+ Yorum Gönder
Tarih Arşivi ve Cumhuriyet Tarihi Forumunda KurtuluŞ SavaŞinda Ermenİ İsyanlari Konusunu Okuyorsunuz..
 1. AGMEHMET
  Administrator

  KurtuluŞ SavaŞinda Ermenİ İsyanlari
  Kurtuluş Savaşında Ermeni İsyanları

  Kurtuluş Savaşında Ermeni İsyanları Hakkında Bilgi


  KURTULUŞ SAVAŞINDA ERMENİ İSYANLARI

  Birinci Dünya Savaşının Galip Devletleri, savaş sırasında, aralarında yaptıkları anlaşmalarla, Türk topraklarını bölüşmeyi kararlaştırmışlardı. Mondros Ateşkesi ile de bu fırsatı ellerine geçirince; Suriye-Adana cephesindeki Türk Kuvvetlerinin, Toros geçitlerine alınarak bölgenin boşaltılmasını istediler.
  Yapılan baskılar sonucu, bu cephedeki Türk Birlikleri, Toroslar kuzeyine çekildi. Ateşkesin imzasından hemen sonra Adanayı işgale başlayan Fransızlar, meydanı boş bulunca silahlandırdıkları Ermeniler ile birlikte bu işgallerini genişleterek, Adanadan başka Kozan, Osmaniye, Tarsus, Mersin ve Pozantıyı da işgal ettiler.
  Bu arada İngilizler de, Antep, Maraş ve Urfayı işgal ettiler; fakat bir süre sonra aralarında vardıkları bir anlaşmayla bu üç ili Fransızlara bıraktılar. Böylece Fransızlar Adana kuzeybatısındaki Toros geçitlerinden Fırat nehri doğusuna kadar uzanan geniş bir alanı işgal etmiş bulunuyorlardı (*).
  Fransızlar bu geniş alanda varlıklarını koruyabilmek için, İngilizlerin bu dönemde Doğudaki Ermenileri kullandıkları gibi, Fransızlar da Suriye ve Güney Anadoludaki Ermenileri kullanmak istediler. İngilizler Ermenistan devletine Türklerden aldıkları toprakları verirken, Fransızlarda kendisine bedava asker edinebilmek için bölgesindeki Ermenilere Çukurova bölgesinde, Klikya Ermeni Devleti kuracağı sözünü verdi.
  Tehcirle Suriyeye gelmiş olan Ermeniler ile Çukurovada yerleşik Ermeniler, bu tatlı vaade kapıldılar. Böylece İskenderun Körfezinden Kafkaslara kadar Büyük Ermenistanı kurmuş olacaklardı.
  Yaklaşık 5000 Ermeni, bu aöacı gerçekleştirmek için Lejyon askeri olarak Fransız ordusuna katıldı ve Fransız üniforması ile efendilerinin emrinde Türklere karşı çarpıştı. Tehcirle Suriyeye gelenlerden geri kalanı, Fransız yardımıyla Çukurovaya yerleştirildi. Yerleşik Ermenilerle bunlar birleşerek, Fransız silahları ile Milis kuvvetleri ve çeteler kurdular ve işgalci Fransız ordusundan ayrı olarak, Türk yönetimine başkaldırdılar.
  Türk sivil halkının oluşturduğu milli kuvvetler, cephede Fransız ordusuyla, içte ve geride Ermeni çeteleriyle savaşmak durumunda, yerleşim yerlerini ve canını korumak zorunda kaldı.
  Fransızlarla işbirliği halinde devlete başkaldıran silahlı Ermeni sayısı, yerleri ile birlikte şöyle idi(**):
  Antepte 2500
  Maraşta 2000
  Saimbeylide 1500
  Urfada 1000
  Zeytunda 500
  Şarda 350
  Kozanda 300
  Adana-Mersinde 1.000
  Osmaniye-İslahiyede 1.000
  Toplam: 10.150
  Fransız ordusunun harekatı dışında, devlete başkaldırı şeklinde ki Ermeni isyanı, 7 Mart 1919dan 6 Eylül 1921e kadar; Adana, Kozan, Haçin (Saimbeyli), Şar, Göksun, Zeytun (Süleymanlı), Maraş bölgelerinde devam etti. Binlerce masum insanın ölümüne, onlarca köy ve kasabanın tahribine sebep oldu. Doğu Anadoluda yaptıkları katliamları aynen burada da yaptılar.
  Ermeni isyanının en kanlı bölgesi, daha önce on Ermeni isyanı yaşanmış Saimbeyli ile 6 Ermeni isyanı yaşanmış Süleymanlı oldu. En son olarak, 6 Eylül 1921de Zeytun (Süleymanlı)daki isyan bastırıldı ve Ermeni çetelerinin savaşma azimleri kırıldı.
  Fransızlar, yenilgiyi kabul edip, 20 Ekim 1921de Ankara Hükümeti ile barış anlaşması (Ankara Anlaşması) yaptıktan sonra, işgal ettiği Türk topraklarını boşaltmaya başlayınca, isyancı Ermeniler ortada kaldılar. Yaptıkları onca kötülük, katliam ve vahşetten sonra bölgede kalamadılar ve Fransız ordusu ile birlikte çekildiler.
  Sonuç, Ermenilerin bir kez daha kullanılması olmuştur. Birinci Dünya Savaşı sonunda ve sonrasında Doğudakiler İngilizler, Güneydekiler Fransızlar tarafından kullanılan Ermeniler, acaba bunu anlamışlar mıdır? Bugün ise beklenilen kimlerin duplörlüğünü yaptıklarını, kimler tarafından kullanılmak istendiklerini anlamalarıdır. Tekrar zararlı çıkmamalarıdır.
 2. Buğlem
  Devamlı Üye

  Tarih boyunca Ermeniler bu toprakların kendilerini ait olduklarını iddia edip özellikle de kurtuluş savaşı zamanında isyan çıkarmışlardır. Bugün bile farklı yollarla insanlarımızı kışkırtıp ülkemizde iç isyan çıkarmaya çalışıyorlardır.
+ Yorum Gönder