+ Yorum Gönder
Gizliyara Güncel Konu Arşivi ve Ders Notları Forumunda Kuranda geçen erkek isimleri Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Ziyaretçi

  Kuranda geçen erkek isimleri
  Kuranda geçen isimler veya dini isimler e ihtiyacım var, bir bebeğimiz oldu ona vereceğimiz isim anlamlı olmalı, şimdiden teşekkur ederiz.. 2. Gizliyara
  FoRuMaciL Security

  Kuran'ı Kerimde Geçen Erkek İsimleri sıralamaya çalışacağız.

  Abdi : Kulluk ve itaat eden. Kullukla, kölelikle ilgili.

  Abdulaziz : En yüce, en değerli olan Allah ın kulu. Büyük ve aziz olan, izzet ve şeref sahibi Al*lah ın kulu. Aziz Allah ın isimlerindendi r. - Sultan Abdülaziz: 32. Osmanlı padişahının adı.

  Abdulbaki : Her zaman var olan Allah ın kulu. Sonsuz, ebedi olan ve ölmenin kendisi için sözkonusu olmadığı. Allah ın kulu-Allah ın isimlerinden.

  Abdulhamit : Hamid (Herkesçe Övülen) Olan Allah’ın Kulu; Övgü Sahibi Olan, Herkesçe Methedilen, Bütün Varlıkların Kendi Dilleriyle Övdüğü Yüce Allah’ın Kulu; Abd + Hamid

  Abdulkerim : Kerem sahibi, cömert, ulu olan Allah ın kulu.

  Abdullah : Allah ın kulu.

  Abdurrahman : Rahmet sahibi olan Allah ın kulu.

  Abidin : İbadet eden, tapan kullar.

  Abuzer : Altın suyu. Altın suyu gibi parlak ve görkemli. Yahut Ebu Zer (el-Gıfarî) isminin fo*netik değişikliğe uğramış şekli.

  Adem : Allah’ın yarattığı ilk insan, Adam. Yokluk, hiçlik, ölüm.

  Adil : Adaletli / Hakça davranan

  Adnan : Eski Türk isimlerinden / İki gökyüzü, iki cennet anlamında

  Ahmed : En çok övülmüş, sevilmiş, beğenilmiş. Allah' a şükreden.

  Akif : Dünya işlerinden uzaklaşıp, ibadet için Allah’a yönelen.

  Ali : Yüce, yüksek, şanlı, onurlu kimse.

  Asım : Temiz, namuslu, sağlam karakterli

  Aziz : Onur sahibi yüce, Saygıdeğer, Manevi gücü çok üstün

  Azmi : 1. Kasıt, niyetlilik karar. 2. Kemikli. 3. Güçlü, kuvvetli. Azmi Pir Mehmet (-1583): Şehzade Mehmed'in ve III. Mehmed'in hocalığını yapmıştır.

  Bahaeddin : Dinin kıymeti değeri

  Bahtiyar : Mutlu, talihli, Hayatından memnun olan

  Baki : Süreklilik sahibi, sonsuza kadar kalan, sonsuz, sonu olmayan

  Basri : Gören, görme ile ilgili, görebilmek

  Bayram : 1. Ulusal veya dinsel bakımdan önemi olan, kutlanan gün. 2. Sevinç, neşe.

  Bedi : 1. Bir şeyi örneği olmadığı halde meydana getiren. 2. Yoktan vareden. Allah'ın 99 isminden birisidir.

  Bedir : Ayın on dördü. Dolunay. Ay.

  Berat : İzinli, müsaadeli olmak / Diploma /Affedilmek

  Beşir : 1. Müjde getiren, müjdeci. 2. Güler yüzlü, güleç.3. Müjde getiren müjdeci. 4. Güleryüzlü güleç adam. Kur´ani bir kavramdır. İnsanlara Allah´ın emir ve nimetlerini, cennet ve mükafatı haber veren peygamberler ve Kur´an için kullanılmıştır.

