+ Yorum Gönder
Gizliyara Güncel Konu Arşivi ve Ders Notları Forumunda Türkçe ile ilgili makale örneği Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Ziyaretçi

  Türkçe ile ilgili makale örneği
  Türkçe ile ilgili makale örneği 2. HARBİKIZ
  Moderator

  Ah Türkçe Vah Türkçe
  Devlet Plânlama Teşkilâtı’nın ilk defa bindiğim asansöründe, insanları İngilizce olarak günaydın, iyi akşamlar gibi sözlerle karşılayarak; yine aynı dilde ayı, günü ve saati bildiren elektronik düzeneği görünce hayretler içinde kalmıştım. Ülkenin geleceğini “plânlayan” bir kuruluşun ana dil üzerinde göstermediği hassasiyeti kimden bekleyebiliriz? Türk Hava Yolları dergisinin adı bile İngilizce: “Skylife”. Yoksa bir süreden beri devletin resmî dili Türkçe değil de, bizim mi haberimiz yok! Türkçe’yi “klas”larına yakıştıramayan tuhaf insanların sayısı büyük bir hızla artıyor. İki futbolcu; Ortaköy’de açtıkları bara, bu semtin eski adını vermişler: “Arkeon”. Güneye doğru inerseniz, eski Roma ve Yunan adlarının birer birer hortlatıldığını göreceksiniz. Özellikle turistik bölgelerde Türkçe konuşmak ve işyerlerine Türkçe adlar vermek âdeta ayıp görülmeye başlandı. Bu ne şaşkınlıktır! Bu ne gaflettir! Suçlu Kim? Eskiden “entel” taifesi çağdaşlığını “öztürkçe” kullanarak “kanıt”lardı. Şimdilerde çağdaşlığın göstergesi İngilizce. Meselâ adamlar tiyatro kurarlar, adı “Tiyatroskop”. Son zamanlarda “happening”ler, “workshop”lar gırla gidiyor. Düşünün bir kere, gözlerini Galleria’da açıp Fame City’de Pin Bowling, Skee Ball, Boom Ball, Whac-a -Mole, Hoop Shot, Galaksie, Beat the Clock ve benzeri oyunlarla vakit geçiren ve McDonald’s’ta yahut Kentucky Fried Chicken’da karınlarını doyuran bacaksızlar büyüdüklerinde hâlimiz ne olacak? Peki suçlu kim? Yeni nesillere ana dil şuurunun kazandırılmasında ihmali olan herkes suçludur. Özellikle, Türkçe’nin eski kültürle bütün bağlantılarını keserek Greko-Lâtin temeline dayalı Batı kültürünün ve dünya görüşünün yüklenebileceği “nötr” bir dil meydana getirmek isteyen, bunun için eski kelimeleri, dolayısıyla kelimelerin geçmişten bugüne taşıdıkları kültürü ve ifade inceliklerini de satırdan geçiren aydınların günahı büyüktür. Devletin bütün imkânlarını kullanarak, insanlara uydurma kelimelerle konuşmanın “çağdaşlık”, “ilericilik” olduğunu telkin etmişlerdir. Bu yüzden, zamanla, sadece kelimeler değil, deyim ve atasözleri bile yeni nesillere bayat gelmeye başlamıştır. Hâlbuki dilin asıl zenginlikleri deyimler ve kelimelerin ardındaki tıpkı buz dağlarının görünmeyen tecrübe