+ Yorum Gönder
Tarih Arşivi ve Cumhuriyet Tarihi Forumunda Milli Mücadelenin Geçtiği Yerler Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Dr Zeynep
  Bayan Üye

  Milli Mücadelenin Geçtiği Yerler








  Milli mücadelenin geçtiği yerler


  Milli mücadelenin geçtiği yerler ilgili bilgi



  30 Ekim-19l8′de Mondros mütarekesi ile başlayan ve 9 Eylül 1922′de Yunanlıların İzmir’de denize dökülmesiyle biten bu döneme, Mili Mücadele dönemi; bu dönemde oluşan ede*biyatımıza da Milli Mücadele dönemi edebiyatı diyoruz.

  Milli Mücadele Dönemi Edebiyatı Atatürk’ün bir kurtarıcı olarak Türk milletine önderlik ettiği Milli Mücadele dönemi, aynı zamanda yeni Türkiye Cumhuriyetinin de temellerinin atıldığı dönemdir.Bu dönemde esareti kabul etmeyen Türk milleti, yeniden derlenip toparlanarak millî bir Kurtuluş Savaşı’nı başlatır.

  Milli Mücadele dönemi edebiyatını kesin sınırlarla diğer dönemlerden ayırmak çok zordur; çünkü toplumsal olayların başlangıçları ile bitişleri kesinlikle sınırlandırılamaz. Bu nedenle Milli’ Mücadele dönemi edebiyatı, Milli edebiyatın ilkeleri doğrultusunda gelişti, bu dönemin sanatçıları, Cumhuriyet döneminde de o günün koşulları içinde eser vermeye devam ettiler.

  A) Şiir Alanında:
  Edebiyatımızda Cumhuriyet’in ilk yıllarında yazılan şiirler, genellikle Kurtuluş Savaşı’nın coşkusu ve heyecanı ile ortaya çıkmıştır. Bu şiirler, coşkulu ve heyecan unsuru yoğun olan şiirlerdir.Milli Mücadele dönemini anlatan şiirler yazan şairlere Faruk Nafiz, Kemâleddin Kamu, Mehmet Âkif Ersoy, Fazıl Hüsnü Dağlarca, Cahit Külebi, Ceyhun Atıf Kansu ve Halide Nusret Zorlutuna’yı örnek verebiliriz.

  B) Nesir Alanında
  Millî Mücadele dönemi, edebiyatımızda birçok yazar tarafından işlenmiştir. Roman, hikâye, tiyatro, deneme, fıkra, anı ve hitabet (söylev) gibi bütün mensur türlerde Milli Mücadele dönemini anlatan eserler yazılmıştır. Bu eserlere;Halide Edip Adıvar’ın “Ateşten Gömlek” ve “Vurun Kahpeye”, Yakup Kadri Karaos*manoğlu’nun “Sadom ve Gomore” ve “Yaban”, Refik Halit Karay’ın “Çete”, Kemal Tahir’in “Yorgun Savaşçı”, Tarık Buğra’nın “Küçük Ağa” adlı romanlarını; yine Halide Edip’in “Dağa Çıkan Kurt”, Yakup Kadri’nin “Ergenekon” adlı hikâye kitaplarını; Falih Rıfkı Atay’ın “Zeytindağ” adlı anı kitabını örnek olarak verebiliriz.Kemal Beyatlı’nın “Kurdun Dişisi ve Yavruları” makalesi ile Ruşen Eşref Ünaydın’ın Atatürk’le il*gili bir anısını anlattığı “Gazasını Tebrik”









 2. Acil

  Milli Mücadelenin Geçtiği Yerler isimli yazıya yorum yazın.





 3. Sponsor Bağlantılar
+ Yorum Gönder


mili mucadelenın kazanılmasında ataturkun rolu,  milli mücadelenin geçtiği iller