+ Yorum Gönder
1. Sayfa 123 SonuncuSonuncu
Gizliyara Güncel Konu Arşivi ve Ders Notları Forumunda Milli kültür ile ilgili sözler Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Ziyaretçi

  Milli kültür ile ilgili sözler
  bnm acilen milli kültürle ilgili sözler bulmam gerek bana yardımcı olur musunuz? 2. HARBİKIZ
  Moderator

  Türkiye Cumhuriyetinin temeli kültürdür. Bu sözü burada
  ayrıca izaha lüzum görmüyorum. Çünkü bu, Türkiye Cumhuriyetinin
  okullarında birçok vesilelerle eser halinde tesbit edilmiştir.

  1936


  Kültür, okumak, anlamak, görebilmek, görebildiğinden mâna
  çıkarmak, uyanık davranmak, düşünmek, zekâyı terbiye etmektir.

  1936


  Türkiye Cumhuriyeti çocukları, kültürel insanlardır. Yani
  hem kendileri kültür sahibidirler, hem de bu özelliği muhitlerine
  ve bütün Türk milletine yaymakta olduklarına kanidirler.

  1936


  Millî kültürün her çığırda açılarak yükselmesini Türk Cumhuriyetinin
  temel dileği olarak temin edeceğiz.


  1932


  Bir millî terbiye programından bahsederken, millî karakter
  ve tarihimizle mütenasip bir kültür kastediyoruz.

  Temmuz 1924


  Şimdiye kadar takibolunan tahsil ve terbiye usullerinin
  milletimizin gerilemesinde en mühim etken olduğu kanaatindeyim.
  Onun için millî terbiye programından bahsederken eski devrin
  hurafatından ve yaradılışımızla hiç de münasebetli olmayan
  yabancı fikirlerden, Doğudan ve Batıdan gelen tesirlerden
  tamamen uzak millî seciye ve tarihimizle mütenasip bir kültür
  kastediyorum. Çünkü millî dâvamızın inkişafı ancak böyle
  bir kültür ile temin olunabilir. Lâlettayin bir yabancı
  kültürü şimdiye kadar izlenen yabancı kültürlerin neticelerini
  tekrar ettirebilir. Kültür zeminle mütenasiptir. O zemin
  milletin seciyesidir.

  15 Temmuz 1921


  Asıl uğraşmaya mecbur olduğumuz şey, yüksek kültürde ve
  yüksek fazilette dünya birinciliğini tutmaktır.

  3.8.1932


  Sanatsız kalan bir milletin hayat damarlarından biri kopmuş
  demektir.

  1923


  Dünyanın bellibaşlı milletlerini esaretten kurtararak, hâkimiyetlerine
  kavuşturan büyük fikir cereyanları; köhne müesseselere ümit
  bağlayanların, çürümüş idare usullerinde kurtuluş kuvveti
  arayanların amansız düşmanıdır.


  1923


  Biz cahil dediğimiz zaman mektepte okumamış olanları kasdetmiyoruz.
  Kastettiğimiz ilim, hakikatı bilmektir. Yoksa okumuş olanlardan
  en büyük cahiller çıktığı gibi, hiç okumak bilmeyenlerden
  de hakikatı gören hakiki âlimler çıkabilir.

  22.3.1923


  Geçen Kurultaydan bugüne kadar kültürel ve sosyal alanda
  başardığımız işler Türkiye Cumhuriyetinin millî çehresini
  kesin çizgilerle ortaya çıkarmıştır.

  1935


  Yeni harfleri, millî tarihi, öz dili, sanatı, ilmi, müziği,
  teknik kurumlarıyla kadını erkeğe her hakta eşit, modern
  Türk sosyetesi bu son yılların eseridir.

  1935


  Türk Milleti, ancak varlığını derin ve sağlam kültür sınırlarıyla
  çizdikten sonradır ki onun yüksek kapasitesi ve fazileti
  milletlerarasında tanınır. Türk Milletine fıtrî rengini
  veren bu inkılâplardan herbiri çok geniş tarihi devirlerin
  öğünebileceği büyük işlerden sayılsa yerindedir.