birikimidir. Öztürkçe yazdıklarını zanneden yazarlar şöyle bir gözden geçirilirse; Türkçe’nin deyimsiz, nüansları ifade etmekten âciz bir dil hâline geldiği görülecektir. Türkçe Kıyımı İşin gerçeği şudur: Birtakım aydınlar, Türkçe’yi zenginleştirmek, Türkçe’de bulunmayan kavramlara, terimlere karşılıklar bulmak yerine; yediden yetmişe herkesin anladığı ve kullandığı kelimelere yeni karşılıklar uydurmuşlardır. İmkân’ı, ihtimal’i, şart’ı, sebep’i ve daha yüzlercesini kitle iletişim vasıtalarını da arkalarına alarak dilden kovmuşlar. Atılan her kelime ile birlikte nüansları gösteren kelimeler, deyimler ve atasözleri de çöp sepetine gitmiştir. Şu anda çocuklarımıza verebildiğimiz Türkçe, esperanto gibi sun’î, mekanik, ifade gücü alabildiğine kısır, dudaklarımıza iğreti tutuşturulmuş, güç belâ konuştuğumuz bir dildir. Böylesine yetersizleştirilen bir Türkçe’nin, yabancı bir dili çok iyi öğrenmiş olanlara yetmemesi, yani yabancı kelimeleri davet etmesi tabiîdir. Bu bakımdan, düşüncelerini daha iyi ifade etmek için yabancı kelimelere ihtiyaç duyanlar olabilir. Ancak, Türk aydınlarının eski hastalıklarından birinin “Bihruz Bey”lik, yani yabancı kelimeler kullanarak üstünlük taslamak olduğunu unutmamak gerekir. Amerikan Aksanı Son 10 yılda, özellikle İngilizce kelimeler kullanmak, âdeta bir “statü” sembolü hâline getirildi. Kitle haberleşme vasıtaları bu hastalığı salgına dönüştürmüştür. Fakat hiçbir devirde böyle bir şuursuzluk yaşanmadı. Hatırlanacağı üzere, yabancı adlar önce dergilerde boy gösterdi: Argos, Rapsodi, Strech, Hey Girl vb. Daha sonraları yabancı adlı televizyonlar peydahlandı: Magic Box, Show TV, İnter Star, Flash TV vb. Yüksek tirajlı gazetelerde Film Guide, TV Guide, Pozitif, Star, Teleskop gibi adlarla ekler vermeye başladılar. Bu televizyonları seyredip bu gazeteleri okuyanlar, eğer Türkçe konusunda hassas değillerse, eğer Millî Eğitim’in okullarında tarih şuuru ve ana dil sevgisi edinmemişlerse ne yaparlar? Çocuklarına Melisa, Sem gibi isimler verirler. O çocuklar da büyüyünce şimdi bazı özel radyolarda konuşan ağabey ve ablaları gibi, kadük edilmiş bir Türkçe’yi üstelik Amerikan aksanıyla konuşurlar. Geçmiş ola! Demek ki Âşık Paşa, altı yüz yıl önce değil de bugün yaşasaydı, yine aynı şeyi söyleyecekti: “Türk Dili’ne kimesne bakmaz idi!” Beşir Ayvazoğlu
 3. Ziyaretçi
  makaleyi anlamadım lüten yardımcı olun lütfeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee eeeeeeeeeeeeeen
 4. Ziyaretçi
  her dersim 5 bi tek türkçe 4 bu mekale çok uzun kısa olsaydı daha iyiydi

