+ Yorum Gönder
Gizliyara Güncel Konu Arşivi ve Ders Notları Forumunda Atom nedir atom hakkında bilgi Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Ziyaretçi

  Atom nedir atom hakkında bilgi
  Atom hakkında güzel bilgi almak istiyorum atomun ne olduğunu öğrenmek istiyorum? Ato m hakkında bilgileri bekliyorum 2. Mine
  Devamlı Üye

  Atom nedir hakkında kısa bilgi

  Maddenin en küçük ve temel yapı taşı. Atom, içinde organize tanecikler bulunan ve bunlara bölünebilen yine de maddenin temel yapı taşı olarak bilinen bir birimdir. (madde: boşlukta yer kaplayan ve ağırlığı olan varlık demektir.

 3. maria422010
  Yeni Üye
  Atom'un Tarihi
  Aristoteles'in (M.Ö. 384-322) maddeye bakışı, kendinden önce yaşamış olan filozoflara olan tepkisini ifade eder. O, Empedocles'in düşüncesine katılmış ve her şeyin dört ana maddeden yapıldığını savunmuştur. Bu dört ana madde ateş, su, toprak ve havadır. Bu dönemi izleyen çağlarda bu düşüncelere bir ilave yapılmadı, ilk kez 19. yüzyılda John Dalton modern atom kavramını ortaya attı. Dalton, kimyasal reaksiyonlarda maddenin tam sayılarla belirlenen oranlarda tepkimeye girdiğini gösterdi ve dolayısıyla, maddelerin atom denen sayılabilir ama bölünemez parçalardan oluştuğunu ifade etti. Buna ek olarak, atomların kütlelerini ortaya koyan bir tablo hazırladı.

  J.J. Thomson 1897 yılında elektronu keşfetti. 1900'lü yılların başlarında Ernest Rutherford günümüz atom modelinin temelini teşkil eden yapıyı ortaya koydu: atomun, kütlesinin büyük bir kısmını oluşturan bir çekirdek ve bu çekirdek etrafında dönen elektronlardan oluşmaktadır. Rutherford çekirdeği oluşturan pozitif yüklü parçacığa proton adını verdi.

  1932 yılında James Chadwick nötronu (adı; elektrik yükü 0 olduğundan, yani nötr olduğundan nötron olmuştur) buldu ve bu sayede 1935'te Nobel Fizik Ödülü'nü aldı. Daha sonra kuantum teorisi doğrultusunda Niels Bohr, Bohr atom modelini ortaya attı ve elektronların belli yörüngelerde bulunabildiğini ve bunun Planck sabiti ile ilgili olduğunu ifade etti. Bohr'un modelinin üzerinde, daha sonraki deneylerde bulunanlarla örtüşmesi için birçok ekleme ve çıkarma yapıldı. Bohr modelinin "yamalı bohça" lakabını alması bundan ileri gelmektedir.
 4. Ziyaretçi
  Atom teorisi nedir

  Atom maddenin bölünemeyen en küçük yapı birine denir. Birçok bilim adamı atom teorisi üzerinde farklı yorumlar yapmışlardır. Bunlardan ilki daltondur. Dalton atomların içi dolu kürecikler olduğunu ve parçalanamaz olduklarını söylemiştir. Atomla ilgili yorum yapan bir diğer bilim adamı ise Thomas tır. Thomas Nötr atomda proton sayısı kadar elektron bulunmaktadır demiştir ve Protonlar ve elektronlar atomda rasgele dağınık bir şekilde durduğunu bulmuştur. Bohr ise atom hakkında Elektronlar çekirdek etrafında dairesel hareket yaparlar. İlkesini bulmuştur.

+ Yorum Gönder


atom bilgi,  atom bilgisi