  1935


  Kültür dediğimiz zaman bir insan cemiyetinin, devlet hayatında
  fikrî hayatında, iktisat hayatında yapabilecekleri şeylerin
  muhassalasını (toplamını) kastediyoruz ki, medeniyet de
  bundan başka bir şey değildir.


  1929

  alıntıdır
 3. Ziyaretçi
  Kültür ile ilgili Atasözleri..

  Kültür okumak anlamak görebilmek görebildiğinden anlam çıkarmak ders almak düşünmek ve zekayı geliştirmektir.

  - Bir millet savaş alanlarında ne kadar zafer elde ederse etsin- o zaferin sürekli sonuçlar vermesi ancak kültür ordusu ile mümkündür.
 4. Ziyaretçi
  Kültür ile ilgili Özlü Sözler

  Asıl uğraşmaya mecbur olduğumuz şey yüksek kültürde ve fazilette dünya birinciliğini tutmaktır.

  - Kültür zeminle orantılıdır. O zemin milletin karakteridir.

 5. Ziyaretçi
  Kültürle ilgili Güzel Sözler..


  Yurdumuzu dünyanın en mamur ve en medeni memleketleri seviyesine çıkaracağız. milletimizi en geniş refah vasıta ve kaynaklarına sahip kılacağız. millî kültürümüzü çağdaş medeniyet seviyesinin üstüne çıkaracağız.

  - Bir milletin kültür düzeyi üç safhada; devlet düşünce ve ekonomideki çalışma ve başarılarının özüyle ölçülür.

 6. Ziyaretçi
  Yine Atatürk, kültürel alandaki ve manadaki birliğinin bir milleti millet yapan, onu hayata bağlayan ve de yaşam gücü veren, diğer milletler arasında karakter ve yüksek kişilik kazandıran en önemli unsur olduğunun bilincinde ve idrakindeydi. Bu haseple milli kültürümüz üzerine söylediği şu sözler anlam ve içeriği bakımından dikkate şayandır: “Millî kültürün her çığırda açılarak yükselmesini Türk Cumhuriyeti’nin temel direği olarak temin edeceğiz”. “Türkiye Cumhuriyeti’nin temeli Türk kahramanlığı ve Türk kültürüdür.” Bu sözler, Cumhuriyet Türkiye’sinin millî kültüre dayalı ve bağlı olarak yükselip gelişeceğinin en büyük ifadesi olarak dimağlardaki mümtaz yerini almıştır.

 7. Ziyaretçi
  Bir ulusal eğitim programından söz ederken, doğudan ve batıdan gelebilen bütün etkilerden tümüyle uzak, ulusal kişiliğimiz ve tarihimizle uyumlu bir kültür kastediyorum. Çünkü ulusal dehamızın tam olarak gelişmesi ancak böyle bir kültürle sağlanabilir. Herhangi bir yabancı kültür, şimdiye değin izlenen yabancı kültürlerin yıkıcı sonuçlarını yineletebilir. ~ Mustafa Kemal Atatürk

 8. Ziyaretçi
  Eğitim, kültür ve bilgi aydınlığa açılan en geniş penceredir. ~ Mustafa Kemal Atatürk

 9. Ziyaretçi
  Bir dahi kendi çağında gezegenlerin yolunu aydınlatan bir kuyrukyıldız gibi parlar Kültürünün normal seyriyle el ele gitmez: tam tersine çalışmalarını önündeki yolun çok ilerisine savurur. ~ Arthur Schopenhauer

 10. Ziyaretçi
  Kültür kelimesini duyduğumda, Browningime uzanırım! ~ Hermann Göring

+ Yorum Gönder
1. Sayfa 123 SonuncuSonuncu


milli kültür ile ilgili sözler,  milli kültür ile ilgili özlü sözler,  milli kültür ile ilgili güzel sözler,  ulusal ile ilgili cümle,  milli ile ilgili cümle,  milli kültürümüz ile ilgili sözler