  Bünyamin : Hz. Yakup’un oğlu
 3. Gizliyara
  FoRuMaciL Security
  Cabbar : Güç ve kuvvet sahibi kimse

  Cahit : Cehdeden, elinden geldiği kadar çalışan. Bu kelime Kur'an-ı Kerim'de "cihad et". "Allah yolunda savaşa çık" anlamında kullanılmıştır.

  Celil : Ulu, yüce, manevi değeri yüksek olan

  Cemal : Güzellik, özellikle yüz güzelliği

  Cevahir : 1. Cevherler, elmaslar, kıymetli taşlar. 2. Mayalar, özler. Erkek ve Bayan adı olarak kullanılır.

  Cezmi : Kesin karar veren

  Cihan : Dünya

  Cihat : Dini Mücadele, Allah Rızası İçin Zalimlerle Mücadele Etmek, Din Uğrunda Düşmanla Savaşmak, Gaza

  Cumali : Değerli, yüce bir biçimde bir araya getirilmiş olan anlamına gelmektedir.

  Davud : Kendisine kitap olarak Zebur’un gönderildiği büyük peygamberlerden biri.

  Davut : Kendisine kitap olarak Zebur’un gönderildiği büyük peygamberlerden biri.

  Dilaver : Yiğit / Yürekli

  Edip : Edepli terbiyeli / Edebiyatla ilgilenen kişi

  Ekmel : l. Daha, pek kamil, mükemmel ve kusursuz olan. 2. En uygun, en eksiksiz. 3. Ekmeli Enbiya

  Ekrem : Pek cömert, iyiliksever

  Emin : Güvenilen, inanılan kimse

  Ensar : Hz. Muhammed’i Medine’ye davet edenlere verilen isim

  Enver : En ışıklı, en parlak

  Fahri : 1. Onurla ilgili, onursal. 2. Yalnız onur için verilen karşılıksız hizmet

  Faik : Başkalarından daha ileri, üstün

  Faruk : 1. Haklıyı haksızdan ayıran, adaletli. 2. Keskin. 3. Hz. Ömer’in lakabı. 4.Bir işi sonuca ulaştıran

  Fatih : Yüce, her zaman lider, fetheden

  Ferit : Eşsiz benzersiz

  Ferman : 1. Buyruk, emir. 2.Allahın buyruğu.

  Ferruh : Kutlu, uğurlu, aydınlık yüzlü

  Fethi : Fetheden,fetih hakkında yazılan kaside.

  Fethullah : Allah’ın fethi.Dinin açılması. Yaşamaya başlamak. Allah’ın nusreti.

  Fetih : 1. Açma. 2. Alma, zaptetme. 3. Bir şehir veya ülkeyi savaşarak alma

  Feyyaz : Bereketli, gür, bol

  Feyzullah : İlhamını Allah’tan alan

  Fikret : Düşünmek, düşünceye dalmak

  Furkan : İyi ile kötüyü birbirinden ayıran kanıt / Kuran-ı Kerim

  Gaffar : Acıyan, bağışlayan

  Gafur : Bağışlayıcı, günahları affedici

  Galip : Yenen, üstün gelen

  Garip : 1.Kimsesiz, yalnız, yabancı 2.Tuhaf

  Gazanfer : 1. İri aslan. 2. Yiğit, yürekli, kuvvetli adam. 3. Aslan, yiğit, korkusuz

  Habip : Sevgili, dost

  Hakkı : Doğrulukla, hakla ve adaletle ilgili.

  Haldun : Kalp, yürek / Yüreklilik

  Halil : İçten, dost çok yakın arkadaş

  Halim : Yumuşak huylu, sakin yaradılışlı

  Halis : Saf katkısız duru

  Halit : Süregelen, sürekli, geç yaşlanan

  Haluk : Herkesle iyi geçinen iyi ahlaklı

  Hamdi : Hamd eden, şükreden

  Hami : Koruyan, arka çıkan, koruyucu

  Hamit : Şükredici

  Harun : Parlayan. Hz. Musa’nın küçük kardeşinin adı. Hz. Harûn (a.s), israilogullari peygamberlerinden, Hz. Musa (a.s)’in kardesi.

  Hasbi : İsteyerek ve karşılık beklemeksizin yapılan.

