+ Yorum Gönder
Gizliyara Güncel Konu Arşivi ve Ders Notları Forumunda Melisa üretimi Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Ziyaretçi

  Melisa üretimi
  Melisa üretmek için ne yapmalıyım 2. HAYAT
  Devamlı Üye

  YETİŞTİRİLMESİ

  İKLİM VE TOPRAK İSTEKLERİ:

  Fazla kuru olmayan, sıcak ve güneşli yerleri sevdiği besin maddelerince zengin olan kumlu- tınlı topraklarda iyi yetiştiği; belirli ölçüde gölgeye dayanıklı olduğu, fazla rutubetli ve gölgeli yerlerde, özellikle kaliteli drogları elde etme imkanı bulunmadığı belirtilmektedir.
  EKİM- DİKİM: Oğulotunun yetiştirilmesinin, başlıca üç yöntemle yapılabileceği bildirilir.

  VEJETATİF ORGANLARLA YAPILAN ÜRETİM:

  Bitkinin toprak üstü veya toprak altı organlarından yararlanılır. Toprak üstü organlarından koltuk altı sürgünleri alınır. Özellikle yaşlanmış bitkilerde ilkbaharda sürgünler biraz uzayınca bunlardan alınarak yeni üretim yapılır. Toprakaltı organlarından yararlanılacak ise sonbaharda veya ilkbaharda çok erken devrede söküm yapılarak istenilen sıra arası mesafede dikimler yapılır.

  Yastıklarda fidelerin yetiştirilmesi ve bunların tarlaya şaşırtılması:

  Bunun için 50-80 gr 12-15 m 'lik yere ekilir. Bundan elde edilecek fide, 1 dekarlık alan için yeterlidir. Yastıklara ekimi yapılan tohumlar 3-4 hafta sonra çimlenir. Yeterince büyüyüp dikilecek duruma geldiğinde tarlaya şaşırtma işlemi, sonbaharda ve ilkbaharda yapılır. Şaşırtma, eğer sonbaharda yapılacak olursa, yastıklara tohumların temmuz
  ağustos aylarında ekimleri gereklidir. Genç bitkiler, donlara hassas olduklarından, sonbaharda şaşırtma yapıldıktan sonra bitkilerin üzerlerinin, tahıl saplarıyla örtülmesi tavsiye edilir. Şaşırtma ilkbaharda yapılacaksa yastıklara ekim, kış aylarında yapılır. Daha canlı fideler elde etmek için yastıklardan başka bir yastığa şaşırtma yapılır. Bir müddet bekletildikten sonra oradan tarlaya şaşırtılır.
  Tarlaya dikimde sıra arsı veya sıra üzeri mesafeleri, oğulotunun büyüme tipine göre değişmektedir. Yatık büyüyenler, 50 x 40 cm; dik büyüyenler ise 40 x 30 cm. Aralıklarla dikimleri yapılmaktadır.

  Doğrudan doğruya tarlaya ekim: bu yöntem,yaygın olmadığı gibi literatürlerde de pek rastlanmamaktadır. Ancak, Bornova ve menemen ekolojik şartlarında yapılan uygulamalarda, tohumları erken sonbaharda tarlaya ekmekte de üretim yapabilme imkanı olduğu anlaşılmıştır. Fakat bu yöntem üzerinde daha detaylı çalışmaların yapılabilmesi sıra arsı mesafeleri, atılacak tohum miktarı ve en önemlisi ekim zamanının tam olarak belirtilmesi gerekir.
 3. HAYAT
  Devamlı Üye
  BAKIM:

  En önemli bakım işi, yabancı ot çapası ve ot almadır. Bu işlemler özellikle bitkinin ilk gelişme öneminde önemlidir. Nem ve sıcaklık uygun olduğu taktirde kısa zamanda hızla büyür ve toprak yüzeyini kaplar Ege bölgesinde ise çapa ve sulama, mutlaka gerekir. Sulama işlemi ise fideler büyümeye başladığında ya da biçimden sonra yapılmalıdır. İlk çapadan sonra, bitkiler toprak yüzeyini kaplamadan önce ikinci çapanın yapılması gerekir. Sulamanın sıklığı, yetiştirildiği bölgenin durumuna ve gelişme zamanına göre değişmekle beraber özellikle yaz aylarında her biçimde 2-3 kez sulanması gerekmektedir.
  İyi bir şekilde gübreleme, verime çok etkide bulunur. Gübrenin bir kısmı da her biçimden sonra verilmesinin, uygun olduğu belirtilmektedir. Dekara 6-8 kg azot vermek, yeterlidir.

