+ Yorum Gönder
Tarih Arşivi ve Cumhuriyet Tarihi Forumunda Tekke, Zaviye Ve Türbeler hangi tarihte Kapatıldı Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Harbi @ kız
  Bayan Üye

  Tekke, Zaviye Ve Türbeler hangi tarihte Kapatıldı








  Tekke, Zaviye Ve Türbeler hangi tarihte Kapatıldı

  Tekke, Zaviye Ve Türbeler Kapatıldı (1925)


  ‘’Türkiye Cumhuriyeti şeyhler, dervişler, müritler memleketi olamaz’’ diyen Mustafa Kemal’in sözüne binaen TBMM’de 30 Kasım 1925 tarihinde 677 sayılı Tekke ve Zaviyeler ile Türbelerin Kapatılmasına ve Türbedarlar ile Bazı Ünvanların Men ve İlgasına Dair Kanun kabul edildi. Bu kanun ile bütün tarikat faaliyetleri durdurulmaya çalışılmış ve bu konuda ki ünvanlara da yasak getirilmiştir.








 2. Ezlem
  Üye





  Mustafa Kemal Atatürk din ve inancın gereğine inanan bir liderdi. Gerçek imamlara hep saygı göstermiştir. Dinin farklı amaçlar doğrultusunda kullanılmaması için Tekke, Zaviye ve Türbeleri kapattırmıştır.





+ Yorum Gönder