  Haşim : Ezen, kıran, parçalayan

  Haşmet : İhtişam, büyüklük, görkemlilik

  Hayati : Yaşamsal, yaşamla ilgili önemli olan

  Hayri : Hayırla, iyilikle ilgili

  Hidayet : Doğru yol, hak olan islamiyet yolu

  Hikmet : 1. Bilgelik. 2. Neden, gizli neden. 3. Allah’ın insanlarca anlaşılamayan amacı. 4. Özlü söz, vecize. 5.Felsefe, gizli, bilinmeyen güç

  Hud : Hz. Hud (a.s). Ad kavmine gönderilen peygamber. -Kur'an'da ismi geçen 24 peygamberden biridir. Dalalet ve sapıklık içinde olan kavmini ıslah için çok uğraştı fakat onlar, Hud'a inanmadılar ve ani bir fırtına ile yok olarak tarihten silindiler

  Hüdai : Allah'a mensup, Allah'ın yarattığı.

  Hulusi : 1.Saflık, doğruluk, içtenlik 2.Saf halis, içi temiz. 3.İçten, candan.

  Hüsnü : Güzel
 4. Gizliyara
  FoRuMaciL Security
  İbrahim : 1. İnananların babası. 2. Hakların babası. 3. Kuran da ismi geçen İbrahim peygamber. İbranice de hakların babası anlamında.

  İdris : Beyaz renkli çiçek açan bir ağaç cinsi

  İhsan : 1. İyilik etme. 2. Bağış bağışlama. 3. Verilen bağışlanan şey. 4. Lütuf, iyilik

  İlhami : İçine doğmakla ilgili

  İlyas : Mersin ağacı. Kutsal kitaplarda adı geçen, yağmurlara hükmeden İsrail Peygamberi.

  İrfan : 1. Bilme, anlama. 2. Gerçeği sezme, kavrama gücü. 3. Dini gerçek ve sırlan biliş. 4. Kültür

  İsa : 1. Allah’ın yarlıgaması, mağfireti. 2. Dört büyük Peygamberden Hristiyanlığın kurucusu, doğumu Türkiye’de ve Batı’da takvim başlangıcı sayılan peygamber.

  İshak : (İbranice.)1. İbranice Gülme anlamına geldiği söylenir. 2. Hz. İbrahim’in 2 oğlundan biri olan ve Ya’kub (a.s.)’un babası. Peygamberdir. Kur’an’da 17 yerde ismi geçen peygamberlerdendir.

  İsmail : İbrahim peygamberin Allah´a kurban adadığı oğlunun adı.

  İsmet : Haramdan ve günahtan çekinen

  İsrafil : İslam inanışında dört melekten, kıyamet kopacağını üfleyeceği boru ile bildirecek olan melek.

  İzzet : 1. Değer, kıymet. 2. Yücelik, ululuk. 3. Güç, kuvvet. 4. Saygı, ikram.

  Kabil : 1. Kabul eden, kabul edici. 2. Hz. Âdem´in oğlu.

  Kadem : 1. Ayak. 2. Adım. 3. Yarım arşın uzunluğunda bir ölçek. 4. Uğur

  Kadir : Herşeye gücü yeten anlamında Allahın isimlerindendir ve abd öneki ile kullanılmalıdır.

  Kadri : İtibar, değerle ilgili

  Kamber : Sadık hizmetkar / Hz Ali’nin kölesinin adı

  Kamil : Tam, eksiksiz, olgun

  Kani : Kanaat eden, fazlasını istemeyen,kanmış,kanaatkar.

  Kaşif : Keşfeden, bulan, meydana çıkaran.

  Kasım : 1. Taksim eden, ayıran bölen. 2.Kinci, ezici, ufaltıcı. 3.Kasım b. Muhammed (s.a.) adında Hz. Muhammed (s.a.s)'in oğlunun ismi. Küçük yaşta vefat etmiştir. 4. Yılın 11. ayı. 4. Yılın kış bölümü.

  Kemal : Bilgi ve erdem bakımından olgunluk

  Kerim : Kerem sahibi, cömert

  Latif : Yumuşak, hoş, nazik

  Lokman : 1. Eski kavimlerde, ahlaki öğütler veren hekim. 2. Kur'an-ı Kerim'de bir sure adı.

