+ Yorum Gönder
Tarih Arşivi ve Cumhuriyet Tarihi Forumunda Kurtuluş Savaşı Ne Zaman Nasıl Niçin Nerede Başladı Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Dr Zeynep
  Bayan Üye

  Kurtuluş Savaşı Ne Zaman Nasıl Niçin Nerede Başladı

  Kurtuluş savaşı ne zaman nasıl niçin nerede başladı ilgili bilgi


  Kurtuluş Savaşı, 1. Dünya Savaşı'ndan yenik çıkan Osmanlı İmparatorluğu'nun savaşı kazanan devletlerce işgali sonucunda Misak-ı Milli sınırları içinde ülke bütünlüğünü korumak için girişilen çok cepheli siyasi ve askeri mücadelenin adıdır. 1919-1922 yılları arasında gerçekleşmiş ve 24 Temmuz 1923'te imzalanan Lozan Antlaşması ile resmen sona ermiştir. İstiklal Harbi veya Milli Mücadele olarak da bilinir.


  Not: Kurtuluş Savaşımızın başlangıç tarihi Mustafa kemal Atatürk' ün Samsun' a çıktığı tarih olan 19 Mayıs 1919 olarak kabul edilir. Kurtuluş Savaşı resmen 24 Temmuz 1923 de Lozan antlaşması ile resmen sona ermiştir.

  Kurtuluş Savaşı dört dönemde ele alınabilir:
  1. Birinci Dünya Savaşı sonrası dönem (Kasım 1918-Mayıs 1919)
  2. Örgütlenme dönemi (Mayıs 1919-Ocak 1921)
  3. Savaş dönemi (Ocak 1921-Eylül 1922)
  4. Savaş sonrası (Eylül 1922-Temmuz 1923)
 2. Zeyneb
  Bayan Üye

  Kurtuluş savaşının sebebi ve başlama yeri ve sonu

  Türk Kurtuluş Savaşı, İstiklâl Harbi, Türk İstiklâl Harbi ya da Millî Mücadele olarak adlandırılan, I. Dünya Savaşı'ndan yenik çıkan Osmanlı İmparatorluğu'nun İtilaf Devletleri'nce işgali sonucunda Misak-ı Millî sınırları içinde ülke bütünlüğünü korumak için girişilen çok cepheli siyasi ve askeri mücadele. 1919-1922 yılları arasında gerçekleşmiş ve 11 Ekim 1922'de imzalananMudanya Mütarekesi ile fiilen, 24 Temmuz 1923'te imzalanan Lozan Antlaşması ile resmen sona ermiştir.Kurtuluş Savaşı, dört belirgin döneme ayrılabilir:I. Dünya Savaşı sonrası dönemi: Mondros Mütarekesi'nin yürürlüğe girdiği 30 Ekim 1918'den, Mustafa Kemal Paşa'nın 9. Ordu müfettişi olarak Anadolu'ya yola çıktığı 19 Mayıs 1919'a kadardırÖrgütlenme dönemi: Mustafa Kemal'in Samsun'a çıkışından, Ankara'daki Büyük Millet Meclisi'nin açıldığı 23 Nisan 1920'ye kadardır.Hakimiyetin sağlanması dönemi: 23 Nisan 1920'den, Londra Barış Konferansı'nın ikinci safhasının başladığı Mart 1922'ye kadardır.[27]Barışın sağlanması dönemi: Mart 1922'den, Cumhuriyetin ilan edildiği 29 Ekim 1923'e kadardır.

 3. Ziyaretçi
  Ödevime yardımci oldu harika
 4. Zeyneb
  Bayan Üye
  Kurtuluş savaşı sonucunda ne oldu

  1.Dünya savaşının ardından Osmanlı Devletinin toprakları itilaf devletlerince paylaşılmıştı bunun üzerine elde kalan imkanlarla düşmanı yurttan atmak için verilen savaştır. Çok cepheli olan bu savaş istiklal harbi adıyla da bilinmektedir.

  1919-1922 tarihleri arasında gerçekleşmiş olan savaş 11 Ekim 1922 de Mudanya Ateşkes Antlaşması ile fiilen bitmiş bulunmaktadır. 24 Temmuz 1923 tarihinde ise Lozan Barış Antlaşmasının imzalanması ile resmi olarak sona ermiştir.

  Kurtuluş Savaşının dönüm noktalarını oluşturan dört dönem bulunmaktadır:

  Birinci Dünya Savaşının ardından: Mondros Ateşkes Antlaşmasının yürürlüğe girdiği 31 Ekim 1918 tarihinden, Mustafa Kemal Paşa’nın 9. Ordu müfettişi tayin edilip Anadoluya ayak bastığı 19 Mayıs 1919′a kadar olan zamandır.

  Örgütlenme dönemi: Mayıs 1919′dan, 1920′de TBMM’nin açılışına kadar olan süreç.
  Egemenlik kurulmaya başlandığı dönem: Nisan 1920′den, Londra’da düzenlenen barış konferansının ikinci bölümünün başladığı Mart 1922′ye kadardır.

  Barışın geldiği dönem: Mart 1922′den, Cumhuriyetin ilan edildiği 29 Ekim 1923′e kadar olan bölümdür.

  Kurtuluş Savaşı’nın sonuçları kısaca şu şekildedir:

  Türk halkının M.Kemal ve arkadaşlarına duyduğu güven artmıştır

  TBMM, kazandığı zaferin ardından Londra konferansına davet edildi
  Zaferin ardından Afganistan’la dostluk ve yardımlaşma anlaşmasının yanı sıra Rusya ile Moskova Antlaşması imzalanmıştır.


 5. Zeyneb
  Bayan Üye
  Kurtuluş savaşının yapılmasındaki tek amaç ülkenin milli birlik ve beraberliğini, başka devletlerin ülkeye yerleşmemesi ve özgürlük düşünceleriyle yapılmıştır.
  Atatürk'ün Samsun'a çıkmasıyla başlamıştır, 19 Mayıs 1919 tarihi Kurtuluş Savaşı’nın başlama tarihidir. Kurtuluş Savaşının başarılı olmasının en büyük nedeni halkın desteğini almasıdır


 6. Ziyaretçi
  çok güzel anlatılmış ben çok beğendim

  herkese tavsiye ederim

 7. Ziyaretçi
  En güzelini zeyneb arkadaşımız yazmış zeynebcim çok teşekkür ederim

 8. Ziyaretçi
  teşekkür ederiz sınavımdan 98 aldım

+ Yorum Gönder


kurtuluş savaşı ne zaman başladı,  kurtuluş savaşı ne zaman ve nerede başlamıştır,  Kurtuluş savaşının başlangıc yeri,  kurtuluş savaşı nerede ve ne zaman başladı,  kurtuluş savaşının başladığı şehir,  kurtuluş savaşı nerede başladı