+ Yorum Gönder
Tarih Arşivi ve Cumhuriyet Tarihi Forumunda Mustafa Kemal, Kurtuluş Savaşı'nın hazırlık döneminde imza koyduğu genelge Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Ziyaretçi

  Mustafa Kemal, Kurtuluş Savaşı'nın hazırlık döneminde imza koyduğu genelge
  Mustafa Kemal, Kurtuluş Savaşı’nın hazırlık döneminde imza koyduğu genelge ve kongre kararlarından bazıları ile ileride cumhuriyet yönetiminin benimseneceğinin ilk işaretlerini vermiştir. Bu kararlara örnekler 2. Harbikız
  Devamlı Üye

  Mustafa Kemal, Kurtuluş Savaşı'nın hazırlık döneminde imza koyduğu genelge hakkında bilgi


  Amasya Genelgesi

  Kurtuluş Savaşı'nın;amacını,gerekçesini ve yöntemini ortaya koyan bir ihtilal bildirgesidir.
  Mustafa kemal milli birliği gerçekleştirmek ve Kurtuluş Savaşı’na çağrıda bulunmak amacıyla çeşitli komutanların da imza ve desteğini alarak Amasya’da yeni bir genelge yayınlamıştır. (Ali Fuat, Kazım Karabekir vs.)


  Buna göre ;
  - Vatanın bütünlüğü ve milletin istiklali tehlikededir. (Kurtuluş Savaşı’nın gerekçesidir)
  - İstanbul hükümeti üzerine aldığı vazifenin gereğini yerine getirmemekte, bu da milletimizi yok göstermektedir.
  - Milletin istiklalini yine milletin azim ve kararı kurtaracaktır. (Kurtuluş Savaşı’nın amaç ve yöntemi)
  - Milletin haklarını tüm dünyaya duyuracak bir kurul toplanmalıdır. (Temsil heyetinden bahsediliyor.)
  - Her bakımdan güvenli bir bölge olan Sivas’ta milli bir kongre toplanmalıdır. (Davet)
  - Bunun için yurdun her yanında 3 delege seçilmeli, seçimlerin yapılmadığı yerde halkın güvenini kazanmış 3 kişi belirlenip derhal yola çıkarılmalıdır.
  - Delegelerin belirlenmesinde, Müdafa-i Hukuk ve Redd-i İlhak Cemiyetleri ve belediyeler görevlendirilmiştir. (Böylece kurtuluş savaşını yayma ve millete maletme hedeflenmiştir).
  - Bütün bu işler büyük bir gizlilik içinde yapılmalı ve milli bir sır olarak saklanmalıdır.
  - 10 Temmuz’da Erzurum’da doğu illeri adına bir kongre toplanacaktır.
+ Yorum Gönder