  HASAT- BİÇİM:

  Genellikle yılda 3 kez ve çiçeklenmeden hemen önceki devrede biçilmesi uygundur. Yaprakların, ağustos ayında çok fena koktuğunu, bu nedenle Haziran ayında daha çiçek açmadan biçilip kurutulması gerektiği belirtilmektedir. Biçimi, toprak seviyesinden 5-10 cm yukarıdan yapılır. Ayrıca son biçimin çok geç kalmaması, kışı geçirebilmesi için son biçimden sonra biraz sürgün vermesi gerektiği, biçilen yeşil herbanın bastırmaya karşı çok hassas olduğu, bu nedenle biçilen yeşil herbanın bastırmaya karşı çok hassas olduğu, bu nedenle biçilen yeşil herbanın taşınması esnasında bastırılması halinde basılan yerlerin kurutma esnasında siyaha dönüştüğünü, bunun ise kaliteyi çok olumsuz etkilediği kaydedilmektedir. Oğulotunun haziran ayında çiğden sonra ve kuru zamanlarda toplanması gerektiği, böyle olmazsa bitkide kötü bir koku oluştuğu ve her türlü kullanma özelliğini kaybettiği belirtilmektedir.
  Küçük işletmelerde biçimden hemen sonra sap yaprak ayrımı yapılarak kurutulduğu büyük işletmelerde ise biçimden hemen sonra yeşil herbanın küçük parçalara ayrıldığı, bu parçaların vantilasyonla ve sap yaprak kısımlarının ayrıldığı, fakat bu yöntemle elde edilen droğun pek kaliteli olmadığı, çünkü içinde belli ölçüde sap parçacıkları bulunduğu ayrıca parçalanmaile yapraklarda önemli uçucu yağ kaybı söz konusu olduğu belirtilmektedir.

  KURUTMA:

  Biçimden hemen sonra kurutmanın yapılması gerekmektedir. Aksi halde yaprakların rengi koyulaşmakta hatta koyu kahverengiye dönüşmektedir. Kurutma sıcaklığının 20-35 c arasında olması 40 c yi geçmemesi istenir. Bitkinin tümünü iyi havalanan bir yerde, serili olarak yarı yarıya gölgede veya güneş'te kurutulabileceğini bildirmektedir.

  VERİM:

  Oğulotunun verimi, dikim zamanında, ekolojik şartlara göre büyük varyasyon göstermekte, özellikle ilk yıl verim düşük olmakta, ikinci yıldan itibaren arttığı, yeşil herba veriminin ilk yıl 200-1000 kg/da, ikinci yıl 1000-2000 kg/da arasında değiştiği, buna göre kuru drog yaprak miktarı dekara 100-200 kg civarında elde edildiği belirtilmektedir.
 4. HAYAT
  Devamlı Üye
  MUHAFAZA, AMBALAJ VE PAZARLAMA:

  Küçük demetler halinde asıl olarak saklanabileceği veya bitkinin tüm özelliklerinin toplandığı, yaprakların muhafazası gerekli olduğu belirtilmektedir.
  Güneş ışınlarından korunmuş, nemsiz, havalanması iyi depolarda muhafaza edilmelidir. Küçük paketler veya poşetler halinde uygun şekilde ambalajlanarak pazarlanır.

  EKONOMİK ÖNEMİ:

  Oğulotu, doğal olarak yetişebildiği gibi, Avrupa ülkelerinde kültürü yapılmaktadır. Ülkemizde kültüre alma çalışmaları, devam etmektedir. İstatistiki kayıtlarda ülkemizdeki üretime dair herhangi bir bilgiye rastlanmamıştır. Fakat birçok yerde doğada kendiliğinden yetiştiği bilinmektedir.
  İthalat: Oğulotunun ithalatı ülkemizde drog olarak yapıldığına dair istatistiki bir kayda rastlanmamıştır. Ancak, uçucu yağ ithalatının yapıldığı belirtilmektedir.
  İhracat: Ülkemizde oğulotunun ihracatının yapıldığını gösteren bir kayıta rastlanmamıştır. Bu bitkinin üretimi belli bir plan ve program dahilinde yapıldığında ihracaatı yapılan bitkiler arsında kolaylıkla yeralabileceği söylenmektedir.