  Lut : 1. Ürdün ve İsrail arasındaki büyük bir gölün adı. 2. Hz. İbrahim´in yeğeni olan peygamberin adı.

  Lütfi : 1. İyilik ve güzellikle ilgili. 2. İhsan, bağışla ilgili.

  Lütfullah : Allahın Lütfu, armağanı

 5. Gizliyara
  FoRuMaciL Security
  Macit : Şan ve şeref sahibi

  Mahir : Usta, elinden her iş gelen, Hünerli, becerikli, elinden iş gelen kimse.

  Mahmut : Hamdolunmuş övülmeye değer.

  Mahsun : Güçlendirilmiş, güçlü.

  Maksut : Ulaşılması istenilen şey, istek, emel.

  Malik : Sahip, efendi

  Mansur : Allahın yardımıyla galip, üstün gelmiş.

  Mazhar : Bir şeyin göründüğü ortaya çıktığı yer

  Mazlum : Zulüm gören, zulmedilen kişi

  Mecid : Çok şerefli, büyük şan sahibi

  Mecit : Çok şerefli, büyük şan sahibi

  Mecnun : Deli, aklı başında olmayan

  Medet : Yardım eden

  Mehdi : Doğru yolu bulan, hidayete eren.

  Mehmet : Aslı Arapça’da Muhammed, çok övülmüş anlamında

  Melik : Hükümdar

  Memduh : Övülmüş, övülecek.

  Memnun : Herhangi bir olaydan veya durumdan ötürü sevinç duyan, kıvançlı, mutlu

  Mensur : Yardım olunmuş, Allah'ın yardımıyla galip, üstün gelmiş. 2. Türk musikisinde bir düzen. 3. Bir ney çeşidi.

  Mesud : Mutlu, sevinçli, neşeli

  Mesut : Mutlu, sevinçli, neşeli

  Mevlut : 1. Doğma, dünyaya gelme. 2. Doğulan zaman. 3. Hz. Muhammet´in doğumunu, yaşamını anlatan manzum yapıt. - bk. Mevlit

  Mevlüt : 1. Doğma, dünyaya gelme. 2. Doğulan zaman. 3. Hz. Muhammet´in doğumunu, yaşamını anlatan manzum yapıt. - bk. Mevlit

  Mikail : Dört melekten doğa olaylarını kontrol eden meleğin adı

  Miraç : 1. Merdiven. 2. Göğe çıkan Erkek ve kadın adı olarak kullanılır. Hz. Muhammed (s.a.s)'in göğe çıktığı gece ki, Recep ayının 27'sine rastlayan kandil gecesidir. O gecede 5 vakit namaz farz kılınmıştır.

  Muammer : Uzun ömürlü, çok yaşayan

  Mücahit : Savaşçı, Cihada katılan

  Müfit : Faydalı, yararlı

  Muhammed : Çok övülmüş, hamd edilmiş

  Muharrem : Din tarafından yasaklanan

  Muhiddin : Dini güçlendiren

  Muhlis : İnanç ve eylemlerinde içtenlikle davranan

  Muhsin : Sağlamlaştıran

  Muhtar : Dilediği şekilde hareket edebilen

  Muhterem : İhtiram olunmuş. Saygıdeğer, sayılan

  Mükerrem : Yardımsever, ikram sever

  Mükremin : Konuksever, ikram sever

  Mülayim : 1. Uygun, muvafık. 2. Yumuşak huylu, yavaş kimse. Pekliği olmayan.

  Mümin : İnanan, iman eden

  Münif : Yüksek, ulu, büyük.

  Münir : Aydınlatan, ışık veren

  Murat : Amaç, maksat, istek

  Mürsel : Yollanmış, gönderilmiş olan

  Mürşit : İrşad eden, doğru yolu gösteren

  Murtaza : 1. İrtiza edilmiş, beğenilmiş seçilmiş. Güzide. 2. Allah'ın razı olduğu kişi, kendisinden razı olunan

  Musa : Sudan gelmek anlamındadır. Bir peygamber adı

  Müşerref : Şerefli

  Mustafa : Temizlenmiş, saf hale getirilmiş.Seçilmiş, seçkin. Hz. Muhammed´in adlarından.

