+ Yorum Gönder
Gizliyara Güncel Konu Arşivi ve Ders Notları Forumunda İngilizce kurtuluş savaşının özeti Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Ziyaretçi

  İngilizce kurtuluş savaşının özeti
  ingilizce performans ödevim çok acil yardım istiyorum. ingilizce kurtuluş savaşının özeti 8. sınıftayım, 2. IŞILAY
  Devamlı Üye

  KURTULUŞ SAVAŞI

  Mondros Ateşkesinden sonra ülke topraklarının büyük bölümünün itilaf devletleri tarafından işgaline direnen Türk ulusunun başlattığı Türkiye Cumhuriyeti’nin kurulmasıyla sonuçlanan savaşa verilen ad. Mondros Mütakeresi’nden sonra Fransızların Adana, Pozantı, Maraş, Antep ve Urfa’yı, İngilizler Merzifon, Samsun, Erzurum, Trabzon, Eskişehir ve İzmit’i İtalyanların Söke, Antalya ve Konya’yı işgal etmeleri üzere Yunanlarında 15 Mayıs 1919’da İzmer’e asker çıkartmalarına karşı Anadolu’nun Çeşitli kesimlerinde Müdafa’i Hukuk ve Reddi İlhak cemiyetleri kurulmasının ardından Mustafa Kemalin 19 Mayıs 1919’da Samsuna ayak bastığı gün başladığı kabul edilen kurtuluş savaşı ilk olarak Erzurum’daki 15. kolordu Ankara’daki 20. kolordu Sivas’daki 3. kolordu çevresinde odaklandı. Amasya genelgesi 22 Haziran 1919 Erzurum Kongresi 5 Ağustos 1919 Sivas kongresiyle 11 Eylül 1919 siyasal hazırlıkları tamamlayan Mustafa Kemal Batı Anadolu’da Yunanlılara karşı kurulmuş direnme cephesinin sürekliliğini gerçekleştirirken Güney Anadolu’da Fransızlara karşı harekete geçen yerler kuvvetlerin desteklenmesini Urca, Malaş, Saimbeyli, Kozanın düşmen işgalinden kurtarmamsını Urca, Malaş, Toros geçitlerinin ele geçirilmesini sağladı.
  İtilaf Devletlerinin Osmanlı Hükümetine Sevr Ant. İmzalatabilmek için baskıya girmede bulunmuşlardı ve itilaf devletleri kuvvetlerini 16 Mart 1920’de İstanbul’u İşgal etmelerinin ardından İstanbul Hükümetinin Anadolu’daki ulusal kuvvetleri ortadan kaldırmak için harekete geçmesini, Atatürk ile arkadaşlarını ölüm cezasına çarptıran fetvalar çıkartarak Anadolu’ya silahlı kuvvetler gönderilmesine ve Anadolu’nun çeşitli yerlerinde ayaklandırmalara yol açan kışkırtıcı propagandasını, 23 Nisan 1920’de Ankara’da yeni bir hükümet kurularak başkanlığına Mustafa Kemalin getirilmesine izlendi. Ankara hükümeti bir yandan iç ayaklanmayı bastırırken, bir yandan da çeteler aracılıyla yürütülen ulusal direniş eylemine örgütlemeye ve düzenli bir ordu birimleri kurulmasını gerçekleştirmeye koyuldu. Osmanlı Hükümetine zorla kabul ettirilen Sevr antlaşmasını (19 Ağustos 1920) tanımadığını açıklayan Ankara hükümeti, bu arada askeri başarılarından ilkini gerçekleştirerek, Doğu Anadolulu ele geçirmek için harekete geçmiş olan Ermenistan ordularını yenilgiye uğrattığı ve Gümrü anlaşmasını imzalayarak Batum, Kars, Ardahan’ı geri aldı. O sırada Trakya, Bursa ve Balıkesir yönleri ile Ege Bölgesini büyük bir kesimini ele geçirmiş olan Yunan birliklerinin ilerleyişi 1. İnönü ve 2. İnönü savaşlarıyla Albay İsmet Bey komutasındaki Türk birlikleri tarafından durduruldu. Ankara’nın ve halkın güveni önemli ölçüde arttıran bu başarılar, Avrupa Ülkeleri’nin Ankara’ya karşı tutumlarını da etkiledi ve Anadolu’daki hareket batı ülkeleri tarafından Türkiye’nin gelecekteki rejimini belirtecek bir hareket olarak değerlendirmeye başladı. Bu arada genel seferberlik ilan edilen Yunan hükümeti, büyük bir ordu kurarak, kesin sonuç almak amacıyla 5 tümenle cepheden, 6 tümenle de güney kanattan Ankara’ya doğru bir saldırı başlattı.

