletimizin yıldızıdır İst Marşının yazıldığı sırada her ne kadar donuk idiyse sonra yine parlamaya devam edecektir Şairin buna güveni vardır Hiç kimse nasıl gökteki yıldıza erişemezse; hiçbir düşman da bayrağımıza el süremez Milletimiz kahraman, güçlü, onurlu ve çalışkandır Böyle bir milletin bayrağı da asla sönmeyecektir

  İstiklal Marşının 2 Dörtlüğü
  Burada bayrağa sesleniyor Bayrak bir insan gibi düşünülmüştür Kaşlarını çatan bir sevgiliye benzetilmiştir İst Marşının yazıldığı zamanlarda yurt düşman işgalindeydiBağımsızlığımızın sembolü olan bayrak bu durumdan hoşnut olmadığı için kaşlarını çatıyor Ezelden beri hür yaşamış ve bayrağını daima göklerde dalgalandırmış olan bu Türk milletine bayrağımın eğer gülmezse yani dalgalanmazsa, onun için döktüğümüz kanlar helal olmaz Çünkü Hakka tapan milletimizin bağımsızlık hakkıdır

  İstiklal Marşının 3 Dörtlüğü
  Şair, bu kıtada Türk milletinin adına konuşuyor Ben tarih boyunca hür yaşadım, hür yaşıyorum Bunu ancak çılgın bir kişiliğe sahip olanlar(Bize saldıracak olan düşmanlar) engellemeye çalışır Önümdeki engelleri aşar yok ederim Türk ulusunun en önemli özelliği olan hürriyetine bağlılığını vurguluyor Bağımsızlığın milletimizin hakkı olduğunu söylüyor Türk milletini kükremiş bir sele benzetiyor ve önüne çıkan herkesi ezip geçeceğini söylüyor

  İstiklal Marşının 4 Dörtlüğü
  Bu dörtlükte şair bir karşılaştırma yapmıştır Batının ufuklarını en modern savaş araç ve gereçleriyle donatan ordularına karşı, bizim silahları olmasa da tek silahı göğsündeki iman gücü olan askerlerimiz vardır Şair kazanma hırsının ve inançlı olmanın daha önemli olduğunu vurguluyor

  Yine bu dörtlükte medeniyet bir canavara benzetiliyor Ulusun diyerek işgalcileri, medeniyet iddiasında bulunanları vahşi canavara benzetiyor Bu canavarın ulumasından korkmamak gerektiğini dile getiriyor ( O Türk milletini yıldırmak, savaş gücünü yok etmek için bağırıp dursun Böyle güçlü bir imanı tek dişli bir canavara benzeyen ve kendilerini medeniyetin temsilcisi sayan batı ülkeleri yok edemez)
 2. Ezlem
  Üye

  İstiklal Marşı, Türk milletinin vatan sevgisini ve vatanı korumak için yaptığı mücadeleyi anlatan bir şiirdir. Bu şiir milli marşımızdır ve her milli günde okunur.

+ Yorum Gönder