 5. eraslan38
  Yeni Üye
  arkadaşlar bişe sorcaktım size melisa çiçeginin yıllık üretimi ne karadar??

 6. Ziyaretçi
  FARKLI KURUTMA HAVASI SICAKLIK PROFĠLLERĠNĠN MELĠSA (Melisa officinalis L.) BĠTKĠSĠ KURUMA SÜRESĠ ve KALĠTESĠNE ETKĠSĠ Murat ERTUĞRUL GaziosmanpaĢa Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Tarım Makinaları Anabilim Dalı DanıĢman : Doç. Dr. Sefa TARHAN Kurutma, tarımsal ürünlerin hasat sonrası sahip oldukları yüksek nem seviyesinden güvenli depolama son nem değerine düĢürmek için yapılan hasat sonrası iĢlemidir. Tıbbi ve aromatik bitkiler için uygun kurutma yönteminin seçimi baĢarılı kurutma için en önemli aĢamadır. Tıbbi ve aromatik bitkilerin kalitesel özelliklerini ( renk ve uçucu yağ oranı) bozmadan en kısa sürede ve en az enerji tüketimiyle kurutulması baĢarılı kurutmanın ana unsurlarıdır. Bu çalıĢmada ekonomik değeri yüksek aromatik bitkilerden olan melisa (Melissa officinalis L.) beĢ farklı kurutma havası sıcaklık profillerinde hassas kurutucuda kurutulmuĢtur. Seçilen profiller sabit düĢük sıcaklık (35 ºC) , sabit yüksek sıcaklık (60 ºC), üçgen sıcaklık profili, artan sıcaklık profili ve azalan sıcaklık profilidir. Kurutma denemeleri üç tekerrürlü yapılmıĢtır. ÇalıĢma kapsamında kurutma süresi, ürün renk değiĢimi, ürün uçucu yağ oranı değiĢimi, özgül enerji tüketimi belirlenmiĢtir. Ayrıca, kuruma eğrileri çıkarılmıĢ ve Page eĢitliğine uydurulmuĢtur. Melisa bitkisi kurutma denemelerinin tamamlanma süreleri 3 saat ile 21 saat arasında değiĢmiĢtir. Sabit düĢük sıcaklıkta kurutma denemeleri en uzun sürede (ortalama 18 saat) tamamlanırken sabit yüksek sıcaklıkta kurutma denemeleri en kısa sürede (ortalama 3 saat) tamamlanmıĢtır. Farklı model iyilik kriterleri Page eĢitliğinin bu çalıĢmada elde edilen kuruma eğrilerini baĢarıyla temsil ettiğini göstermiĢtir. Taze örneklerinin renk değerlerine en yakın sonuçlar sabit düĢük sıcaklık ve artan sıcaklık profilleri kullanıldığında elde edilmiĢtir. En fazla renk değiĢimi ise üçgen sıcaklık ve sabit yüksek sıcaklık profilinde elde edilmiĢtir. Uçucu yağ oranlarında en az değiĢim % 24,28‟luk azalma ile sabit düĢük sıcaklıkta elde edilirken en yüksek değiĢim % 63,95‟lik azalma ile sabit yüksek sıcaklıkta elde edilmiĢtir. En fazla özgül enerji tüketimi sabit düĢük sıcaklıkta kurutmada olmuĢtur. Sabit yüksek kurutma havası sıcaklığı kullanımı özgül enerji tüketimini ortalama olarak % 31,8 azaltmıĢtır. Bu azalma yüzdesi artan sıcaklık profili kullanımı durumunda ise % 13,9 olmuĢtur. AraĢtırma sonuçları bütün olarak değerlendirildiğinde melisa bitkisinin kurutulmasında kullanılacak en uygun kurutma havası sıcaklık profilinin artan sıcaklık profili olduğu görülmüĢtür. 2011, 78 sayfa Anahtar kelimeler: Tıbbi ve aromatik bitkiler, Uçucu yağ, Renk değiĢimi, Özgül enerji tüketimi, Kuruma kinetiği ve Konvektif kurutma

+ Yorum Gönder


melisa çiçeği üretimi,  melisa çiçeği yetiştiriciliği