+ Yorum Gönder
Gizliyara Güncel Konu Arşivi ve Ders Notları Forumunda Enerji kaynaklarını tasarruflu kullanmanın yararları Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Ziyaretçi

  Enerji kaynaklarını tasarruflu kullanmanın yararları
  enerji kaynaklarını tasarruflu kullanmanın yararları 2. Mine
  Devamlı Üye

  TASARRUFUN ÖNEMİ
  Grup Hepsi Fan Club - TASARRUFUN ÖNEMİ
  Yaşamın devam etmesinde,insanların ve diğer canlıların kullandığı,vazgeçilmez olan maddelerin tüketimindedikkatli davranma,gereği kadar kullanma,idareli tüketmeye tasarruf denir.

  Üzerinde yaşadığımız dünyada,insanların ve diğer canlıların yaşamsal olarak kullandıkları,bütün kaynakların, tükenen cinsten kaynaklar olduğunu, düşünecek olursak,bu yaşamsal kaynakların bir gün tükeneceği kaçınılmaz bir sondur.  İnsanlığın yaşamsal kaynakları olan bu maddelerin, bilinçsizce tüketilmesi yada tüketilmesi esnasında çevreye verilen zararların,bazı maddelerin tüketilmeden yok olmasına sebep olduğu,tüketilen bazı maddelerin ise bir miktar enerji kullanılarak geri dönüşümlerinin mümkün olmasına rağmen,bu enerjinin harcanarak geri dönüşümün sağlanmadığı,insanlığın ortak malı olan bazı maddelerin,insanlığın bazı kesimleri tarafından ekonomik güç ve üstün olma hırsı gibi,gayeler için kullanılması tahribatın boyutlarını artırmakta ve verilen zararlar önüne geçilmez bir hızla insanlığın yaşamını tehdit edecek düzeylere gelmektedir.

  Dünyamızda var olan,su,hava,toprak,bitki,hayvanlar,petrol ve doğalgaz gibi maddeler, sınırlı yaşamsal kaynaklardır.Bilinçsiz ve aşırı tüketim nedeniyle bu kaynaklar her geçen gün biraz daha azalmakta,Nispeten daha uzun süreli olan,güneş enerjisi ve rüzgar gibi enerji kaynakları ise insanlık tarafından henüz yeteri kadar kullanılmamaktadır.Yada bu enerjilerde yararlanmak için kurulan sistemlerin ekonomik olarak pahalı sistemler olması nedeni ile insanlık henüz bu kaynaklara yeteri kadar yönelmemiştir.Hazır kaynakları kullanmak daha az emek ve sermaye gerektirdiğinden,daha cazip gelmektedir.

  İnsanlık görülen ve hiçte uzak olmayan bir tehlike ile karşı karşıya bulunmaktadır.insanlığı tehdit eden tehlikeye karşı, dünyanın ortak malı olan bazı tüketim maddelerinin bilinçsizce tüketilmesi insanlığı ortak tavır almaya zorlamaktadır.Ortak tavır alınabilmesi için insanlara, eğitim yolu ile tasarruf yapma,bilinçli tüketicilik,dünyanın ortak malı olan bazı tüketim maddelerine sahip çıkma,gibi istendik davranışların kazandırılması gerekmektedir.
 3. Ziyaretçi
  ENERJİ, ENERJİ ÇEŞİTLERİ, ENERJİNİN TASARRUFLU KULLANIMI, TÜRKİYE’NİN ENERJİ KONUSUNDAKİ SIKINTILARI


  Hareket eden her canlı enerji harcar. Örneğin; uyurken, koşarken, yürürken enerji harcamış oluruz.Canlılar enerjiyi beslenerek alırlar.

  Isı enerjisi

  En büyük ışı kaynağı güneştir. Sobalarımızda odun, kömür veya doğal gaz yanınca etrafına ısı verir. Bu da öncelikle etrafın ısınmasını sağlar. Yakıtların yanmasıyla açığa çıkan enerjiye ısı enerjisi denir.

  Kinetik enerji

  Hareket halindeki cisimlerin veya maddelerin sahip oldukları enerjiye Kinetik enerji denir.Örneğin; hareket eden araba, uçak,otobüs gibi.

  Potansiyel Enerji

  Duran bir cismin depolanmış enerjisine Potansiyel enerji denir. Diğer adı durum enerjisidir. Örneğin dalda duran elma.

  Elektrik enerjisi

  Bu enerji türü her an kullanılmaya hazır olan bir enerji türüdür. Evlerimizde kullandığımızda ampuller, fırın, buzdolabı gibi.

  Yüksek fiyatı bir yana bırakın son yıllarda ‘acaba enerji krizinin eşiğinde miyiz?’ sorusu gündemdeki sıcaklığını koruyor. Enerji sanayiinin vazgeçilmez ve en önemli girdisi olduğundan enerjideki her çeşit dalgalanma ve kesinti sanayide maliyetlerin artmasına ve sanayi ürünlerinin dünya ölçeğinde rekabet şansının azalmasına neden oluyor. Petrol ve doğalgaz gibi kaliteli fosil yakıt varlığı zaman içinde azalırken, bu kaynakların stratejik önemi yükselecek, bu kaynakların yerini dolduracak yeni enerji kaynakları geliştirilmediği sürece, fiyatları artış eğilimi içine gireceği bir gerçek. Türkiye şu an enerji konusunda yüzde 62 oranında dışa bağımlı. Yapılan araştırmalar böyle giderse, dışa bağımlılığın gün geçtikçe artacağını gösteriyor. Örneğin Türkiye’nin 2020 yılında 148 milyon taşkömürü, 74 milyon ton ham petrol, 78.5 milyar metreküp doğalgaz ithal etmek zorunda kalacağı söyleniyor.
 4. Ziyaretçi
  enerji kaynaklarının tasarruflu kullanılması ile ilgili somut olarak neler yapılabilir?

+ Yorum Gönder


enerji kaynaklarının tasarruflu kullanılmasının ne gibi yararları vardır,  enerjiyi tasarruflu kullanmanın önemi,  insanların kullandığı enerji kaynakları nelerdir,  tükenebilir kaynakları tasarruflu kullanma,  enerji kaynaklarının verimli kullanılması,  enerji kaynaklarının tasarruflu kullanılması