  Muttalip : Talepte bulunan, isteyen

  Muzaffer : Zafer kazanan

 6. Gizliyara
  FoRuMaciL Security
  Naci : Kurtulmuş, selamete kavuşmuş

  Nadi : Bağıran, haykıran

  Nadir : Ender, az bulunur, seyrek

  Nafi : Gelip geçen, etkili, sözü dinlenen

  Nafiz : İşleyen, içeriye giden, delip geçen

  Nail : Ele geçiren, muradına eren

  Naim : Uyuyan, uykuda olan

  Nami : Tanınmış, ünlü şöhretli

  Nazif : Temiz, güzel

  Nazım : Düzenleyen, tanzim eden

  Nazmi : 1.Düzenli 2.Vezinli, kafiyeli sözle ilgili

  Necat : Kurtuluş, selamet

  Necati : Kurtuluşa ermek

  Necdet : Güçlü ve korkusuz

  Necip : Soyu temiz, cömert

  Necmettin : Din’in Yıldızı

  Necmi : Yıldızlarla ilgili , yıldızlara ait

  Nedim : Yakın dost, samimi arkadaş

  Neşet : Yetişme, meydana gelme

  Nesim : Hoşa giden hafif rüzgar

  Nevzat : Yeni doğmuş çocuk

  Nezir : 1. Birini doğru yola (Sırat-ı Müstakim´e) yöneltmek için Allah´ın azabıyla gözdağı vererek korkutmak. 2. (Fıkıh´ta) Adak, dilek, tahsis. 3. Kendisini Allah yoluna adayan kişi. Kur´an´da 40´tan fazla yerde geçmektedir. Hz. Peygamberin isimlerinden. 4. Kend

  Nihat : Tabiat, huy

  Niyazi : Yalvarma, yakarma

  Nizam : Sıra, dizi, düzen, kural

  Nizami : 1.İstenilen düzende olan, düzene uygun olan, kurallara uygun olan. 2 . kanunlarla ilgili olan.

  Nuh : Eski metinlerde rahat anlamında / Bir peygamber adı

  Numan : 1. Kan. 2. Gelincik

  Nurettin : (Nureddin) Aydınlatın, dinin getirdiği nur

  Nuri : Işıklı, ışıktan gelen

  Nusret : 1. Yardım. 2. Allah'ın yardımı. 3. Zafer, muzafferiyet. Basan, üstünlük.

 7. Gizliyara
  FoRuMaciL Security
  Ömer : Dirlik, canlılık yaşam gücü

  Osman : 1. Toy denilen, kazdan büyük bir kuşun yavrusu / Ateş gibi adam (Odman= Od +Man) Bir tür kuş veya ejderha. 2. Hz. Muhammed in damadı, üçüncü halife. 3. Osmanlı İmparatorluğu nun kurucusu ve ilk hükümdarı.

  Rahim : Esirgeyen, acıyan anlamında Allahın isimlerinden. Abdurrahim olarak kullanılmalıdır.

  Rahman : Acıması bol olan anlamında .Allahın isimlerinden. Abdurrahman olarak kullanılmalıdır.

  Rahmi : Koruyan, esirgeyen anlamında Allahın isimlerinden. Abdurrahim olarak kullanılmalıdır.

  Ramazan : 1.Kameri yılın 9. ayı 2.Bir izaha göre güneşin şiddetli hararetinden taşların yanıp kızması anlamına olan "ramad" kelimesinden alınmıştır. Böyle kızgın yerde yürüyen kimsenin ayakları yanar, zahmet ve meşakkat çeker. Bunun gibi oruç tutan kimse de açlık ve susuzluğun hararetine katlanır, zahmet ve meşakkat çeker, içi yanar. Yâhut kızgın yer ayakları yaktığı gibi Ramazan da müminlerin günahlarını yakar, yok eder. Nitekim Enes b. Mâlik (r.a.)´dan rivayet edilen bir hadis-i şerifte Hz. Peygamber: "Bu aya ramazan isminin verilmesi günahları yaktığı içindir."(3) buyurmuştur.