 5. Ziyaretçi
  ya daha fazla makale yok mu???

 6. Ziyaretçi
  çok uzun daha kısaları yokmudur.
  son güne bıraktım yapmazsam hoca beni keser

 7. IŞILAY
  Devamlı Üye
  Türkçe ile ilgili makale örneği kısa
  Dil; her ne kadar bir anlaşma-anlaşılma aracı olarak tanımlansa da dil, milletlerin gelişmesine rehberlik eden, geçmişiyle geleceği arasında köprü görevi gören bir kültürdür.
  Türk Dil Kurumu(TDK) bazen yabancı kelimelere bulduğu karşılıklarla, toplum içerisinde zaman zaman dillerle ilgili gündeme gelir, çoğu zaman da sessizliğini korumaktadır.

  Son birkaç yılda dilimize o kadar yabancı kökenli kelime girdi ki artık işin içinden çıkılmaz hal aldı. Hangi kelimenin Türkçe hangisinin yabancı kökenli olduğu bilinmez duruma geldi, Türk dil kurumunun yabancı kökenli kelimelere bulduğu Türkçe karşılıklar ise vatandaşlarımız tarafından kimi zaman kabul görüp kullanılmakta, kimi zamanda yabancı kelimeler kullanılır bir hal almıştır. Dilimizde o kadar yabancı kelimeler yer aldı ki bu kelimelerin yerine karşılığı olan Türkçe kelimeleri kullanmak hayli zaman alacağa benziyor. Günümüzde Türk Dil Kurumu zaman zaman gündeme getirse de vatandaşlarımızda itibar görüp görmemesine göre kimi zaman tepki ile kimi zaman da olumlu olarak yankı bulmaktadır. Halkımız tarafından kullanılmayan yabancı kökenli kelimelerin karşılığı olan Türkçe kelimeler sadece rafta kalmaktadır. Öz Türkçemize kavuşmak için Türk Dil Kurumu’nun çalışmaları halen devam etse de bu konu maalesef böyledir. Dilimize giren bir sürü yabancı kökenli sözcük var ki bu kelimelerin bir kısmı Arap, bir kısmı da değişik kökenlere aittir.

  Cumhuriyetimizin kuruluşundan günümüze kadar değişen iktidarlara göre, dilimize ve günlük kullanımımıza yabancı kökenli kelimeler sürekli girmiştir. Önceleri bilimsel açıdan girmekte ise de günümüzde her yerde görülebilmektedir. TDK bu kelimelerin yerine Türkçe karşılık bulsa da, bu karşılıkları halk fazla kullanmamaktadır. Halkımızın bu kelimeleri kullanmaması da yeni kelimelerin aktifliğini göz ardı etmektedir.

  Dil İletişimin sağlanmasında mesajın gönderilmesinde çok önemli rolü vardır. Tüm insanlığın birbirleri ile olan iletişimlerinde duygularında, birbirlerini ifade etmede ortak etmen dildir. Ülkemizde Türkçe dilini kullanmada gerek kurumlar olarak gerekse toplum içerisinde çok itina gösterilmemektedir. Çarşıya çıktığınızda işyerlerinin çoğunun isminin yabancı olduğunu görürsünüz. Türkçenin doğru kullanımı tüm eğitim kurumlarında ve toplumun her kesiminde itina gösterilmesi gereken bir durumdur. Türkçenin geliştirilmesi, Türkçenin özenle kullanılması, anlaşılması, Türkçenin yazımı ve konuşma gibi temel dil becerilerinin gelişmesi bakımından önemlidir.

  Vatandaşlarımızın kendini ifade edebilmesinde ve iletişimde bulunduğu kişileri anlayabilmesinde, anlaşılabilmesinde zihnindeki kelime bilgisinin önemi büyüktür. Ne kadar çok kelime hazinesine sahip olunursa o kadar çok Türkçemiz gelişecektir.

  Bu kapsamda Türkçeyi doğru ifade etme, doğru kullanma, doğru yazma, doğru konuşma doğru anlaşılmayı sağlayacak ve iletişim becerilerimizi geliştirecektir. İyi bir iletişim becerilerine sahip bir toplum daha iyi kaynaşacak, doğru adımlar atarak doğru ilerlemeler kaydedecektir.

  Türk Dil Kurumu (TDK) Türkçeyi doğru kullanma konusunda gayretleri ortadadır ve çalışmalarını medyadan takip etmekteyiz. Türk Dil Kurumu Türkçeye giren yabancı kelimelere bulduğu karşılıkları, Yabancı Sözlere Karşılık Kılavuzu’nda toplamıştır.

+ Yorum Gönder


türkçe ile ilgili makaleler,  türkçe ile ilgili makale örnekleri,  türkçe ile ilgili makale,  türk dili ile ilgili makale örnekleri,  türkçe makale örneği,  türkçeyle ilgili makaleler