  -*-----------------------

  WAR OF INDEPENDENCE
  Armistice Armistice a large portion of the territory of the country to resist the occupation by the Allied Powers of the Turkish nation started the name given to the war resulted in the establishment of the Republic of Turkey. After the French Armistice Mütakeresi'nden London, Pozanti, Marash, Urfa, Antep and the British Merzifon, Samsun, Erzurum, Trabzon, Eskisehir and Izmit Italians Soke, Antalya and Konya to occupy their İzmer Yunanlarında May 15, 1919 to various parts of Anatolia, against the soldiers take off after the establishment of societies Müdafa'i Annexation Law and Denial of Mustafa Kemal set foot in Samsun on May 19, 1919 War of Independence was first adopted in Erzurum 15 days beginning 20th corps in Ankara corps Sivas'daki 3 focused around the corps. Congress of Erzurum, Amasya Circular June 22, 1919 September 11, 1919 August 5, 1919 in Sivas kongresiyle completed preparations for the political front, the continuity of the resistance was established against the Greeks in western Anatolia, Mustafa Kemal performing forces in southern Anatolia, where support for taking action against the French Urcan, Malas, Saimbeyli, cocoon fall Urcan kurtarmamsını invasion, Malas, Taurus gates from being provided.
  Entente Powers to the Government of Sevres, Ottoman Ant. And the Allied Powers for repression entering İmzalatabilmek bulunmuşlardı is that the occupation forces after the March 16, 1920 Istanbul, Anatolia, Istanbul Government to take action to eliminate the national forces, with Atatürk's friends çarptıran fatwas by removing the death penalty to be sent to the armed forces in Anatolia, and Anatolia leading to various parts of ayaklandırmalara provocative propaganda, the government established a new chairman on April 23, 1920 in Ankara, Mustafa Kemal viewed imposition. The Ankara government on the one hand while pressing the internal rebellion, gangs on the one hand through the action carried out to organize national resistance and began to realize the establishment of a regular army units. The Ottoman government imposed the Treaty of Sevres (August 19, 1920) describes the Ankara government does not recognize, by the way by performing the first of the military successes of the Eastern Anatolia to take action had defeated the armies of the past and Gyumri, Armenia signed a treaty of Batumi, Kars, Ardahan recaptured. At that time, Thrace, and Bursa and the Aegean Region with aspects of the Greek troops had seized a large part of the progress 1 Inonu and 2 Was stopped by Turkish troops under the command of Colonel Ismet Inonu wars. Substantially increases the confidence of the people and the success of Ankara, Ankara, European Countries and also affected attitudes to act in Anatolia by the western countries indicate that Turkey's future as a movement started to evaluate the regime. In the meantime, the Greek government has declared general mobilization, establishing a large army, five divisions in order to get accurate results from the front, 6 divisions in the south wing has launched an attack towards Ankara.
 3. Ziyaretçi
  çok beğendim bunu yapanı tebrik ederim
 4. Ziyaretçi
  sahiden bu ödev çok iyi oldu bunun sayesinde 100 alırım

 5. Ziyaretçi
  harika tek kelimeyle enfes

 6. Ziyaretçi
  mükemmel olmuş tamamen el emeği göz nuru çevirmen adamsın

+ Yorum Gönder


kurtuluş savaşı ingilizce özeti,  kurtuluş savaşının ingilizce özeti,  ingilizce kurtuluş savaşı özeti,  kurtuluş savaşı ingilizce olarak tanıtımı,  kurtuluş savaşı özeti ingilizce,  kurtuluş savaşının özeti ingilizce