  Rasim : Resmeden, resim çizen

  Raşit : Doğru yola giden

  Rauf : Merhamet eden anlamında Allahın isimlerinden

  Recai : Umma, dileme. İsteyen, rica eden, yalvaran.

  Recep : Heybetli, azametli, saygı değer

  Refik : Arkadaş, yoldaş, ortaklık

  Remzi : İşaret ve gizliliğe ait

  Reşat : Layık, Değer, yakışır.

  Resul : Haber getiren

  Rıdvan : Cennetin kapıcısı olan melek.Razı olma, hoşnutluk, memnuniyet.

  Rıfat : Yükseklik, yüksek rütbe

  Rıfkı : Yumuşaklıkla, sükunetle ilgili

  Ruhi : Ruhla ilgili

  Rüknettin : Bir şeyin temeli / Dinin temeli

  Sabahattin : Dinin Güzelliği

  Şaban : 1. Arabi ayların sekizincisi, ramazandan önce gelen ay. 2. Kameri aylardan 8.ay.

  Sabri : Sabırla ilgili, sabra ilişkin.

  Sacit : Secdeye varan, ibadet eden

  Şadan : Keyifli, neşeli, sevinçli.

  Sadettin : Kutluluk, saadete erme, mübarek olma

  Sadi : Baht açıklığı. Mutlu, uğurlu.

  Şadi : Sevinç, neşe, mutluluk

  Sadık : İçten bağlı, gerçek dost

  Sadri : Anaya göre çocuk

  Sadun : Mübarek, kutlu, uğurlu.

  Saffet : Saflık, temizlik

  Sait - Said : Kutlu, cennetlik

  Şakir : Şükreden, nankörlük etmeyen

  Salim : Eksiksiz, sağ, sağlam

  Samed : Her şeyin kendine muhtaç olup, kendisi hiç kimseye ve hiç bir şeye muhtaç olmayan. (Allah) *Pek yüksek, dâim. * Refi’ ve âli ve içi dolu şey. * Kavmin ulusu.Allah’ın 99 ismi’nden biri olduğu için Abdülsamed olarak çocuklara isim olarak verilmesi uygundur.

  Sami : İşiten, dinleyen

  Şamil : Kapsayan, içine alan

  Sedat : Doğruluk, haklılık

  Sefa / Safa : Saflık berraklık

  Sefer : 1. Bir yerden bir yere gitme, yolculuk, seyahat. 2. Savaş hazırlığı. Savaşa gitme. Harp, savaş. 3. Gemilerin kalktıkları limana tekrar dönünceye kadar yaptıkları fiil. 4. Istılahta: Şer'i bakımdan üç gün üç gecelik (veya onsekiz saatlik) yola gitmek için kişinin oturduğu yerden ayrılması. 5. Defa, kere. 6. Arabî ayların ikincisi.

  Şefik : Şefkatli

  Şefkat : Sevecenlik, acıma ve sevgi duygusu

  Selami : Huzurla, selametle ilgili

  Selim : 1. Kusuru, noksanı olmayan, sağlam, doğru. 2. Tehlikesiz, zararsız, kurtulmuş. 3. Temiz, samimi.

  Selman : 1. Barış içinde bulunma, huzur, erinç. 2. Özgür, hür.

  Semih : Cömert, eli açık.

  Şemseddin : Dinin ışığı anlamında

  Şemsi : Güneşe ait, güneşle ilgili

  Şeref : Onur. Manen yüksek ve erdemli olmak

  Serhat / Serhad : Sınır

  Şerif : Kutsal, mübarek

  Sermet : 1.Sürekli ve sonsuz. 2.öncesiz ve sonrasız 3.Basınç altında seramik ile metal karışımlarından oluşturulmuş.

  Sertaç : Baştacı, çok sevilen, sayılan

  Server : Bir topluluğun en ileri geleni, baş, şef, reis

  Servet : Para, mal, mülk

  Şevket : Ululuk, yücelik, kudret ve kuvvetlilik

  Şevki : Şevk, keyif, istekle ilgili

  Seyfettin / Seyfeddin : Dinin Kılıcı

  Seyfi : 1. Kılıçla ilgili, askerliğe ait. 2. Kılıç biçiminde. 3. Asker zümresi.

