+ Yorum Gönder
Tarih Arşivi ve Cumhuriyet Tarihi Forumunda Halk Fırkası’nın temelleri hangi tarihte, nerede açılmıştır Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Ziyaretçi

  Halk Fırkası’nın temelleri hangi tarihte, nerede açılmıştır








  Halk Fırkası’nın temelleri hangi tarihte, nerede açılmıştır







 2. Harbikız
  Devamlı Üye





  Halk Fırkası’nın temelleri hangi tarihte, nerede açılmıştır


  Anadolu ve Rumeli Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti, Mondros Mütarekesi'nden sonra Anadolu'nun ve Rumeli'nin çeşitli şehirlerinde, işgallere karşı kurulan milli cemiyetlerin 7 Eylül 1919'da Sivas Kongresi'nde birleştirilmesinden sonra oluşan yeni cemiyete verilen isimdir. Bu cemiyet Kurtuluş Savaşı'ndan sonra Halk Fırkası'na dönüştürülmüştür.




+ Yorum Gönder