+ Yorum Gönder
Tarih Arşivi ve Cumhuriyet Tarihi Forumunda Saltanatın Kaldırılmasının Yeni Türk Devletinin Siyasi Hayata Etkileri Nelerdir Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Dr Zeynep
  Bayan Üye

  Saltanatın Kaldırılmasının Yeni Türk Devletinin Siyasi Hayata Etkileri Nelerdir
  Saltanatın kaldırılmasının yeni türk devletinin siyasi hayata etkileri nelerdir

  Saltanatın kaldırılmasının yeni türk devletinin siyasi hayata etkileri nelerdir ilgili bilgi  Saltanatın Kaldırılmasının Sebep ve Sonuçları admin 4 Mart 2009 Ders Notları, Tarih

  1. 3 Nisan 1920’de açılan meclisle yeni bir devletin temelleri atılmıştı.Buna göre hakimiyet kayıtsız şartsız millete aitti;oysa saltanat tek kişinin hakimiyetine dayanıyordu.
  2. 20 Ocak 1921’de kabul edilen ilk anayasada da hakimiyetin millete ait olduğu belirtilmişti.
  3. Padişah ve İstanbul Hükümetinin Milli Mücadelede hiç katkıları yoktu;tam tersi aleyhine çalışmışlardı.Milli Mücadele hareketine girişenleri vatan haini ilan etmiş hatta idama mahküm etmişlerdi.Ayrıca TBMM’ye karşı çıkan ayaklanmaları desteklemiş ve Sevr’i imzalamıştı.
  4. İtilaf devletleri,çift başlı yönetimden sürekli yararlanmak istiyorlardı.Daha önce Londra Konferansına hem İstanbul Hükümeti hem de TBMM çağrılmıştı.Şimdi bir kez daha Lozan Konferansında aynı sahne oynanmaktaydı.Bunun üzerine TBMM,İstanbul Hükümeti’nin Lozan’a katılmasını engellemek için 1 Kasım 1922’de Saltanatı kaldırma kararı aldı.
  Halifelik aynı anda kaldırılmamıştı çünkü;halkta büyük bir tepki oluşabilirdi,ayrıca İngilizler bu kurumu kendi sömürgeleri için kullanabilirdi.
  4 Kasım 1922’de son Sadrazam Tevfik Paşa istifa etti.
  Son padişah Vahdettin ,hayatından endişe ettiği için İngilizlere ait Malaya zırhlısıyla,17 Kasım 1922’de önce Malta adasına,oradan Mekke’ye,oradan da ömrünün geri kalan kısmını geçireceği San Remo’ya gitti(İtalya).
  18 Kasım 1922’de hanedan soyundan Abdülmecit Efendi halife ilan edildi(Son Osmanlı dolayısıyla İslam halifesi)

  SONUÇLARI:
   a) Saltanatın kaldırılması milli mücadele döneminde yapılan tek inkılap hareketidir.Böylece Osmanlı Devleti hukuken sona erdi.
   b) Altı asırdan fazla süren Osmanlı saltanatı sona erdi.
   c) Milli egemenlik ve cumhuriyet yönetiminin önünden önemli bir engel kalktı.
   d) Laik devlet düzenine geçişin ilk basamağı oldu.İnkılapların önü açıldı.
   e) İki başlı yönetime son verildi güç tamamen TBMM’nin eline geçti.Lozan Antlaşmasına katılmamak için önünde bir engel kalmadı
 2. Acil

  Saltanatın Kaldırılmasının Yeni Türk Devletinin Siyasi Hayata Etkileri Nelerdir isimli yazıya yorum yazın.

 3. Sponsor Bağlantılar
+ Yorum Gönder