+ Yorum Gönder
Tarih Arşivi ve Cumhuriyet Tarihi Forumunda Kilikyalılar Cemiyetinin çalışmaları Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Ziyaretçi

  Kilikyalılar Cemiyetinin çalışmaları
  kilikyalılar cemiyetinin çalışmaları 2. Asel
  Bayan Üye

  Kilikyalılar Cemiyetinin Çalışmaları Nelerdir

  Kilikyalılar Cemiyeti’nin çalışmalarını, basının ona verdiği desteği en iyi biçimde izleyebilmek, dönemin eski Türkçe gazetelerinin taranmasıyla olanaklı olmaktadır. Bununla ilgili olarak Ulusal Hareketi başından sonuna değin desteklemiş olan bir İstanbul gazetesinde yer alan bazı yorum ve değerlendirmeleri kısaca belirtmek istiyoruz. Bunlar daha çok coğrafi konumu, iktisadi koşulları ve yetiştirilen ürünün önemini kapsamakta idi. Bu yazıda; Sözkonusu cemiyetin çalışma sahası içinde bulunan yerlerin birbirinden ayrılmaz parçalardan oluşan büyük bir ülke olduğu anımsatılıyor, bunun kuzey ve kuzeydoğusunun Toroslar ile, güneyinin Akdeniz ile çevrili olduğu, doğusunda ise Fırat nehrinin bulunduğu açıklanıyor, ırmakların Kilikya bölgesini dünyanın en verimli ve imara elverişli yerlerinden biri durumuna getirdiği, bunun da yöreyi büyük bir “hububat ve mahsulat ambarı mesabesine” soktuğuna işaret edilerek, bu iktisadî önemi “enzar-ı cihan önünde mütezahir” kıldığı ekleniyordu. İşte bu özelliği ve önemi nedeniyle arazi dünyanın, “enzar-ı gıbtasını celp ediyordu.” Kilikya’nın son derece önemli olan ve yüzyıllarca bütün ulusların dikkatlerini üzerine çeken, toplayan bu iktisadi yapı ve özelliğinin yanısıra bölgede hiçbir kavmin uygarlık etkilerine rastlanılmadığının ileri sürüldüğü yazıda, buranın tarih ve bilim bakımından Türk olduğu ile nüfus açısından da büyük çoğunluğunu Türklerin oluşturduğu belirtiliyordu.

+ Yorum Gönder