+ Yorum Gönder
Gizliyara Güncel Konu Arşivi ve Ders Notları Forumunda Eğitim, öğretimle ilgili kompozisyon Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Ziyaretçi

  Eğitim, öğretimle ilgili kompozisyon
  çabuk bulunursa sevinirim 2. IŞILAY
  Devamlı Üye

  Eğitim ile ilgili kompozisyon


  KONU: "EDEBİ, EDEPSİZDEN ÖĞREN"
  Eğitim ile ilgili kompozisyon Ana fikir: Edepsizin hareketleri, bu tür davranışların çirkinliğini ve yakışıksızlığını gözler önüne sererek edepli davranmanın yollarını kendiliğinden öğretir
  ÖRNEK ÇALIŞMA:
  "Bütün eğitim çabalarının, toplum ve ahlâk yasalarının gayesi nedir? İnsanı faziletli, dürüst, terbiyeli bir kişi olarak topluma kazandırmak, doğruya, güzele yöneltmek Aldığı eğitimi sindirmiş bir insan, neyin iyi, neyin kötü olduğunu kolaylıkla ayırt edebilir Terbiye görmemiş, ahlaken eğitilmemiş kişiler kendi çaplarında birer zavallı oldukları gibi, toplum için de birer yüz karasıdırlar Onlar, sadece kendi duygularının ve içgüdülerinin kanunlarına uyarlar İşlerine gelmeyen durumlarda kimseye aldırış etmeden türlü edepsizlikler yaparlar Hatta zaman zaman gülünç bir üstünlük kompleksine kapılan bu basit ve zavallı kişiler,kendilerini oldukları gibi görmeyi bir türlü beceremezler Ne derece iğrenç ve çirkin hallere düştüklerini bir kavrayabilseler!
  Toplumun örf, âdet ve geleneklerine ters düşen, ahlâk kavramlarıyla bağdaşmayan, insanî duyguları yaralayan bu tür davranışlar, bütün his ve vicdan sahibi insanlar tarafından kınanır ve kabul edilemez bulunur Kendi şahsî çıkarları uğruna başkalarına haksızlık eden, bu amaçla her türlü yalan ve hileye başvuranların korkunç gayretleri karşısında aklı başında hangi insan "edepsizlik ve haksızlık etmenin aşağılaştırıcı bir durum" olduğunu düşünüp de buna tepki göstermez! Toplum içinde şirretlik ve saygısızlık eden insanların hali hangimizde küçümseme duygusu uyandırmaz? Hangimizi toplum kurallarına uyma yolunda dolaylı olarak uyarmaz? Erdemli insan, bayağı insanların çirkin davranışlarından kendine bir ibret ve tecrübe payı çıkaran kimsedir"
 3. Ziyaretçi
  Okulun ve okul eğitiminin yerini hiçbir öğreti alamaz.
  Bir başkadır, okul koridorlarının tozunu yutmak,
  Bir başkadır, sınıfın sıcaklığını duymak, yanındaki sıra arkadaşınla nefes nefese çalışmak, öğretmenin anlattıklarını sınıf arkadaşlarınla birlikte dinlemek, bilgiyi paylaşmak, arkadaş sevgisini paylaşmak, bir başkadır okulun eğitim sisteminde yoğrulmak.
 4. Ziyaretçi
  Öğretim Nedir ?

  Öğretme faaliyetlerinin önceden hazırlanmış bir program çerçevesinde amaçlı, planlı, düzenli ve kontrollü olarak yapıldığı yerler okullardır.Okullarda yapılan öğretme faaliyetleri ise , öğretim olarak adlandırılmaktadır.

  “Öğretim, bir öğretmeler, öğrenmeye dönük faaliyetler manzumesi veya kurumsallaşmış öğretmeler topluluğudur.” Başka bir deyişle öğretim, öğretme ve öğrenme faaliyetlerinin bileşkesidir.Yani öğretim,öğretme ve öğrenmeyi birlikte kapsamaktadır.

  “.bireyin hayat boyu süren eğitiminin okulda, planlı ve programlı olarak yürütülen kısmı bireyin öğretimini oluşturur. Öğretim, öğrenmenin gerçekleşmesi ve bireyde istenen davranışların gelişmesi için uygulanan süreçlerin tümüdür.”

  “Öğretim, öğretmenin uyarıcı ve öğrenme durumları ( çevre, ortam) yaratarak, öğrencilerin amaçlar yönünde davranışlar geliştirmesine yardım etmesidir.”

  “Öğretim, öğrenmeyi kolaylaştıracak etkinlikleri düzenleme, gerekli araç ve gereçleri sağlama ve rehberlikte bulunma eylemidir.”

+ Yorum Gönder


eğitim öğretim ile ilgili kompozisyon,  eğitim ve öğretim ile ilgili kompozisyon,  eğitim öğretim ile ilgili kompozisyonlar,  eğitim ve öğretim ile ilgili kompozisyonlar,  eğitim öğretimle ilgili kompozisyon,  eğitim ve öğretimle ilgili kompozisyon