  Seyfullah : Allah’ın kılıcı

  Sezai : Uygun, yaraşır

  Sinan : Süngü ve mızrak gibi şeylerin sivri ucu

  Suavi : Yardımsever, Yardım Eden, Herkesin İşine Koşan

  Süheyl : Sema'nın güney yarımküresinde bulunan sefineyi Nuh burcundaki parlak ve büyük yıldızın adı

  Şükrü : Şükretme, hoşnut olma

  Süleyman : 1. Huzur, sükûn.2. Kur’an-ı Kerim’de adı geçen peygamberlerden biri.Hz.Davud un oğlu

  Sümer : Bugünkü Irak’ta kurulan eski bir uygarlığın adı

  Süreyya : 1.Gök anlamında 2.Bir yıldız takımı

 8. Gizliyara
  FoRuMaciL Security
  Tacettin : Dinin Tacı

  Taha : Kur´an-ı Kerim´in yirminci suresinin adı.anlamı hususunda ilim adamlarının farklı görüşleri vardır. Ebu Bekr es-Sıddîk (ra): Bu -sırlardan bir sırdır- demiştir. Bunu el-Gaznevî nakletmektedir. İbn Abbas: -Ey adam- demektir der. Bunu da el-Beyhakî zikretmektedir.

  Tahir : Pak, temiz

  Tahsin : Beğenip, alkışlanan, kale gibi sağlam

  Talat : Yüz, surat, çehre. 2.Güzellik.

  Talha : İslamiyet’i kabul eden ilk on sahabe’den biridir,Talha bin Ubeydullah da Uhud Savaşı’nda Resulullah’ı koruyabilmek için büyük kahramanlıklar gösteren sahabelerdendir.

  Talip : İstekli, isteyen, talep eden

  Tarık : 1.Yol Gösteren 2.Sabah yıldızı

  Tayyip : Temiz

  Tevfik : Allah’ın yardımı, uygunlaştırma,başarı

  Ubeydullah : Allah´ın kulu.

  Ulvi : Yüce, yüksek

  Üzeyir : Kuran-ı Kerimde adı geçen, peygamber olup ol*madığı konusunda ihtilaflı görüşler bulunan kişi. Tevbe suresi 30. ayette ismi geçer.

  Vahap : Çok bağışlayan, bol ihsan edici

  Vahdettin : Dinin tekliği, birliği.

  Vahid : Tek, bir

  Vakkas : Savaşçı, okçu.

  Vasfi : Nitelikli.

  Vehbi : Allah vergisi

  Veysel : 1.Yoksulluk, muhtaçlık.Aslı Üveys tir. 2.Kurt anlamında.

  Yahya : 1.Allah Lütufkardır anlamında. 2. Bir Peygamber Hz.Yahya

  Yakup : 1.Erkek Keklik 2. Takip eden, izleyen 3. Hz. Yakub Peygamperin adı

  Yunus : 1.Denizde yaşayan bir memeli türü. 2. Hz. Yunus Peygamberin ismi 3.Bir takım yıldızının adı

  Yusuf : 1.İnleyen, ah eden 2.Eklenecek, ilave edilecek 3. Hz Yakub Peygamberin oğlu Hz Yusuf Peygamberin ismi

  Zekai : Zekâyla ilgili, zekâya ait.

  Zekeriya : Erkek, Adam.

  Zeynel : Süs

  Ziya : aydınlık,nur

  Zülfi : Zülüflü, Perçemli, Yüzünün İki Yanından Saç Lülesi Sarkan

  Zülkif : Yüce, makam sahibi.

  Zülküf : Yüce kimse, makam sahibi.

+ Yorum Gönder


kuranda geçen erkek isimleri,  kuranda geçen erkek bebek isimleri,  çoçuk isimleri kuranda geçen,  kuranda ısmı gecen erkek ısımlerı,  kuranda geçen hayırlı isimler,  kuranda geçen erkek isimleri ve anlamları